Bisdom Haarlem-Amsterdam


Vormingsaanbod Bisdom en Tiltenberg

Cursusbrochure verschenen

gepubliceerd: woensdag, 17 juli 2013

Vormingsaanbod Bisdom Haarlem-Amsterdam 2013-2014De fol­der met het vor­mingsaanbod van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam voor het ko­men­de seizoen (2013 - 2014) is ver­sche­nen. In deze fol­der zijn tevens de kortlopende cursussen van de Tilten­berg, het centrum voor ker­ke­lijke oplei­dingen van het bisdom in Vo­ge­len­zang, opgeno­men.

Ook dit jaar is er weer een divers aanbod van cursussen: van cursussen over de sociale leer en ver­die­ping van het katho­lie­ke geloof tot cursussen op het gebied van kerk­mu­ziek, diaconie en geloofsop­bouw (o.a. jon­ge­ren­pas­to­raat). Bovendien wordt er wederom een ont­moe­tings­dag voor nieuwe katho­lie­ken, een kosters­dag en een dag voor (nieuwe) be­stuurs­le­den van een pa­ro­chie aan­ge­bo­den. In toe­ne­mende mate kan een regio tevens bij een minimum aantal deel­ne­mers een cursus of impuls­avond aan­vra­gen.

De fol­der is inmiddels verzon­den aan de pa­ro­chies en de pas­to­rale krachten van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam. Extra exemplaren van de fol­der zijn per e-mail te be­stel­len.Gerelateerde nieuwsberichten

vrijdag, 1 september 2017Impulsdag voor Parochievernieuwing
zaterdag, 20 december 2014Mirjam Spruit 12 jaar bij het bisdom
woensdag, 10 december 2014Impulsdag Geloofsopbouw op zaterdag 17 januari 2015
donderdag, 14 augustus 2014Seksualiteit als opGAVE
dinsdag, 29 juli 2014Cursus Op reis in het land van Geloven
dinsdag, 15 juli 2014Folder vormingsaanbod 2014-2015
dinsdag, 1 april 2014Exhortatie Evangelii Gaudium verkrijgbaar
woensdag, 26 maart 2014Programma ontmoetingsdag nieuwe katholieken bekend
woensdag, 29 januari 2014(Foto)verslag Impulsdag Geloofsopbouw
woensdag, 8 januari 2014Het geloof doorgeven aan een volgende generatie!
dinsdag, 5 november 2013Impulsdag Geloofsopbouw op zaterdag 18 januari 2014
donderdag, 10 oktober 2013Toerustingsochtend voor Vormselbegeleiders
donderdag, 22 augustus 2013Workshops op Impulsdag over de Catechismus bekend
donderdag, 23 mei 2013Impulsdag Catechismus Katholieke Kerk (CKK)
donderdag, 28 maart 2013Opnieuw ontmoetingsdag voor nieuwe katholieken
dinsdag, 19 maart 2013Programma Toerustingsdag vormsel begeleiders bekend
woensdag, 23 januari 2013Verslag Impulsdag Geloofsopbouw Fotoreportage
woensdag, 9 januari 2013Boeiende sprekers op Impulsdag Geloofsopbouw 19 januari 2013
woensdag, 21 november 2012Vijftig mensen namen deel aan toerusting Eerste Communie
donderdag, 8 november 2012Impulsdag Geloofsopbouw - zaterdag 19 januari 2013Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose