Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Impulsdag Geloofsopbouw - zaterdag 19 januari 2013

Thema - De missionaire kerk: Een kerk met missie!

gepubliceerd: donderdag, 8 november 2012

Op zater­dag 19 januari 2013 wordt in Heiloo de jaar­lijkse Impuls­dag Geloofsop­bouw geor­ga­ni­seerd. Het thema van dit jaar is "De missio­naire kerk: Een kerk met missie!".

In de ochtend ver­zorgt Hilde Kieboom een algemene inlei­ding op het thema en in de mid­dag zijn er diverse work­shops om dit thema in de praktijk vorm te geven. De dag is bedoeld voor pas­to­rale krachten en bege­lei­ders op gebied van de geloofsop­bouw (catechese, huwe­lijk & gezin en jon­ge­ren) en voor een ieder die er naar zoekt het Evan­ge­lie verstaan­baar te maken in deze tijd.

Het Evan­ge­lie verstaan­baar maken

Impulsdag Geloofsopbouw - zaterdag 19 januari 2012Het thema van dit jaar is: “De missio­naire kerk: Een kerk met missie!” Wat kan een pa­ro­chie(regio) betekenen voor mensen die weinig of niet-kerkbe­trok­ken zijn? Hoe pak je dat aan op de terreinen van jon­ge­ren, catechese en (jonge) ge­zin­nen? Op deze dag willen met elkaar en de inlei­ders zoeken en van elkaar leren hoe we anderen - kin­de­ren, tieners & jon­ge­ren, ge­zin­nen, vol­was­se­nen – kunnen helpen om het Evan­ge­lie verstaan­baar te maken voor de mensen van onze tijd in woord en daad. Het doel van deze dag is u hiertoe te in­spi­re­ren. Speciaal in het Jaar van het Geloof (11 ok­to­ber 2012 – 24 no­vem­ber 2013) klinkt de oproep aan de Kerk om missio­nair te zijn lui­der dan ooit.

Hilde Kieboom

De dag begint met een korte gebeds­vie­ring, gevolgd door een inlei­ding over het thema door Hilde Kieboom. Zij is voorzitster van de Sint Egidius ge­meen­schap te Antwerpen. ’s Middags zijn er twee work­shoprondes met telkens vier work­shops, waaruit de deel­ne­mers een keuze kunnen maken. Tussen de beide work­shops is er een lunchpauze, waarin de in­for­ma­tie­markt bezocht kan wor­den. De dag wordt af­ge­slo­ten met een terug­blik op de dag en een borrel.

Work­shops

M.b.t. de work­shops kan er o.a. een keuze gemaakt wor­den uit:

 • Waar draait het om in het katho­lie­ke geloof? In 6 dui­de­lijke stappen
  door: Marius van der Knaap, mede­wer­ker Jon­ge­ren­pas­to­raat
 • Met de genade mee­werken: aan­kno­pings­pun­ten voor catechese in een missio­naire situatie
  door: Chris C.G.M. ’t Mannetje
 • Hoe kan een pa­ro­chie missio­nair zijn t.a.v. ge­zin­nen?
  door: afdeling Huwe­lijk & Gezin
 • Hoe kan een pa­ro­chie regio missio­nair zijn t.a.v. jon­ge­ren?
  door: Matthijs Jansen, mede­wer­ker Jon­ge­ren­pas­to­raat

Via bij­gaande link kunt u de fol­der down­loa­den en meer lezen over de inhoud van de aan­ge­bo­den work­shops.

Prak­tisch

De dag duurt van 11 uur (vanaf 10.30 uur inloop) tot 16.30 uur en wordt gehou­den in het Juliana­kloos­ter, Hoogeweg 65 te Heiloo.

De kosten van deze dag wor­den voor het grootste deel gedragen door fondsen en door het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam. De kosten van de dag zijn € 5,00 bij voorin­schrij­ving. Op de dag zelf is de bijdrage € 7,50. Wij vragen u zelf een lunchpakket mee te nemen. Voor koffie en thee wordt gezorgd, evenals voor een kopje soep bij de lunch.

Aanmel­ding

Bij voor­keur door voorin­schrij­ving op www.jong­bis­domhaarlem.nl of per e-mail: info@jong­bis­domhaarlem.nl. Graag uw naam, uw pa­ro­chie en het aantal deel­ne­mers vermel­den. Aanmel­den vóór 12 januari s.v.p.

Folders van deze dag zullen bin­nen­kort aan de pa­ro­chies verstuurd wor­den. Extra fol­ders zijn aan te vragen via info@jong­bis­domhaarlem.nl

Organi­sa­tie

De dienst Geloofsop­bouw (Catechese, Huwe­lijk & Gezin en Jon­ge­ren­pas­to­raat) van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam.

Voor meer in­for­ma­tie kunt u contact opnemen met:Gerelateerde nieuwsberichten

vrijdag, 1 september 2017Impulsdag voor Parochievernieuwing
zaterdag, 20 december 2014Mirjam Spruit 12 jaar bij het bisdom
woensdag, 10 december 2014Impulsdag Geloofsopbouw op zaterdag 17 januari 2015
donderdag, 14 augustus 2014Seksualiteit als opGAVE
dinsdag, 29 juli 2014Cursus Op reis in het land van Geloven
dinsdag, 15 juli 2014Folder vormingsaanbod 2014-2015
dinsdag, 1 april 2014Exhortatie Evangelii Gaudium verkrijgbaar
woensdag, 26 maart 2014Programma ontmoetingsdag nieuwe katholieken bekend
woensdag, 29 januari 2014(Foto)verslag Impulsdag Geloofsopbouw
woensdag, 8 januari 2014Het geloof doorgeven aan een volgende generatie!
dinsdag, 5 november 2013Impulsdag Geloofsopbouw op zaterdag 18 januari 2014
donderdag, 10 oktober 2013Toerustingsochtend voor Vormselbegeleiders
donderdag, 22 augustus 2013Workshops op Impulsdag over de Catechismus bekend
woensdag, 17 juli 2013Vormingsaanbod Bisdom en Tiltenberg
donderdag, 23 mei 2013Impulsdag Catechismus Katholieke Kerk (CKK)
donderdag, 28 maart 2013Opnieuw ontmoetingsdag voor nieuwe katholieken
dinsdag, 19 maart 2013Programma Toerustingsdag vormsel begeleiders bekend
woensdag, 23 januari 2013Verslag Impulsdag Geloofsopbouw
woensdag, 9 januari 2013Boeiende sprekers op Impulsdag Geloofsopbouw 19 januari 2013
woensdag, 21 november 2012Vijftig mensen namen deel aan toerusting Eerste Communie FotoreportageBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose