Bisdom Haarlem-Amsterdam

Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook
Een eerbetoon aan de religieuzen
Het ker­ke­lijk leven is in de laatste vijf­tig, zes­tig jaren sterk veran­derd. Waar mensen vroe­ger in hun geloof gedragen wer­den door een chris­te­lijke cultuur, is dat nu niet meer zo.

Jongste SamenKerk
SamenKerk Maart 2021
Maart 2021
eerdere editieszondag, 7 maart 2021
Derde zondag in de veertigdagentijd
kleur:paars
1e Lezing:Ex., 20, 1-17 of Ex., 20, 1-3. 7-8. 12-17
Psalm:Ps. 19 (18), 8, 9, 10, 11
2e Lezing:1 Kor., 1, 22-25
Evangelie:Joh., 2, 13-25

postcode:
huisnummer:

Bisdom Maand Journaal Video
Maart 2021
gepubliceerd: zaterdag, 6 maart 2021
Midden in de veer­tig­da­gen­tijd licht dit bisdom maandjour­naal meer­dere chari­ta­tieve projecten uit: de vas­ten­ac­ties door de jon­ge­ren­groepen, de voedselinzameling bij de Frans­ta­lige pa­ro­chie in Am­ster­dam en het drugs­pas­to­raat in Am­ster­dam. Omzien naar de mede­mens is immers één van de drie pijlers in de vas­ten­tijd.
Wat ik u zeggen wil Video
Videoboodschap Mgr. Hendriks
gepubliceerd: vrijdag, 5 maart 2021
In iedere editie van ons bisdom blad ‘SamenKerk’ plaatst de bis­schop een bood­schap voor de gelo­vi­gen in het bisdom. Parallel aan iedere editie wordt deze bood­schap ook opgeno­men voor ‘Ka­the­draal TV’, uit­ge­spro­ken door de bis­schop zelf!
Wereldgebedsdag voor Vrouwen
Vrijdag 5 maart
gepubliceerd: vrijdag, 5 maart 2021
De Wereld­ge­beds­dag voor Vrouwen vindt dit jaar plaats op vrij­dag 5 maart (eerste vrij­dag in maart) in een 150-tal lan­den. Daar­mee is het een van de meest verspreide oecu­me­nische ini­tia­tie­ven ter wereld.
In Zicht Video
Nieuw programma op Kathedraal TV
gepubliceerd: donderdag, 4 maart 2021
De veer­tig­da­gen­tijd is naast een tijd van vasten en gebed in het bij­zon­der ook een tijd om om te zien naar onze mede­mens. In het nieuwe progamma In Zicht gaat Quirien van Berkel in gesprek met drugspastor Mark Lieshout.
Nieuwe SamenKerk
Op weg naar Pasen
gepubliceerd: donderdag, 4 maart 2021
Vanaf komend weekend ligt het nieuwe nummer van SamenKerk in uw paro­chie­kerk. Neem een exemplaar mee, of lees ’m op deze web­si­te.
Hij ging van stad tot stad Audio Video
Tot u ben Ik gezonden
gepubliceerd: donderdag, 4 maart 2021
Kerk-zijn betekent ook samen zingen. Door de corona­maat­re­ge­len is samenzang nu uit­ge­slo­ten. Het is ook wat in deze corona­tijd het meest door kerk­gan­gers wordt gemist (aldus onder­zoek uit januari 2021)! Maar niemand houdt u tegen thuis uit volle borst te zingen. SamenKerk helpt u daarbij. Neem nu dit lied: ‘Tot u ben Ik gezon­den’.
Conferentie ‘De Missionaire parochie’
Donderdag 24 en vrijdag 25 maart 2022 - Breepark Breda
gepubliceerd: maandag, 1 maart 2021
De door corona uit­ge­stelde con­fe­ren­tie ‘De Missio­naire pa­ro­chie - Als God renoveert’ zal plaats­vin­den op don­der­dag 24 en vrij­dag 25 maart 2022 op de wijze die op dat moment moge­lijk is. De con­fe­ren­tielo­ca­tie wordt ver­plaatst naar evene­mentenlo­ca­tie Bree­park in Breda.
De Kruisweg verbindt Video
Volg de veertien Staties op Kathedraal TV
gepubliceerd: vrijdag, 26 februari 2021
In deze veer­tig­da­gen­tijd be­zin­nen wij ons op lij­den en sterven van Christus. Op Ka­the­draal TV wordt hierbij stil gestaan door het lopen van de kruis­weg, aan de hand van de kruis­wegs­ta­ties. Vanuit ver­schil­lende plekken in het bisdom wor­den kruis­wegs­ta­ties be­spro­ken.
Bidden voor Corona-slachtoffers
Oproep door CCEE - Keten van gebed
gepubliceerd: vrijdag, 26 februari 2021
Op 17 februari begon een keten van gebed voor de - tot nu toe - meer dan 770.000 personen die in Europa door Corona gestorven zijn. Alle bis­schop­pen­con­fe­ren­ties van de Europese lan­den or­ga­ni­se­ren minstens één heilige Mis om de slacht­of­fers te gedenken. Ook in Neder­land zal dit gebeuren, in ons bisdom op 12 maart om 9.00 uur in de ka­the­draal.
Klimaatalarm
Zondag 14 maart
gepubliceerd: donderdag, 25 februari 2021
Op zon­dag 14 maart wordt in Neder­land actie gevoerd onder de naam ‘klimaatalarm’. Er wor­den die dag allerlei ac­ti­vi­teiten geor­ga­ni­seerd. De datum, vlak voor de Tweede Kamerverkie­zingen, is strate­gisch gekozen om poli­tieke partijen aan te sporen tot verant­woord beleid m.b.t. de aarde en het klimaat. Bovendien wordt ie­der­een aan­ge­zet tot bewuste, duurzame keuzes in onze leef­wij­ze.


zondag, 21 februari 2021Corona-maatregelen in de Goede Week
zaterdag, 20 februari 2021Open Maand Koorschool Haarlem
vrijdag, 19 februari 2021Katholiek in de politiek
donderdag, 18 februari 2021Vasten-caritasactie Jongerenplatform
donderdag, 18 februari 2021Netwerkdiner mentorschap
woensdag, 17 februari 2021Website Vier Pasen!
maandag, 15 februari 2021Gebedskaart om thuis stil te staan bij Aswoensdag
vrijdag, 12 februari 2021Gedwongen vertrek voormalig pastoor uit pastorie Vredeskerk
vrijdag, 12 februari 2021Vastenboodschap paus Franciscus
donderdag, 11 februari 2021TMS geeft impuls aan jong talent
zaterdag, 6 februari 2021Bisdom Maand Journaal Video
zaterdag, 6 februari 2021Stille Omgang 2021 alleen online
vrijdag, 5 februari 2021Pausboodschap voor Wereldziekendag
donderdag, 4 februari 2021Interreligieuze postzegels
woensdag, 3 februari 2021Q&A over vaccineren tegen COVID-19 Video
dinsdag, 2 februari 2021Internationale VN-Dag voor broederschap
dinsdag, 2 februari 2021Mentorschap in het Jongerenpastoraat
donderdag, 28 januari 2021Muziektraditie voortgezet in Nicolaasbasiliek
donderdag, 28 januari 2021Geef jongeren hoop
maandag, 25 januari 2021Over de Vrouwe van alle Volkeren Video

meer berichten vindt u in het archiefBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose