Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Impulsdag Geloofsopbouw op zaterdag 17 januari 2015

Jong en oud met elkaar verbinden, hoe zou dat kunnen in onze geloofsgemeenschap?

gepubliceerd: woensdag, 10 december 2014

Op zater­dag 17 januari 2015 wordt in Heiloo de jaar­lijkse Impuls­dag Geloofsop­bouw geor­ga­ni­seerd. Het thema van dit jaar is ‘Jong en oud met elkaar verbin­den’. De dag is bedoeld voor pas­to­rale krachten en vrij­wil­li­gers op gebied van de geloofsop­bouw (catechese, huwe­lijk & gezin en jon­ge­ren) en overige geïn­te­res­seer­den.

Twee praktijk­er­va­ringen

Zaterdag 17 januari 2015 - ImpulsdagEen regio uit ons bisdom en een katho­lie­ke ge­meen­schap uit Brazilië (nu ook geves­tigd in het aarts­bis­dom) zullen ons hierover iets ver­tellen. Twee praktijk­er­va­ringen over hoe zij het aanpakken en waarom, over hoogte- en diepte­pun­ten en do’s en dont’s. Daarna is er gelegen­heid om met elkaar over deze twee praktijk­er­va­ringen in gesprek te gaan, zodat dit hope­lijk ook voor uw eigen pa­ro­chie of regio een impuls mag geven.

Hoe wor­den jong en oud met elkaar verbon­den in de regio Hilversum?

Door: Catrien Besamusca en Wil van Erp, vrij­wil­li­gers uit de regio Hilversum.

Hoe wor­den jong en oud met elkaar verbon­den binnen de Shalom ge­meen­schap?

In 1982 ont­staat in het noor­doosten van Brazilië de leken­ge­meen­schap “Shalom” die zich richt op het werken met jon­ge­ren door middel van catechese en diaconie. Inmiddels bestaat deze leken­ge­meen­schap uit meer dan 3000 leden over de gehele wereld, sinds kort ook in Neder­land. Twee leden van de Shalom ge­meen­schap uit Renkum (bij Arnhem) ver­tellen over hun erva­ringen met dit on­der­werp in Brazilië. Een totaal andere wereld, maar wellicht geeft dit juist in­spi­ra­tie voor uw eigen pa­ro­chie of regio.

Het pro­gram­ma duurt van 10 uur (9.30 uur inloop met koffie/thee) tot 14 uur.
Dit pro­gram­ma is inclusief de pre­sen­ta­tie van twee praktijk­er­va­ringen, uit­wis­se­ling hierover, een eucha­ris­tie­vie­ring en een ver­zorgde lunch. Boek­han­del Het Kruis­punt uit Hoofd­dorp zal gedurende de dag aanwe­zig zijn met een boeken- en ma­te­ri­alentafel.

EXTRA: Vragenuurtje bisdom­bede­vaart

Na de Impuls­dag is er van 14 tot 15.30 uur een vragenuurtje over de bisdom­bede­vaart: er is dan volop de gelegen­heid om vragen te stellen over de bede­vaart, met name over de pro­gram­ma’s voor tieners, jon­ge­ren en ge­zin­nen, en om mede­wer­kers van deze pro­gram­ma’s te ont­moe­ten.

Folder

Via bij­gaande link kunt u de fol­der down­loa­den van de dag.
Dit jaar is er alleen een digitale fol­der.

Bijdrage

De kosten voor deze dag zijn € 10 inclusief koffie/thee en lunch.
U kunt uw bijdrage ter plaatse voldoen.

Aanmel­ding

Bij voor­keur via de web­si­te of e-mail.
Graag uw naam, uw pa­ro­chie en het aantal deel­ne­mers vermel­den.
Aanmel­den vóór 10 januari s.v.p.

Organi­sa­tie

De dienst Geloofsop­bouw (Catechese, Huwe­lijk & Gezin en Jon­ge­ren­pas­to­raat) van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam. Voor meer in­for­ma­tie kunt u contact opnemen met:Gerelateerde nieuwsberichten

vrijdag, 1 september 2017Impulsdag voor Parochievernieuwing
zaterdag, 20 december 2014Mirjam Spruit 12 jaar bij het bisdom
donderdag, 14 augustus 2014Seksualiteit als opGAVE
dinsdag, 29 juli 2014Cursus Op reis in het land van Geloven
dinsdag, 15 juli 2014Folder vormingsaanbod 2014-2015
dinsdag, 1 april 2014Exhortatie Evangelii Gaudium verkrijgbaar
woensdag, 26 maart 2014Programma ontmoetingsdag nieuwe katholieken bekend
woensdag, 29 januari 2014(Foto)verslag Impulsdag Geloofsopbouw Fotoreportage
woensdag, 8 januari 2014Het geloof doorgeven aan een volgende generatie!
dinsdag, 5 november 2013Impulsdag Geloofsopbouw op zaterdag 18 januari 2014
donderdag, 10 oktober 2013Toerustingsochtend voor Vormselbegeleiders
donderdag, 22 augustus 2013Workshops op Impulsdag over de Catechismus bekend
woensdag, 17 juli 2013Vormingsaanbod Bisdom en Tiltenberg
donderdag, 23 mei 2013Impulsdag Catechismus Katholieke Kerk (CKK)
donderdag, 28 maart 2013Opnieuw ontmoetingsdag voor nieuwe katholieken
dinsdag, 19 maart 2013Programma Toerustingsdag vormsel begeleiders bekend
woensdag, 23 januari 2013Verslag Impulsdag Geloofsopbouw
woensdag, 9 januari 2013Boeiende sprekers op Impulsdag Geloofsopbouw 19 januari 2013
woensdag, 21 november 2012Vijftig mensen namen deel aan toerusting Eerste Communie
donderdag, 8 november 2012Impulsdag Geloofsopbouw - zaterdag 19 januari 2013Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose