Bisdom Haarlem-AmsterdamDelen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook
In een vorige editie van SamenKerk (april 2022) is er aan­dacht aan besteed: dit jaar wordt de ‘geboorte van Neder­land’ her­dacht. Dat herinnert aan de inname van Den Briel door de Watergeuzen op 1 april 1572 en de bezet­ting van Alkmaar door de Geuzen op 24 juni van dat jaar. Wat kunnen we nu, 450 jaar later, van die periode nog leren?

Jongste SamenKerk
SamenKerk Augustus 2022
Augustus 2022
eerdere editiesdinsdag, 16 augustus 2022
Dinsdag in de 20e week door het jaar
kleur:groen
1e Lezing:Ez. 18, 1-10
Psalm:Deut. 32, 26-27ab, 27cd-28, 30, 35cd-36ab
Evangelie:Mt. 19, 23-30

postcode:
huisnummer:

Schuilen bij de Kunst van de Kathedraal Video
Nieuwe serie op Kathedraal TV
gepubliceerd: zaterdag, 13 augustus 2022
De zomer van 2022 is in volle gang! Midden in de zomer lan­ceert Ka­the­draal TV een serie over de kunst van de Ka­the­drale Basiliek Sint Bavo.
Interview met Mgr. Hendriks over de Synode Video
Videoserie van Katholiekleven.nl
gepubliceerd: vrijdag, 12 augustus 2022
Katho­liek­le­ven heeft zeven Neder­landse bis­schop­pen geïnter­viewd over de synodale Kerk. Deze inter­views ver­schij­nen in de maan­den juli en au­gus­tus op de web­si­te en de social media kanalen van Katho­liek­le­ven. Bekijk de video met het inter­view met Mgr. Hendriks.
Internationale vieringen
Holy Mass in different languages
gepubliceerd: donderdag, 11 augustus 2022
In de zomer­pe­rio­de wordt het bisdom met enige regelmaat bena­derd met de vraag waar een Eucha­ris­tie­vie­ring in een bui­ten­landse taal gevon­den kan wor­den. Maar ook door het jaar heen zijn er velen die graag aan een H.Mis willen deel­ne­men. Om hieraan tegemoet te komen hebben we een over­zicht gemaakt van inter­na­tio­nale vie­rin­gen.
Maria Tenhemelopneming
Zondag 14 en maandag 15 augustus - OLV ter Nood Heiloo
gepubliceerd: dinsdag, 9 augustus 2022
Op zon­dag 14 en maan­dag 15 au­gus­tus wordt het hoog­feest van Maria Ten­hemel­op­ne­ming gevierd op het Hei­lig­dom Onze Lieve Vrouw ter Nood te Heiloo. Onder andere is er op zon­dag­mid­dag om 16.30 uur een Eucha­ris­tie­vie­ring met Mgr. Hendriks en op maan­dag om 12.00 uur een Eucha­ris­tie­vie­ring met Mgr. Van den Hout.
Inspiratiedag Caritas - Programma bekend
Zaterdag 17 september - 9.30 uur - OLV ter Nood Heiloo
gepubliceerd: vrijdag, 5 augustus 2022
Zater­dag 17 sep­tem­ber is de In­spi­ra­tie­dag Caritas van ons bisdom in Heiloo. Ie­der­een die geïn­te­res­seerd is in Caritas of in het thema van deze dag is van harte welkom.
Zomereditie SamenKerk verkrijgbaar
gepubliceerd: donderdag, 4 augustus 2022
Vanaf komend weekend is het nieuwste nummer van SamenKerk in uw paro­chie­kerk (gratis) verkrijg­baar. Neem een exemplaar mee, of lees ‘m op deze web­si­te.
God wil een tempel bouwen Audio Video
SamenKerk rubriek Zingt voor de Heer
gepubliceerd: donderdag, 4 augustus 2022
Een min­der bekend lied ter ere van Onze Heilige Moeder Maria. De tekst is van Henk Jongerius OP en het wordt gezongen op de oor­spron­ke­lijke melodie uit een muziekbundel van 1631.
Noord-Hollandse katholieken willen open en welkome Kerk
Synode 2021 - 2023
gepubliceerd: donderdag, 28 juli 2022
Van ok­to­ber 2021 tot half mei 2022 werd - op verzoek van paus Fran­cis­cus - in ieder bisdom in de wereld ge­spro­ken over de toe­komst van de Kerk. Het was de eerste fase van de Synode.
De Rode Robijn... Video
Los jij het mysterie op?
gepubliceerd: woensdag, 27 juli 2022
In de Ka­the­drale Basiliek van Sint Bavo te Haar­lem loopt nog t/m 31 au­gus­tus 2022 een pro­gram­ma rond de Rode Robijn, gestolen uit de monstrans. Jonge bezoekers van de ka­the­draal kunnen op speur­tocht gaan om de boef te volgen door de ka­the­draal en de Rode Robijn terug te vin­den.
Werelddag voor grootouders en ouderen
Zondag 24 juli
gepubliceerd: zaterdag, 23 juli 2022
Een lang leven “is een zegen”, een “levend teken van Gods goed­heid” dat “veel vrucht kan dragen”. Dat schrijft paus Fran­cis­cus in zijn bood­schap voor de tweede Wereld­dag voor groot­ou­ders en ouderen. Die wordt gevierd op de vierde zon­dag van juli.
Nieuwe Nederlandse Nuntius benoemd
Mgr. Paul Tschang In-Nam
gepubliceerd: zaterdag, 16 juli 2022
Op zater­dag 16 juli heeft het Vati­caan de benoe­ming bekend gemaakt van de nieuwe nuntius voor Neder­land. Het is mgr. Paul Tschang In-Nam, titulair bis­schop van Amantia. Hij werkt sinds 1985 voor de diplo­ma­tieke dienst van de Heilige Stoel en is momenteel nuntius van Thailand, Cambodja, Myanmar en apos­to­lisch gedele­geerde in Laos.
450 Jaar Martelaren van Gorcum herdacht Fotoreportage
gepubliceerd: dinsdag, 12 juli 2022
De bede­vaart­kerk in Brielle beleefde op zater­dag 9 juli een his­to­rische dag. Het was precies 450 jaar gele­den dat op 9 juli 1572 op deze plek de Mar­te­la­ren van Gorcum om het leven wer­den gebracht. En voor het eerst sinds 2019 kon de Nationale Bede­vaart weer met veel mensen wor­den gevierd. Zouden veel pelgrims de tocht naar Brielle gaan maken?


dinsdag, 12 juli 2022WJD reis via Parijs, Bayonne, Burgos, Fatima en Lourdes
zaterdag, 9 juli 2022COMECE betreurt resolutie Europees Parlement
donderdag, 7 juli 2022Feestelijke Evensong
woensdag, 6 juli 2022Tienerkamp BreakOut - Zorg voor elkaar
maandag, 4 juli 2022Open Call voor buitententoonstelling
zondag, 3 juli 2022Pausboodschap Werelddag van de Armen
zaterdag, 2 juli 2022Inspiratiedag Caritas
donderdag, 30 juni 2022Bouwen aan Vertrouwen
woensdag, 29 juni 2022Tienerdag
woensdag, 29 juni 2022Logo voor jubeljaar 2025 gepresenteerd
maandag, 20 juni 2022Sacramentsprocessie door centrum Amsterdam Fotoreportage
vrijdag, 17 juni 2022Update coronamaatregelen
donderdag, 16 juni 2022Open dag Bonifatiusinstituut
woensdag, 15 juni 2022Tour met het Wereldjongerendagenkruis
maandag, 13 juni 2022Priesterwijding van Jaider in de kathedraal Fotoreportage
vrijdag, 10 juni 2022James Mallon op Kathedraal TV Video
vrijdag, 10 juni 2022Wereldgezinsdagen
woensdag, 8 juni 2022Toewijding aan Maria voor kinderen

meer berichten vindt u in het archiefBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose