Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Woord van de bisschop


Gods plan met Amsterdam

gepubliceerd: donderdag, 6 februari 2020

Ooit zat ik tijdens een vliegreis naast een Ameri­kaanse vrouw. Ze vroeg me: “waar bent u bis­schop?”. Ik ant­woordde ‘Amster­dam’. Ze viel bijna uit de stoel. “Amster­dam, how can you be a bishop in Amster­dam?” Ze bedoelde, hoe kun je bis­schop zijn in Sodom en Gomorra?

Gods plan met AmsterdamZo had ik het nog niet gezien. Amster­dam heeft inderdaad twee kanten. De wereld ziet vooral het negatieve imago van pros­ti­tutie, seks en drugs. De donkere kant. Toch heeft Amster­dam ook een andere kant. Er wonen veel goede mensen, die open staan voor anderen. Vanuit het per­spec­tief van geloof en kerk, heeft juist Amster­dam het hoogste kerk­be­zoek. Nergens zijn er zoveel diaconale ini­tia­tie­ven voor armen en dak­lo­zen. Nergens zoveel toe­tre­dingen tot de Kerk. Nergens wordt zoveel gebiecht. Na­tuur­lijk heeft dat alles ook te maken met het inter­na­tio­nale karakter van de stad. Het is de stad van de vele natio­na­li­teiten en volkeren.

Het Mirakel en de Heilige Stede

Maar wat we vaak vergeten is dat Amster­dam ook in Gods ogen een bij­zon­dere stad is. In maart wordt weer de Stille Omgang gehouden. Vele duizenden mensen uit heel Neder­land lopen dan weer in kleine groepen biddend door de stad in her­in­ne­ring aan het zo­ge­naamde Mirakel van Amster­dam, dat nu precies 675 jaar geleden heeft plaats­ge­von­den. Dat het nog steeds gebeurt noem ik het tweede wonder. U kent de ge­schie­de­nis. Het is 15 maart 1345. Een zieke in de Kalver­straat ontvangt de laatste sacra­menten. Maar hij moet braken. Het braaksel wordt in het vuur geworpen. En dan gebeurt het wonder: de heilige hostie zweeft ongeschonden in de vlammen.

Er zijn vele getuigen. Het wordt serieus onderzocht door de baljuw van Amstelland, een soort com­mis­sa­ris van politie, en echt bevonden. Later wordt op de plek van het wonder een prachtige kerk gebouwd: de Heilige Stede. Amster­dam groeit uit tot een van de grootste bede­vaart­plaatsen in Europa. Ook keizer Maxi­mi­liaan van Oos­ten­rijk pel­gri­meert naar Amster­dam. Hij vindt gene­zing. Hij verleent Amster­dam het recht om de keizers­kroon in het stads­wa­pen te dragen. Je vindt het nog boven op de Wester­kerk en op talloze plaatsen in de stad.

Van kerk tot spookhuis

Tijdens de Re­for­ma­tie werd de kerk echter onder groot protest afgebroken. De katho­lie­ke vrouwen van Amster­dam hielden nog lange tijd het terrein bezet, maar moesten uit­ein­de­lijk wijken voor het geweld van het stads­bestuur. Er werd een pro­tes­tantse kerk gebouwd op de plek van het Mirakel. In de vorige eeuw werd deze opnieuw verbouwd en later verkocht. De kerk is inmiddels omringd door winkels, maar is er nog. De hoofd­in­gang is aan het Rokin. De nieuwe eige­naar heeft de kerk­ruim­te verhuurd aan een Engels bedrijf dat er een soort spookhuis c.q. folter­mu­seum in ex­ploi­teert, de Dungeon. Waar­schijn­lijk weten ze niet waar ze zijn, en wat ze doen. Ik zie het als een soort ultieme ont­hei­liging.

Ooit had ik bezoek van aarts­her­tog Karl van Habs­burg, de recht­streekse opvolger van keizer Maxi­mi­liaan. Hij was verrast door de vele ele­menten in de stad die nog aan de Habs­burgse tijd her­in­ne­ren, maar ook verbijsterd dat op deze heilige plek nu demo­nische wreed­heid getoond wordt. Ik ben blij dat een groep gelo­vi­ge leken het ini­tia­tief heeft genomen om contact te gaan zoeken met de eige­naar en met de ex­ploi­tant van de Dungeon, en ook een gebeds­mo­ment willen starten bij de kerk. We zijn het aan de Heer verplicht om te proberen deze bij­zon­dere plaats weer terug te krijgen.

De stad van de eucha­ris­tische Heer en van Maria

Amster­dam is ook de stad van Maria. Ook dat zijn velen zich te weinig bewust. Het is 25 maart 1945, precies 600 jaar na het Mirakel, als Maria verschijnt aan een jonge Amster­damse vrouw. Ze noemt zich “de Vrouwe, Maria, Moeder van alle Volkeren”. Ze zegt Amster­dam te hebben verkozen vanwege het eucha­ris­tisch Mirakel, en roept met klem op tot meer eerbied voor “het grote Mysterie, het grote Wonder van elke dag”. Ze smeekt om meer “ge­rech­tig­heid, waar­heid en liefde” onder de mensen, en wijst op het kruis. “De wereld zal toch daar­naar terug moeten, groot en klein, arm en rijk”.

Ze geeft een kort en krachtig gebed om op haar machtige voor­spraak van haar Zoon een nieuwe uitstorting van de heilige Geest te verkrijgen, opdat de volkeren “bewaard mogen blijven voor verwor­ding, rampen en oorlog”. Ze vraagt dat de Kerk in een laatste mariaal dogma haar unieke rol in Gods plan van verlos­sing erkent, als de nieuwe Eva naast de nieuwe Adam. Niet vanwege haarzelf maar vanwege ons. God res­pec­teert altijd onze vrij­heid. Alleen als wij haar uit­ver­kie­zing en groot­heid erkennen, kan ze haar moe­der­lijke macht over het hart van haar Zoon ten volle voor ons inzetten.

Na­tuur­lijk is Christus de Messias, de enige Verlosser en Middelaar tussen God en mensen, maar het is Maria die zijn verlos­sings­werk mogelijk heeft gemaakt, en daardoor “de oorzaak is geworden van de verlos­sing van zichzelf en van heel het men­se­lijk geslacht”, zoals de heilige Ireneüs al in de tweede eeuw schreef. Zij verdient het om, uiteraard in de men­se­lijke zin, “Mede­ver­los­seres, Mid­de­la­res, en Voor­spreek­ster” genoemd te worden. Het was geen man maar een vrouw die namens de mens­heid haar jawoord gaf aan God. Het was haar DNA en genen­kaart, zoals we nu zeggen, die zijn men­se­lijke natuur bepaalde. Zij was het die de hele weg met Hem gegaan is van voor zijn geboorte, tot na zijn dood. De persoon van Maria is de vergeten grondslag voor een authen­tiek feminisme.

Een nieuwe kerk

De Vrouwe vroeg ook om een nieuwe kerk voor alle volkeren in Amster­dam, om van daaruit haar moe­der­lijke liefde en lei­ding te geven aan alle mensen “wie of wat ge ook zijt”. Als plaats wees ze de plek aan waar nu de Hollandhal van de Rai staat. Dat maakt het wel wat ge­com­pli­ceerd. Maar wie weet wat de toekomst brengt. Voorlopig wordt de Vrouwe vereerd in de kapel aan de Diepen­brock­straat.

We zijn inmiddels zo’n vijfen­ze­ven­tig jaar verder. Het wordt tijd dat Amster­dam ein­de­lijk ten volle de rol gaat vervullen die de hemel bedoeld heeft. Er zijn mooie en vitale kerken in Amster­dam, en de Begijnhof­ka­pel waar de her­in­ne­ring aan het Mirakel trouw wordt bewaard, maar als we de Heer en zijn Moeder weer terug zouden kunnen brengen op de plek waar alles is begonnen, in het hart van de stad, die zij zelf hebben uitgekozen, verwacht ik over­vloe­dige zegen. Het is voor mij een centrale gebeds­in­ten­tie voor de Stille Omgang. Ik hoop ook voor velen van u.+ Mgr. dr. Jozef M. Punt
Bisschop van Bisdom Haarlem-Amsterdam
overzicht van bijdragen:
donderdag, 6 februari 2020Gods plan met Amsterdam
maandag, 16 december 2019Wanneer komt de Heer terug?
donderdag, 31 oktober 2019Sterven is geen inslapen, maar ontwaken
vrijdag, 23 augustus 2019Brexit
vrijdag, 14 juni 2019Hoop op een nieuw Pinksteren
donderdag, 28 februari 2019Een liefdesverhaal in de Veertigdagentijd
donderdag, 17 januari 2019Een nieuw jaar en een nieuwe benoeming
donderdag, 20 december 2018Kerstmis als weg naar het Licht
dinsdag, 2 oktober 2018De kerk in brand
donderdag, 2 augustus 2018Maria is in de hemel maar ook op aarde
maandag, 4 juni 2018De toekomst van de wereld en van onszelf
woensdag, 28 maart 2018Pasen... een weg naar nieuw leven en geluk
donderdag, 1 februari 2018Nieuwe uitdagingen, nieuwe kansen
donderdag, 14 december 2017Kerstmis als Licht in de duisternis
dinsdag, 31 oktober 2017De NS is er niet om ideologieŽn uit te dragen
donderdag, 14 september 2017Toen geloof nog heel gewoon was
donderdag, 3 augustus 2017Vrede als opdracht voor ons allemaal
vrijdag, 12 mei 2017Maria
vrijdag, 7 april 2017Hoop op leven over de dood heen
donderdag, 23 februari 2017Sing a little louder...
dinsdag, 13 december 2016Een Bijbelse les over vrede
maandag, 21 november 2016Dialoog als ademen
donderdag, 10 november 2016Dialoog en Getuigenis
maandag, 12 september 2016Wat is er gaande in onze wereld?
zaterdag, 16 juli 2016Over de vreugde van de liefde
maandag, 9 mei 2016Een nieuw Pinksteren
dinsdag, 29 maart 2016Zie, Ik maak alles nieuw
dinsdag, 2 februari 2016Terugkeren tot de Bron
dinsdag, 15 december 2015Kerstmis in een wereld vol geweld
woensdag, 11 november 2015Leven na dit levenBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose