Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook
In onze ka­the­draal is op 27 au­gus­tus de ‘Geloof in geluk’-route geopend. Daar is elders in deze SamenKerk veel meer over te lezen. Het pro­gram­ma van deze route, dat tot Pasen 2022 duurt, nodigt uit om je te laten in­spi­re­ren en te over­we­gen wat je gelukkig maakt. Aan die vraag wil ik niet voor­bij­gaan.

Jongste SamenKerk
SamenKerk September 2021
September 2021
eerdere editieswoensdag, 20 oktober 2021
Woensdag in de 29e week door het jaar
kleur:groen
1e Lezing:Rom. 6, 12-18
Psalm:Ps. 124 (123), 1-3, 4-6, 7-8
Evangelie:Lc. 12, 39-48

postcode:
huisnummer:

Lezing M. van der Vegt - De Kracht van Rust
Donderdag 28 oktober - 20.00 uur - Koepelkathedraal Haarlem
gepubliceerd: maandag, 18 oktober 2021
Stiltetrainer en auteur Mirjam van der Vegt geeft een interactie lezing in de KoepelKa­the­draal in Haar­lem. Van der Vegt neemt de deel­ne­mers mee op een reis van drie tre­den van stilte voor een veer­krach­tig en gelukkig leven.
Miljoen kinderen bidden de Rozenkrans
Maandag 18 oktober
gepubliceerd: zondag, 17 oktober 2021
Op 18 ok­to­ber wordt ieder jaar we­reld­wijd de Rozen­krans gebe­den door 1 miljoen kin­de­ren. Thema is ‘Voor een­heid en vrede in de wereld’. In Neder­land steunen onder andere Kerk in Nood, Samuel Advies en Kin­de­ren bid­den voor kin­de­ren dit mooie ini­tia­tief.
Willibrordzondag
Zondag 7 november
gepubliceerd: zondag, 17 oktober 2021
Het Evan­ge­lie is een bood­schap van vreugde die van gene­ra­tie op gene­ra­tie wordt door­ge­ven. De heilige Wil­li­brord (658-739) hou­den we als een van grote geloofs­ver­kon­di­gers in ere. Samen met zijn gezellen legde hij de basis voor de Kerk in de lage lan­den. De Kerk heeft in de loop der tij­den hoogte- en diepte­pun­ten gekend. Telkens kwam de vernieuwende en levendmakende kracht het Evan­ge­lie weer naar boven.
Onvervulde kinderwens
Bezinning voor echtparen die (nog) geen kinderen hebben
gepubliceerd: zaterdag, 16 oktober 2021
Op zon­dag 21 no­vem­ber 2021 is er in Leiden een Eucha­ris­tie­vie­ring en be­zin­ning voor echtparen met een (nog) onvervulde kin­derwens, voor echtparen die (nog) geen kin­de­ren hebben en voor echtparen waar­van het gezin niet compleet voelt.
Roepingenweek 2021
Zondag 7 t/m zaterdag 13 november
gepubliceerd: donderdag, 14 oktober 2021
Van 7 t/m 13 no­vem­ber zal de lan­de­lijke Roepingenweek 2021 wor­den gehou­den. Deze week wordt elk jaar geor­ga­ni­seerd rond het Hoog­feest van de H. Wil­li­brord om te bid­den voor roe­pingen tot het Pries­ter­schap, het Reli­gi­eus leven en het Diaconaat en ook wor­den er op vele plekken extra momenten met jon­ge­ren geor­ga­ni­seerd rond Roeping.
Geloof in Geluk in Haarlems Dagblad
gepubliceerd: woensdag, 13 oktober 2021
In het Haar­lems Dagblad is woens­dag 13 ok­to­ber een reportage ver­sche­nen over de kunst­ex­po­si­tie ‘Geloof in Geluk’. Onder de titel “Ka­the­draal als toon­zaal” gaat Arnold Aarts in gesprek met vica­ris-generaal Bart Putter en pro­gram­mamana­ger Nanine van Smooren­burg.
Workshop labyrint lopen
Zaterdag 16 oktober - 12.00 uur - Bavokathedraal Haarlem
gepubliceerd: dinsdag, 12 oktober 2021
Voor de ten­toon­stel­ling Geloof in Geluk ontwierp Dafne Arlman het Labyrint De weg naar je hart. Zij geeft op zater­dag 16 ok­to­ber een work­shop labyrint lopen in de KoepelKa­the­draal.
Telefonische bereikbaarheid bisdom verandert
gepubliceerd: maandag, 11 oktober 2021
Vanaf woens­dag 13 ok­to­ber is de tele­fo­nische bereik­baar­heid van het bisdom veran­derd. Vanaf deze datum krijgt u bij tele­fo­nisch contact eerst een keu­ze­menu. U kunt dan kiezen met welke afdeling u doorverbon­den wenst te wor­den.
Aanvang voorbereidingstraject synode 2023
Communio - participatio - missio
gepubliceerd: vrijdag, 8 oktober 2021
Zondag 10 ok­to­ber zal paus Fran­cis­cus het synodale proces openen en een week later wordt in ieder bisdom in de wereld een dio­ce­sane fase geopend van consul­ta­tie en gesprek over de thema's van de bis­schop­pen­synode van 2023 over synodali­teit.
Datum WJD 2023 bekend
gepubliceerd: donderdag, 7 oktober 2021
De eerst­volgende katho­lie­ke Wereld­jon­ge­ren­da­gen vin­den plaats van dins­dag 1 tot en met zon­dag 6 au­gus­tus 2023 in Lissabon. Die data zijn de eerste week van ok­to­ber in Rome bekend gemaakt.


dinsdag, 5 oktober 2021Missaal-app gepresenteerd Fotoreportage
zondag, 3 oktober 2021Bisdom Maand Journaal - Oktober 2021 Video
zaterdag, 2 oktober 2021Pausboodschap Wereldmissiedag
vrijdag, 1 oktober 2021Klimaatpelgrimstocht door ons bisdom
donderdag, 30 september 2021Online en fysieke Alphacursussen Video
maandag, 27 september 2021‘Naar een steeds groter wij’ Fotoreportage
dinsdag, 21 september 2021Drie weekenden voor Young Professionals
dinsdag, 21 september 2021Einde anderhalve meter-regel per 25 september
maandag, 20 september 2021Sprekers bekend Caritas ontmoetingsdag
zondag, 19 september 2021Aflevering 2 - ‘Alles of Iets Roadtrip’ Fotoreportage Video
vrijdag, 17 september 2021Adsumus Sancte Spiritus
woensdag, 15 september 2021Overleg over versoepeling coronamaatregelen
dinsdag, 14 september 2021Alpha Youth en Alpha Students
maandag, 13 september 2021Activiteiten rond Geloof in Geluk
zondag, 12 september 2021Netwerkbijeenkomst Huwelijk en scheiding
vrijdag, 10 september 2021De ‘Alles of Iets Roadtrip’ met Charlotte Fotoreportage Video
woensdag, 8 september 2021Gezinsdag dekenaat Haarlem
woensdag, 8 september 2021Voorbereidingsdocumenten bisschoppensynode
woensdag, 8 september 2021TV-Mis uit Lourdes - 100 jaar bedevaarten
dinsdag, 7 september 2021Wandelconcert met nieuwe orgelmuziek

meer berichten vindt u in het archiefBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose