Bisdom Haarlem-Amsterdam

Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook
De mei­maand is be­gon­nen. Het is de maand van Maria en vele mensen hebben met Maria een bij­zon­dere band. Het is al te zien aan de vele kaarsen en lichtjes die in al onze kerken bij Maria bran­den. Een katho­lie­ke kerk zon­der beeld of afbeel­ding van de Moeder van God is gewoon niet denk­baar.

Jongste SamenKerk
SamenKerk Maart 2021
Maart 2021
eerdere editiesdonderdag, 6 mei 2021
Donderdag in de vijfde week van Pasen
kleur:wit
1e Lezing:Hand. 15, 7-21
Psalm:Ps. 96 (95),1-2a, 2b-3, 10
Evangelie:Joh. 15, 9-11

postcode:
huisnummer:

Geen grote versoepeling met Pinksteren voorzien
Lancering website vierpinksteren.nl
gepubliceerd: donderdag, 6 mei 2021
De Rooms-Katho­lie­ke Kerk voorziet voor Pink­ste­ren geen grote versoepeling van de eigen corona­maat­re­ge­len. De Neder­landse bis­schop­pen roepen met de web­si­te www.vierpink­ste­ren.nl echter op om vooral wel Pink­ste­ren te vieren en als er geen plek is in de kerk, dit thuis via live­stream of tele­vi­sie te doen.
Kathedraal TV - Q&A met Mirjam Spruit Video
gepubliceerd: woensdag, 5 mei 2021
Ka­the­draal TV heeft zon­dag 9 mei 2021 een Q&A met Mirjam Spruit van het Centrum voor Pa­ro­chie­spi­ri­tua­li­teit over wat de pa­ro­chie voor jon­ge­ren kan betekenen. Of mis­schien moet de vraag wel zijn: “wat kun jij als jon­gere voor de pa­ro­chie betekenen?”
Bisdom Maand Journaal - Mei 2021 Video
gepubliceerd: zaterdag, 1 mei 2021
We bevin­den ons in de Paas­tijd. Onderweg naar Hemel­vaart en Pink­ste­ren, is de maand mei speciaal toegewijd aan Maria. Op ver­schil­lende manieren wordt hier deze maand in het bisdom aan­dacht aan besteed.
Ook in 2021 geen bedevaarten
gepubliceerd: zaterdag, 1 mei 2021
Hoewel het einde van de corona­pan­de­mie in zicht komt, steeds meer mensen gevacci­neerd wor­den en de reis­we­reld zich weer opmaakt voor het boeken en ver­zorgen van vakan­tiereizen, is het nog steeds te ondui­de­lijk hoe de situatie zich de ko­men­de maan­den zal ont­wik­ke­len.
Beperkte verruiming voor grote kerkgebouwen
Met ingang van 29 april
gepubliceerd: donderdag, 29 april 2021
De Neder­landse Bis­schop­pen hebben besloten een beperkte verrui­ming toe te staan voor wat betreft het aantal aanwe­zigen bij vie­rin­gen. De verrui­ming geldt alleen voor grote kerk­ge­bouwen die meer dan 300 reguliere zit­plaatsen hebben. In deze grote kerken mag met ingang van 29 april maximaal tien procent van het totale aantal zit­plaatsen bezet zijn.
Toewijding aan Maria
Oesdom Onze Lieve Vrouw ter Nood Heiloo en online
gepubliceerd: woensdag, 28 april 2021
De blauwe zusters van het Hei­lig­dom van Onze Lieve Vrouw ter Nood te Heiloo or­ga­ni­se­ren op de dins­dag­avond van 4 mei t/m 8 juni 2021 een serie avon­den over de toe­wij­ding aan Maria volgens Grignion de Montfort. Op zater­dag 12 juni 2021 bestaat de moge­lijk­heid de toe­wij­ding te doen tij­dens een speciale Eucha­ris­tie­vie­ring.
Zondag voor de Oosterse Kerken
Religieus leven in Oost en West - Antonius als bezieler
gepubliceerd: maandag, 26 april 2021
De jaar­lijkse Zondag voor de Oosterse Kerken wordt dit jaar gevierd op zon­dag 2 mei. Het thema is dit jaar: ‘Reli­gi­eus leven in Oost en West - Antonius als bezieler’. De Zondag voor de Oosterse Kerken brengt elk jaar op de vijfde zon­dag van Pasen (de vierde zon­dag ná Pasen) het oosterse chris­ten­dom onder de aan­dacht binnen de Katho­lie­ke Kerk.
Sycamore - Vervolgsessie Video
Donderdag 29 april - 20.00 uur - Online via Zoom
gepubliceerd: woensdag, 21 april 2021
Onlangs waren op Ka­the­draal TV pries­ter Jeroen Smith en Helen Opstal van het Katho­liek Alpha-Centrum te gast om te spreken over de film- en gesprek­se­rie Sycamore om te gebruiken in de pa­ro­chie en het jon­ge­ren­werk. Op don­der­dag 29 april vanaf 20.00 uur hebben we een aparte zoomsessie om ver­der te praten over het gebruik van Sycamore voor groepen.
Wijziging coronamaatregelen per 28 april
Aantal aanwezigen bij uitvaarten verruimd
gepubliceerd: woensdag, 21 april 2021
Het kabinet heeft op dins­dag 20 april een aantal versoepelingen aan­ge­kon­digd op het gebied van corona­maat­re­ge­len vanaf woens­dag 28 april. Wat veran­dert voor de pa­ro­chies is het aantal mensen dat een ker­ke­lijke uit­vaart mag bijwonen.
Mgr. De Groot overleden Fotoreportage
Een leven voor het bisdom van Haarlem
gepubliceerd: dinsdag, 20 april 2021
Op dins­dag 20 april overleed na een kort ziek­bed mgr. drs. Martin de Groot, oud-vica­ris-generaal en oud-officiaal van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam. In 1964 werd hij benoemd tot se­cre­ta­ris van het bisdom. Dat luidde een leven in van vijf­tig jaar dienst­baar­heid aan ‘de Haar­lemse kerk’, zoals hij zelf graag zei.


maandag, 19 april 202185e Verjaardag Mgr. Bomers †
maandag, 19 april 2021Webinar Zondag voor de Oosterse Kerken
zondag, 18 april 2021Nicolaas basiliek in Mijn Kerk Video
donderdag, 15 april 2021Geloof in Geluk in de Bavokathedraal
woensdag, 14 april 2021Sycamore - Het katholieke geloof uitgelegd Video
maandag, 12 april 2021Online cursus geloofscommunicatie
zondag, 11 april 2021Bisdom Maand Journaal - April 2021 Video
zaterdag, 10 april 2021Diocesane Alpha Youth
zaterdag, 10 april 2021Webinar - Kinderen opvoeden in een digitaal tijdperk
vrijdag, 9 april 2021Pausboodschap Roepingenzondag
donderdag, 8 april 2021Q&A - Paul Graas - Middelmatigheid is zonde Video
donderdag, 8 april 2021Wees niet bang, kom dichterbij
woensdag, 7 april 2021Uitwisseling jongerenwerkers Fratelli Tutti
woensdag, 7 april 2021Feestelijke diakenwijding Bovenkarspel Fotoreportage
dinsdag, 6 april 2021Speeddaten kloosterordes en godgewijde leven
woensdag, 31 maart 2021Nieuwe downloads op Vierpasen.nl
maandag, 29 maart 2021Vieringen Goede Week en Pasen
zondag, 28 maart 2021Palmzondag op Vierpasen.nl met Mgr. Hendriks Fotoreportage Video
vrijdag, 26 maart 2021Videoserie rondom Pasen Audio
vrijdag, 26 maart 2021Virtueel concert ‘The blessing of the cross’ Video

meer berichten vindt u in het archiefBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose