Bisdom Haarlem-Amsterdam


Exhortatie Evangelii Gaudium verkrijgbaar

Vertaling geautoriseerd door de Nederlandse Bisschoppenconferentie

gepubliceerd: dinsdag, 1 april 2014

Bij het Se­cre­ta­riaat van de Rooms-Katho­lie­ke Kerk in Neder­land (SRKK) is inmiddels de Neder­landse vertaling verkrijg­baar van Evangelii Gaudium, de exhor­ta­tie van paus Fran­cis­cus. Deze vertaling is door de Neder­landse Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie geautoriseerd. Vorige maand was er reeds een Neder­landse vertaling van Evangelii Gaudium uit­ge­bracht in België.

De vreugde van het evan­ge­lie

De blijdschap van het evangelieOp 24 no­vem­ber 2013 ondertekende paus Fran­cis­cus een apos­to­lische exhor­ta­tie, dat wil zeggen een aanspo­ring, die voortvloeit uit een recent gehou­den bis­schop­pen­synode (in dit geval over de nieuwe evangeli­sa­tie in 2012) en die gericht is aan de kerk zelf.

De titel van de exhor­ta­tie luidt: Evangelii Gaudium: de blijd­schap van het evan­ge­lie. In deze exhor­ta­tie, gericht aan bis­schop­pen, pries­ters, diakens en alle gelo­vi­gen bena­drukt de paus hoe be­lang­rijk het is de vreugde van het evan­ge­lie uit te dragen. Deze vreugde ligt besloten in een per­soon­lijke relatie met Jezus. Wie de vreugde daar­van ervaart, wil en moet haar delen, stelt de paus.

Extra bijlagen

Extra bij deze vertaling, die wordt uitge­ge­ven door de Neder­landse Kerk­pro­vin­cie in de serie Ker­ke­lijke Do­cu­men­ta­tie, zijn de bijlagen, geleverd door de vertalers van Stich­ting Inter­kerk. Hierin kunt u in één oogop­slag zien welke bijbel­tek­sten, maar ook welke andere do­cu­menten paus Fran­cis­cus in Evangelii Gaudium citeert. Dit geeft de Neder­landse vertaling extra gebruiksgemak, zeer geschikt ook voor studiedoel­ein­den. De per­soon­lijke en directe manier waarop de paus schrijft, maakt de exhor­ta­tie bovendien zeer geschikt om bij­voor­beeld in pa­ro­chieel ver­band met elkaar te lezen en te bestu­de­ren.

Be­stel­len in Neder­land

De inteken­prijs bedraagt € 13,50, inclusief verzend­kos­ten. Na de inteken­pe­rio­de, die nog duurt tot en met 14 april 2014, kost de uitgave € 15,50 inclusief verzend­kos­ten.

Be­stel­len in Vlaan­de­ren

In België heeft  uit­ge­ve­rij Licap een Neder­landse vertaling uit­ge­bracht. De exhor­ta­tie is te be­stel­len bij Licap: info@licap.be of via in­ter­net www.licap.be, de kosten zijn 11 euro exclusief verzend­kos­ten.

(bron: SRKK)Gerelateerde nieuwsberichten

vrijdag, 1 september 2017Impulsdag voor Parochievernieuwing
zaterdag, 20 december 2014Mirjam Spruit 12 jaar bij het bisdom
woensdag, 10 december 2014Impulsdag Geloofsopbouw op zaterdag 17 januari 2015
donderdag, 14 augustus 2014Seksualiteit als opGAVE
dinsdag, 29 juli 2014Cursus Op reis in het land van Geloven
dinsdag, 15 juli 2014Folder vormingsaanbod 2014-2015
woensdag, 26 maart 2014Programma ontmoetingsdag nieuwe katholieken bekend
woensdag, 29 januari 2014(Foto)verslag Impulsdag Geloofsopbouw Fotoreportage
woensdag, 8 januari 2014Het geloof doorgeven aan een volgende generatie!
dinsdag, 5 november 2013Impulsdag Geloofsopbouw op zaterdag 18 januari 2014
donderdag, 10 oktober 2013Toerustingsochtend voor Vormselbegeleiders
donderdag, 22 augustus 2013Workshops op Impulsdag over de Catechismus bekend
woensdag, 17 juli 2013Vormingsaanbod Bisdom en Tiltenberg
donderdag, 23 mei 2013Impulsdag Catechismus Katholieke Kerk (CKK)
donderdag, 28 maart 2013Opnieuw ontmoetingsdag voor nieuwe katholieken
dinsdag, 19 maart 2013Programma Toerustingsdag vormsel begeleiders bekend
woensdag, 23 januari 2013Verslag Impulsdag Geloofsopbouw
woensdag, 9 januari 2013Boeiende sprekers op Impulsdag Geloofsopbouw 19 januari 2013
woensdag, 21 november 2012Vijftig mensen namen deel aan toerusting Eerste Communie
donderdag, 8 november 2012Impulsdag Geloofsopbouw - zaterdag 19 januari 2013Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose