Bisdom Haarlem-Amsterdam

Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook
In de no­vem­ber­maand staan we bij­zon­der stil bij alle dier­ba­re mensen, die ons ontvallen zijn. Naarmate we ver­der komen op onze levensweg, moeten we meer mensen missen. Dat doet pijn, zeker als het om iemand gaat, die naar ons gevoel te vroeg gestorven is... (vul gerust de naam in van uw dier­ba­re).

Jongste SamenKerk
SamenKerk November 2021
November 2021
eerdere editieszondag, 28 november 2021
Eerste zondag van de advent
kleur:paars
1e Lezing:Jer., 33, 14-16
Psalm:Ps. 25 (24) 4 bc-5 ab, 8-9, 10 en 14
2e Lezing:1 Tess., 3, 12-4, 2
Evangelie:Lc., 21, 25-28. 34-36

postcode:
huisnummer:

Adventsactie 2021 Fotoreportage
Projecten voor moeders en kinderen
gepubliceerd: zaterdag, 27 november 2021
Zondag 28 no­vem­ber begint de Advent, de periode van vier weken voor­af­gaand aan Kerst­mis. In deze weken vraagt de Ad­vents­ac­tie aan­dacht voor de hoop. Hoop op de komst van het Licht. Hoop op een betere wereld. Hoop dat ie­der­een kan delen in overvloed en dat op een dag alle mensen een waar­dig leven kunnen lei­den. De Ad­vents­ac­tie steunt hoop­volle projecten voor moe­ders en kin­de­ren.
Vier Kerstmis!
Oproep om Kerstmis te vieren ondanks corona
gepubliceerd: vrijdag, 26 november 2021
Op vrij­dag 26 no­vem­ber is net voor het begin van de Advent de web­si­te VierKerst­mis.nl online gegaan. Deze web­si­te is een ini­tia­tief van de Neder­landse bis­schop­pen om ie­der­een op te roepen Kerst­mis te vieren, als het kan bij (een van) de vie­rin­gen in de eigen kerk, maar als daar geen plek is in ver­band met corona­maat­re­ge­len, ook thuis. Meevieren kan dan bij­voor­beeld via de live­stream van een pa­ro­chie of met de mis op NPO2.
Wonder erkend op voorspraak van Titus Brandsma
Weg naar heiligverklaring vrij
gepubliceerd: donderdag, 25 november 2021
Paus Fran­cis­cus heeft op 25 no­vem­ber een won­der erkend op voor­spraak van de zalige karmeliet Titus Brandsma (1881 Bolsward) die in 1942 overle­den is in het con­cen­tratie­kamp van Dachau (Duits­land). Met de erken­ning van dit won­der is de weg naar heilig­ver­kla­ring vrij.
Enquête voor katholieke gezinnen
gepubliceerd: donderdag, 25 november 2021
Het Gezins­pas­to­raat heeft in samen­wer­king met Ka­the­draal TV een enquête gemaakt met vragen over het beleven van je geloof binnen het gezin. Het doel van deze enquête is om inzicht te krijgen in de situatie van Katho­lie­ke ge­zin­nen in ons bisdom.
#RedWednesday
Woensdag 24 november - Kerk in Nood
gepubliceerd: woensdag, 24 november 2021
Kerk in Nood - ACN vraagt op RedWednesday, dit jaar op woens­dag 24 no­vem­ber, aan­dacht voor de vrij­heid van alle mensen - in het bij­zon­der de zwaar ver­volgde groep Chris­te­nen - om te geloven wat zij willen!
Ganzenbord over synodaal proces
gepubliceerd: vrijdag, 19 november 2021
Het bisdom Palencia in Noord-Spanje ont­wik­kelde een ganzenbord om met kin­de­ren en jon­ge­ren de synodale weg te gaan. Want ook kin­de­ren en jon­ge­ren hebben ideeën over de stappen die wij moeten zetten om te groeien als een Kerk die samen met anderen op weg is in de 21ste eeuw.
Aangepast programma Wereldjongerendag Video
Weekend 20-21 november - Jongerencollecte
gepubliceerd: vrijdag, 19 november 2021
Zondag 21 no­vem­ber is de wereld­jon­ge­ren­dag, het moment om als katho­lie­ke jon­ge­ren bij elkaar te komen rondom de bis­schop. Helaas kan dat met de aan­ge­scherpte maat­regelen niet meer fysiek. Daarom gaan we online. We bid­den ge­za­men­lijk de rozen­krans en luis­te­ren naar Mgr. Hendriks.
De Kerk laten bloeien
Donderdag 25 november - 18.30 uur - Hilversum
gepubliceerd: woensdag, 17 november 2021
Ter voor­be­rei­ding op de weeken­den voor young pro­fes­sio­nals in januari (21-23) en maart (4-6) wor­den een aantal regionale avon­den geor­ga­ni­seerd in het kader van De Missio­naire Pa­ro­chie. Young pro­fes­sio­nals zijn welkom op don­der­dag­avond 25 no­vem­ber in Hilversum.
Besturenmiddag (I)PCI uitgesteld
Zaterdag 12 maart 2022 - 13.30 uur
gepubliceerd: maandag, 15 november 2021
Van­wege de corona-omstan­dig­he­den gaat de Besturen­mid­dag voor (I)PCI’s van zater­dag 27 no­vem­ber 2021 niet door. We hebben de bij­een­komst verzet naar het voor­jaar.
Overwegingen bij het jaar C Fotoreportage
gepubliceerd: zaterdag, 13 november 2021
Met het uit­ko­men van het nieuwe boek ‘Waar je hart vol van is’ is de serie volle­dig: drie boeken voor drie li­tur­gische jaren met over­we­gingen bij het zon­dagse Evan­ge­lie. Het boek van Mgr. Hendriks is mooi op tijd voor de eerste zon­dag van de Advent wanneer het li­tur­gische jaar C aan­vangt.


vrijdag, 12 november 2021Werelddag van de armen
woensdag, 10 november 2021Opnieuw anderhalve meter en mondkapjes
woensdag, 10 november 2021Podcasts met roepingverhalen
dinsdag, 9 november 2021Lezing OMG Magazine hoofdredacteur
zondag, 7 november 2021Pausboodschap Wereldjongerendag
zaterdag, 6 november 2021Bisdom Maand Journaal - November 2021 Video
vrijdag, 5 november 2021Bisschoppen bevestigen huidige coronamaatregelen
donderdag, 4 november 2021Week van het Katholiek Onderwijs
dinsdag, 2 november 2021Herdenking overleden vluchtelingen
dinsdag, 2 november 2021Allerzielen - We vergeten hen niet
maandag, 1 november 2021Vaticaanse boodschap aan hindoes
maandag, 1 november 2021Geloof in Geluk - Wedstrijd
zaterdag, 30 oktober 2021Virgilius bier: hét bier om te delen
zaterdag, 30 oktober 2021Gebed voor klimaattop Glasgow
vrijdag, 29 oktober 2021Hoor wie zingt daar, kinderen… Audio Video
vrijdag, 29 oktober 2021Meer tijd voor diocesane fase Synode 2023
donderdag, 28 oktober 2021Afdeling Caritas brengt folder uit
donderdag, 28 oktober 2021De nieuwste SamenKerk
dinsdag, 26 oktober 2021Roepingenweek 2021
dinsdag, 26 oktober 2021Dag van het Jodendom - 17 januari

meer berichten vindt u in het archiefBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose