Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook
Voor een cultuur van het leven
Als we het nieuws volgen, kunnen we weleens een beetje ont­moe­digd raken. Maar laten we niet ten onder gaan in de negatieve berichten, die op ons af komen. Er is ook altijd één heel mooi bericht dat alles overtreft: de Heer is verrezen!

Bisdom Maandjournaal, Mei 2024
In het bisdom maandjournaal van mei blikken we terug op de initiatieven rondom het worden van een missionaire kerk. In april was de conferentie Missionaire Parochie in Veenendaal, maar was ook de inspiratiedag voor vrijwilligers in het opbouwwerk in Bisdom Haarlem-Amsterdam. En vergeet ook de synode niet, die haar tweede diocesane ronde beleefde. Corine van der Loos vertelt over de rode draden die in de verslagen van de gesprekken terug te lezen waren. Eric Fennis vertelt als gedelegeerde voor de liturgie over wat er in mei komen gaat: twee seminaristen worden namelijk tot priester gewijd op zaterdag 25 mei. In mei staan we ook stil bij oorlogsgeweld; dit jaar met meerdere brandhaarden in de wereld. Hoe ging dat tijdens de Tweede Wereldoorlog in ons bisdom? Historicus en auteur Gerard van Veen vertelt over heldhaftige kapelaans, die met hun parochianen meegingen naar Duitsland. Dit en meer, zoals een nieuwe serie op Kathedraal TV, in dit bisdom maandjournaal; een bisdom maandjournaal dat tussen de regels door (vooral zichtbaar op groot scherm) focust op Christus. Kortom: de Geest waait volop. Alvast een Zalig Pinksteren gewenst!
Ontdekt de Bijbel in 6 minuten, 3: Leviticus
De serie 'Ontdek de Bijbel in 6 minuten' is een initiatief vanuit de parochie in Hoofddorp. Maar mensen uit het hele bisdom worden uitgenodigd om mee te doen: mee te kijken, mee te leren en zelfs mee te onderwijzen. Want de, volgens de r.-k. Kerk, 73 boeken van de Bijbel, het Oude en Nieuwe Testament, zijn de moeite waard om over te spreken. Maar dan moet je er natuurlijk wel iets over weten. Met deze serie wordt iedereen in staat gesteld zijn/haar bijbelkennis te vergroten. Iedere woensdag wordt een nieuw filmpje geüpload.
Ontdek de Bijbel in 6 minuten, 2: Exodus
De serie 'Ontdek de Bijbel in 6 minuten' is een initiatief vanuit de parochie in Hoofddorp. Maar mensen uit het hele bisdom worden uitgenodigd om mee te doen: mee te kijken, mee te leren en zelfs mee te onderwijzen. Want de, volgens de r.-k. Kerk, 73 boeken van de Bijbel, het Oude en Nieuwe Testament, zijn de moeite waard om over te spreken. Maar dan moet je er natuurlijk wel iets over weten. Met deze serie wordt iedereen in staat gesteld zijn/haar bijbelkennis te vergroten. Iedere woensdag wordt een nieuw filmpje geüpload.
Jongste SamenKerk
SamenKerk Maart 2024
Maart 2024
eerdere editiesmaandag, 20 mei 2024
Maria, Moeder van de Kerk
kleur:wit
1e Lezing:Gen. 3, 9-15.20
Psalm:Ps. 87 (86), 1-2. 3 en 5. 6-7
Evangelie:Joh. 19, 25-34

postcode:
huisnummer:

Nederlandse synthesedocumenten naar Rome
gepubliceerd: vrijdag, 17 mei 2024
De Neder­landse bis­schop­pen hebben woens­dag 15 mei in samen­spraak met de Lande­lijke Werk­groep Synodali­teit vier samen­vat­tingen van ver­slagen van synodale gesprekken naar Rome gestuurd. Het gaat om syntheses van gesprekken in de zeven Neder­landse bis­dom­men, reli­gi­euzen, katho­lie­ke maat­schap­pe­lijke organi­sa­ties en katho­lie­ke leken­be­we­gingen.
Afsluiting synodale gesprekken
gepubliceerd: vrijdag, 17 mei 2024
Vrij­dag 17 mei is de synthese van de synodale gesprekken in ons bisdom ge­pu­bli­ceerd. Hier­on­der staat de korte toe­spraak die Mgr. Jan Hendriks hield bij de pre­sen­ta­tie. Onderaan dit bericht kan het rapport wor­den gedownload.
Paus kondigt Jubeljaar 2025 af
gepubliceerd: woensdag, 15 mei 2024
Tijdens een ceremonie in de Sint-Pieters­basi­liek op Hemel­vaarts­dag, 9 mei 2024, heeft paus Fran­cis­cus het Jubel­jaar 2025 plech­tig af­ge­kon­digd. De paus proclameerde tevens de Bul voor dit jaar met de titel “Spes non confundit: Hoop stelt niet teleur”.
Feestdag van Onze Lieve Vrouw ter Nood
Zondag 26 mei - 11.00 uur - OLV ter Nood Heiloo
gepubliceerd: woensdag, 15 mei 2024
Op zon­dag 26 mei 2024 bent u van harte welkom om de jaar­lijkse feest­dag van Onze Lieve Vrouw ter Nood mee te vieren. Op deze dag hebben wij een fees­te­lijk pro­gram­ma samen­ge­steld.
Onderscheidingsavond levenskeuzen
Vrijdag 31 mei - 18.15 uur - Onze Lieve Vrouw ter Nood Heiloo
gepubliceerd: dinsdag, 14 mei 2024
Op vrij­dag­avond 31 mei 2024 or­ga­ni­seert rector Jeroen de Wit een onder­schei­dings­avond levens­keuzen voor jon­ge­ren van 16 t/m 30 jaar om je te helpen bij be­lang­rijke keuzes, zoals: studie, beroep, roe­ping, relatie, etcetera.
Hildegard von Bingen Fotoreportage
Wie is zij toch, deze mystica, musica, theologe, vrouw en abdis?
gepubliceerd: dinsdag, 14 mei 2024
De laatste jaren is er veel aan­dacht voor Hildegard von Bingen, niet in de laatste plaats van­wege de film ‘De beentjes van Sint Hildegard’ uit 2020 of de pau­se­lijke erken­ning als Kerklerares in 2012.
Pausbrief aan parochiepriesters
gepubliceerd: dinsdag, 7 mei 2024
Op don­der­dag 2 mei publi­ceerde de nieuws­dienst van het Vati­caan een brief van paus Fran­cis­cus gericht aan de pa­ro­chie­pries­ters. De brief kwam aan het einde van een meer­daag­se con­fe­ren­tie van pa­ro­chie­pries­ters in het kader van de synode ‘Voor een synodale Kerk’.
Bisdom Maand Journaal - Mei 2024 Video
gepubliceerd: zondag, 5 mei 2024
In het bisdom maandjour­naal van mei blikken we terug op de ini­tia­tie­ven rondom het wor­den van een missio­naire kerk. In april was de con­fe­ren­tie Missio­naire Pa­ro­chie in Veenendaal, maar was ook de in­spi­ra­tie­dag voor vrij­wil­li­gers in het opbouw­werk in Bisdom Haar­lem-Am­ster­dam.
Bedevaart naar Rome Fotoreportage
750 jaar stad Amsterdam
gepubliceerd: zaterdag, 4 mei 2024
Don­der­dag­och­tend 2 mei ver­trok­ een groep pelgrims uit Am­ster­dam naar Rome, waar we de doden her­denken, de be­vrij­dings­dag vieren en bij­zon­dere aan­dacht vragen voor meer ver­bon­den­heid onder alle mensen: ‘Fratelli tutti’, we zijn allemaal broe­ders en zusters.
Meimaand - Mariamaand
gepubliceerd: donderdag, 2 mei 2024
De mei­maand is tra­di­tio­neel de Maria­maand. Maar waarom eigen­lijk? Helemaal precies is dat niet bekend, maar zeer waar­schijn­lijk heeft het met de naam van de maand te maken. Deskun­digen denken dat de naam mei afgeleid is van de Griekse godin Maia. Die naam betekende oor­spron­ke­lijk ‘moe­der’ en kreeg later de bete­ke­nis van ‘vroedvrouw’.
Jongerenbijeenkomst Jubeljaar 2025
Zaterdag 11 mei - 10.00 uur - Heerhugowaard
gepubliceerd: donderdag, 2 mei 2024
Op zater­dag 11 mei or­ga­ni­seert het jon­ge­ren­pas­to­raat van het bisdom weer een speciale dag. Dit is de tweede van de drie ont­moe­tingen dit jaar. Jon­ge­ren (18-30 jaar) ont­moe­ten elkaar in afwach­ting op het voor­be­rei­dings­jaar naar het Jubileum in Rome juli 2025.
Reliek H. Bernadette terug in Lourdes
gepubliceerd: woensdag, 1 mei 2024
Ber­na­dette is weer thuis. Bede­vaart­bis­schop mgr. Herman Woorts en ver­te­gen­woor­digers van bede­vaart­orga­ni­sa­tie Huis voor de Pelgrim hebben de reliek, die in april 2024 maand door Neder­land trok, weer terug­ge­bracht naar het hei­lig­dom in Lourdes.


maandag, 29 april 2024‘Luisteren naar wie niemand luistert’
woensdag, 24 april 2024Zondag voor de Oosterse Kerken
woensdag, 24 april 2024Hemelvaart en met Pinksteren
maandag, 22 april 2024Mgr. Mutsaerts over Week van het Gezin
zaterdag, 20 april 2024Bavodag
donderdag, 18 april 2024Orgelconcertserie Willibrordusorgel Bavokathedraal
maandag, 15 april 2024Gebedsdag Vrouwe van alle Volkeren
zaterdag, 13 april 2024Familiezondag
donderdag, 11 april 2024Pausboodschap Roepingenzondag
woensdag, 10 april 2024Studiedag - De toekomst start ... thuis
woensdag, 10 april 2024Katholiekleven-video: Lourdes in Heiloo Video
woensdag, 10 april 2024Abortus kan nooit een grondrecht zijn
woensdag, 10 april 2024Processie - Mirakel van Alkmaar
woensdag, 10 april 2024Ga stemmen bij verkiezing Europees Parlement
zondag, 7 april 2024Bernadette bij Onze Lieve Vrouw ter Nood Fotoreportage
vrijdag, 5 april 2024Bijeenkomst over Catharina van Siena
vrijdag, 5 april 2024H. Bernadette maakt Amstelveen-Bovenkerk tot een dag in Lourdes Fotoreportage
donderdag, 4 april 2024Vanavond komt Bernadette aan in Amstelveen

meer berichten vindt u in het archiefBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose