Bisdom Haarlem-Amsterdam


Impulsdag voor Parochievernieuwing

Zaterdag 4 november 10.00 uur Utrecht

gepubliceerd: vrijdag, 1 september 2017
Flyer Impulsdag Parochievernieuwing 4 november 2017
Klik op de illus­tra­tie om de flyer te down­loa­den (PDF)

Op zater­dag 4 no­vem­ber 2017 wordt in Utrecht een Impuls­dag voor Pa­ro­chie­ver­nieu­wing geor­ga­ni­seerd. Pa­ro­chie­ver­nieu­wing vraagt om meer dan een cursus of een methode. Het gaat om een totaal-bena­dering (per­spec­tief) dat in kleine haal­ba­re stapjes lokaal kan wor­den uit­ge­werkt en toegepast (prak­tisch). Maar wat is hier­voor nodig? Wat werkt? Wat brengt ons in bewe­ging?

In Neder­land en daar­bui­ten zijn enkele ini­tia­tie­ven die deze dag wor­den be­spro­ken. Dit zijn o.a. ‘Rebuilt’: een model voor pa­ro­chie­ver­nieu­wing (o.a. in de Lucas­paro­chie te Den Bosch), de leer­ge­meen­schap van Neder­land Zoekt en de route­planner voor de pa­ro­chie van nu (pa­ro­chie in het centrum van Leiden). Deel­ne­mers kunnen twee van deze ini­tia­tie­ven op deze dag nader verkennen en ze wor­den uit­ge­no­digd om een ver­taal­slag te maken naar hun eigen pa­ro­chie of (parochiële) groep.

Prak­tisch

De dag duurt van 10.00 tot 15.30 uur en wordt gehou­den in het Leerhuis Thomas a Kempis van de Gerardus Majella pa­ro­chie, Broere­staat 12 te Utrecht. De dag is bedoeld voor pas­to­rale beroeps­krachten en (kern)vrij­wil­li­gers uit alle bis­dom­men en bewe­gingen.

De organi­sa­tie van de dag is in han­den van het Platform voor RK Evangeli­sa­tie in samen­wer­king met het Katho­liek Alpha Centrum en het Centrum voor Pa­ro­chie­spi­ri­tua­li­teit.

Details

datum: zater­dag 4 no­vem­ber 2017
tijd: van 10.00 tot 16.00 uur
locatie: Thomas a Kempishuis, Broere­straat 12, Utrecht
flyer: download hier de flyer (PDF)
web­si­tes: www.pa­ro­chie­spi­ri­tua­li­teit.org
www.rke­vangeli­sa­tie.nl

PausuitspraakGerelateerde nieuwsberichten

zaterdag, 20 december 2014Mirjam Spruit 12 jaar bij het bisdom
woensdag, 10 december 2014Impulsdag Geloofsopbouw op zaterdag 17 januari 2015
donderdag, 14 augustus 2014Seksualiteit als opGAVE
dinsdag, 29 juli 2014Cursus Op reis in het land van Geloven
dinsdag, 15 juli 2014Folder vormingsaanbod 2014-2015
dinsdag, 1 april 2014Exhortatie Evangelii Gaudium verkrijgbaar
woensdag, 26 maart 2014Programma ontmoetingsdag nieuwe katholieken bekend
woensdag, 29 januari 2014(Foto)verslag Impulsdag Geloofsopbouw
woensdag, 8 januari 2014Het geloof doorgeven aan een volgende generatie!
dinsdag, 5 november 2013Impulsdag Geloofsopbouw op zaterdag 18 januari 2014
donderdag, 10 oktober 2013Toerustingsochtend voor Vormselbegeleiders
donderdag, 22 augustus 2013Workshops op Impulsdag over de Catechismus bekend
woensdag, 17 juli 2013Vormingsaanbod Bisdom en Tiltenberg
donderdag, 23 mei 2013Impulsdag Catechismus Katholieke Kerk (CKK)
donderdag, 28 maart 2013Opnieuw ontmoetingsdag voor nieuwe katholieken
dinsdag, 19 maart 2013Programma Toerustingsdag vormsel begeleiders bekend
woensdag, 23 januari 2013Verslag Impulsdag Geloofsopbouw
woensdag, 9 januari 2013Boeiende sprekers op Impulsdag Geloofsopbouw 19 januari 2013
woensdag, 21 november 2012Vijftig mensen namen deel aan toerusting Eerste Communie
donderdag, 8 november 2012Impulsdag Geloofsopbouw - zaterdag 19 januari 2013Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose