Bisdom Haarlem-Amsterdam
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

(Foto)verslag Impulsdag Geloofsopbouw

gepubliceerd: woensdag, 29 januari 2014

Zaterdag 18 januari 2014 vond de jaarlijkse Impuls­dag Geloofs­opbouw plaats in het Juliana­klooster, te Heiloo. Met 50 deel­nemers uit regio’s uit het gehele bisdom en twee enthou­siaste en warme praktijk­ervaringen, was het een inspi­rerende ochtend.

Het was echter ook de dag dat een medewerker van de dienst Geloofsopbouw, Stefan van Aken (afdeling Huwelijk & Gezin), op 39 jarige leeftijd overleed. Een jaar geleden gaf hij op diezelfde jaarlijkse Impulsdag (19 januari 2013) nog een workshop.

Jongeren

Impulsdag Geloofsopbouw Maaike Neeft en Nico Quadvlieg, begeleiders van de jongeren­groep Young Seven (regio Schagen), gaven de aftrap van deze dag. Een inspirerend verhaal volgde over hoe de zeven parochies in de regio onder leiding van Karin Blaauw de handen ineen hebben geslagen om een regionale jongeren­groep op te zetten. Na een jaar van voor­bereiding – met name om elkaar vanuit de verschillende parochie te leren kennen en om samen de doel­stellingen te formuleren – is Young Seven van start gegaan. Ook dit jaar is er weer een afwisselend jaar­programma, waar jongeren uit de regio op kunnen intekenen. De regio onder­steunt het initiatief: een pastor is betrokken en ook wordt de groep financieel onder­steund. Logistiek gezien is het soms wel een uit­daging om jongeren vanuit deze relatief grote regio op een zelfde plek te krijgen. Aan het enthousiasme en de betrokken­heid van de bege­leiders zal het in elk geval niet liggen.

Jonge gezinnen

Vervolgens vertelde Marion van Ham over de activiteiten voor (jonge) gezinnen in Amsterdam zuid (Vredes­kerk en Rozenkrans­kerk). Elke week is daar een familie­viering voor ouders met jonge kinderen, afwisselend in de twee kerken in de regio, die maximaal 45 minuten duurt. Daarnaast is er kinder­catechese per leeftijds­groep, waarin de eerste communie­voor­bereiding en vormsel­voor­bereiding is geïntegreerd. Marion moedigde de deelnemers aan de Impulsdag aan, om goed zelf te weten waar je staat in geloof, wat je principes zijn en wat je talenten zijn. Je kunt niet alles en hebt elkaar nodig. Juist doordat je af en toe gaten laat vallen of moet laten vallen, kan dat een kans zijn voor anderen om in te springen en iets op te pakken.

Gewoon gaan doen

Na beide praktijk­ervaringen, konden de deelnemers met elkaar in gesprek gaan. De vraag was onder andere wat zij hiervan mee naar hun eigen regio namen. Genoemd werden onder andere: een familie­viering die maximaal 45 minuten duurt, vanuit de eerste communie of vormsel doorlopende catechese aanbieden, ouders meer betrekken bij het geheel, afsluiten met gebed in de kerk na de catechese met kinderen, het enthousiasme, jezelf blijven en tenslotte: gewoon gaan doen!

Voorwaarden scheppen

Aan het einde van de ochtend werd met elkaar de eucharistie gevierd, waarbij Mgr. Hendriks celebreerde. Hij sprak over hoe belangrijk het is om voorwaarden te scheppen, waardoor het geloof wortel kan schieten bij jongeren en jonge gezinnen. Dat is wat wij kunnen doen. God alleen kan het geloof schenken. De Impulsdag werd afgesloten met een lunch in de refter van het Juliana­klooster.

Impulsdag 2015

De volgende Impulsdag Geloofsopbouw wordt gehouden op 17 januari 2015 te Heiloo. De dag wordt wederom georga­ni­seerd door de dienst Geloofsopbouw (Catechese, Huwelijk & Gezin, Jongerenpastoraat) van het bisdom.

Meer informatie

Overlijden Stefan van Aken

Op deze Impulsdag, de middag van 18 januari 2014, is dus Stefan van Aken overleden. Een jaar geleden gaf hij op diezelfde jaarlijkse Impulsdag (19 januari 2013) nog een workshop over hoe parochies meer missionair zouden kunnen zijn naar (jonge) gezinnen. Maandag 27 januari jl. heeft de begrafenis plaatsgevonden. Op de site van het bisdom kunt u een In Memoriam over hem lezen. Moge hij rusten in vrede!
Gerelateerde nieuwsberichten

vrijdag, 1 september 2017Impulsdag voor Parochievernieuwing
zaterdag, 20 december 2014Mirjam Spruit 12˝ jaar bij het bisdom
woensdag, 10 december 2014Impulsdag Geloofsopbouw op zaterdag 17 januari 2015
donderdag, 14 augustus 2014Seksualiteit als opGAVE
dinsdag, 29 juli 2014Cursus Op reis in het land van Geloven
dinsdag, 15 juli 2014Folder vormingsaanbod 2014-2015
dinsdag, 1 april 2014Exhortatie Evangelii Gaudium verkrijgbaar
woensdag, 26 maart 2014Programma ontmoetingsdag nieuwe katholieken bekend
woensdag, 8 januari 2014Het geloof doorgeven aan een volgende generatie!
dinsdag, 5 november 2013Impulsdag Geloofsopbouw op zaterdag 18 januari 2014
donderdag, 10 oktober 2013Toerustingsochtend voor Vormselbegeleiders
donderdag, 22 augustus 2013Workshops op Impulsdag over de Catechismus bekend
woensdag, 17 juli 2013Vormingsaanbod Bisdom en Tiltenberg
donderdag, 23 mei 2013Impulsdag Catechismus Katholieke Kerk (CKK)
donderdag, 28 maart 2013Opnieuw ontmoetingsdag voor nieuwe katholieken
dinsdag, 19 maart 2013Programma Toerustingsdag vormsel begeleiders bekend
woensdag, 23 januari 2013Verslag Impulsdag Geloofsopbouw
woensdag, 9 januari 2013Boeiende sprekers op Impulsdag Geloofsopbouw – 19 januari 2013
woensdag, 21 november 2012Vijftig mensen namen deel aan toerusting Eerste Communie
donderdag, 8 november 2012Impulsdag Geloofsopbouw - zaterdag 19 januari 2013Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose