Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook
Duizen­den dingen om ons heen zijn goed beschouwd een won­der. We zijn er vaak teveel aan gewend om ons er nog over te verbazen. Zoals we ons er niet over ver­won­deren dat we te eten en te drinken hebben en in vrede kunnen leven.

Jongste SamenKerk
SamenKerk April 2022
April 2022
eerdere editieswoensdag, 25 mei 2022
Woensdag in de zesde week van Pasen
kleur:wit
1e Lezing:Hand. 17, 15.22-18,1
Psalm:Ps.148, 1-2, 11-12ab, 12c-14a, 14bcd
Evangelie:Joh. 16, 12-15

postcode:
huisnummer:

Terugblik eerste fase synode Fotoreportage
gepubliceerd: woensdag, 25 mei 2022
Meer dan duizend mensen in ons bisdom hebben actief deel­ge­no­men aan synode­bij­een­komsten in pa­ro­chies of mi­gran­ten­ge­meen­schappen, in offi­cië­le overlegorganen van het bisdom, bij de reli­gi­euzen, ker­ke­lijke bewe­gingen en nieuwe ge­meen­schappen.
Op bedevaart
Kevelaer 1-4 juli / Banneux 26-30 augustus
gepubliceerd: dinsdag, 24 mei 2022
Vanuit Bisdom Haar­lem-Am­ster­dam wor­den dit jaar weer twee mooie bede­vaarten geor­ga­ni­seerd. Van 1 t/m 4 juli gaat de reis net over de Duitse grens naar Kevelaer en van 26 t/m 30 au­gus­tus steken we de grens over naar België, naar de Maagd der Armen in Banneux.
Indrukwekkende dankviering in Den Bosch Fotoreportage
Download bidprentje Heilige Titus Brandsma
gepubliceerd: maandag, 23 mei 2022
De Sint-Jans­kathe­draal, die in de mei­maand toch al niets te klagen heeft als het om bezoekersaantallen gaat, zat zon­dag­mid­dag 22 mei weer bijna vol. Deze keer kwamen de deel­ne­mers aan de vie­ring niet primair voor de Zoete Moeder, maar om te danken voor de heilig­ver­kla­ring van Titus.
Missionaire Parochie op Kathedraal TV Video
Online boekpresentatie - dinsdag 24 mei - 15.30 uur
gepubliceerd: maandag, 23 mei 2022
Op 24 en 25 maart 2022 was de Con­fe­ren­tie over de Missio­naire Pa­ro­chie met James Mallon in Breda. Ook veel gelo­vi­gen uit ons bisdom hebben daar nieuwe energie en in­spi­ra­tie opgedaan! Om deze spirit te onder­steunen, heeft Ka­the­draal TV in een aparte playlist speciale con­tent gemaakt en geplaatst over de Missio­naire Pa­ro­chie.
Eerbetoon aan Julianazusters Fotoreportage
Tentoonstelling ‘Zorg uit handen’
gepubliceerd: maandag, 23 mei 2022
Op het be­zin­nings­park van het Hei­lig­dom Onze Lieve Vrouw ter Nood in Heiloo - de grootste Mariale bede­vaart­plaats in Neder­land - ligt het monu­mentale Juliana­kloos­ter. Vanaf de jaren ’40 tot aan de jaren 90 van de vorige eeuw stond het vooral bekend als het moe­derhuis van de Julianazusters, die ook wel ‘Juliaantjes’ wer­den genoemd.
Dankviering heiligverklaring Charles de Foucauld
Zaterdag 28 mei - 14.00 uur - Mozes & Aäronkerk Amsterdam
gepubliceerd: zaterdag, 21 mei 2022
Behalve Titus Brandsma wer­den zon­dag 15 mei nog negen zaligen heiligverklaard, waar­on­der Charles de Foucauld. Op zater­dag 28 mei zal er speciaal voor de heilig­ver­kla­ring van Charles de Foucauld een dank­vie­ring zijn in de Mozes & Aäron­kerk te Am­ster­dam.
Pausboodschap voor Wereldcommunicatiedag
Zondag 29 mei
gepubliceerd: woensdag, 18 mei 2022
In zijn bood­schap voor Wereld­com­muni­ca­tie­dag, die in de Rooms-Katho­lie­ke Kerk dit jaar op zon­dag 29 mei wordt gevierd, zet paus Fran­cis­cus het werk­woord ‘luis­te­ren’ centraal. Hij pleit ervoor om te luis­te­ren met het oor van het hart en dat begint in de com­mu­ni­ca­tie tussen God en mens.
The Missionary School - Vernieuwd curriculum
gepubliceerd: dinsdag, 17 mei 2022
In het nieuwe studie­jaar 2022-2023 start The Mis­sio­na­ry School met een nieuw curriculum. In de nieuwe opzet zijn tien masterclasses voor­zien ver­deeld over vier weeken­den. Geïn­te­res­seer­den kunnen zich nu al opgeven voor het nieuwe jaar.
Verslag bisdombedevaart - dag 3 Fotoreportage
De laatste dag maakte alles compleet!
gepubliceerd: maandag, 16 mei 2022
Op deze maan­dag­och­tend stond voor 10.00 uur de dankmis in de Sint Pieters­kerk op het pro­gram­ma. We waren er om 9.15 uur maar de controle bij de ingang vertraagde ons een uur. Daardoor misten we het begin van de vie­ring met kar­di­naal Eijk.
Landelijke Kathedralen en Basiliekendag
Zaterdag 21 mei - 12.30 uur - Sint-Janskathedraal Den Bosch
gepubliceerd: maandag, 16 mei 2022
Op ini­tia­tief van de ple­baan Vincent Blom van de Bossche Sint-Jans­kathe­draal en pastoor Eric Fennis van de Am­ster­damse Nicolaas­basi­liek, vindt op zater­dag 21 mei een lan­de­lijke Ka­the­dralen en Basilieken­dag plaats.
Stripverhaal Martelaren van Gorcum Fotoreportage
Precies 450 jaar geleden
gepubliceerd: maandag, 16 mei 2022
‘De Tijde­lijke Dood’ is het strip­ver­haal over de gebeur­te­nissen in 1572 die leid­den tot de dood van de Mar­te­la­ren van Gorcum. Het strip­ver­haal (48 pagina’s) is getekend door Geert de Sutter en is voor het eerst online voor een breed publiek be­schik­baar.
Verslag bisdombedevaart - dag 2 Fotoreportage
gepubliceerd: zondag, 15 mei 2022
“In­druk­wek­kend.” “Emo­tio­neel.” “Hoe ga ik dit straks ver­tellen thuis en in mijn pa­ro­chie.” Enkele eerste reacties na afloop van de unieke plech­tig­heid op het Sint Pieters­plein. Een vol Sint Pieters­plein! Maar ook: “We waren er wel bij...!”


zaterdag, 14 mei 2022Verslag bisdombedevaart - dag 1 Fotoreportage
zaterdag, 14 mei 2022Beeldverslag pelgrimsreis Rome Fotoreportage
zaterdag, 14 mei 2022Viering en uitwisseling Synode
vrijdag, 13 mei 2022Heiligverklaring op TV
woensdag, 11 mei 2022Alpha Experience
dinsdag, 10 mei 2022Alphacursus Hoofddorp
dinsdag, 10 mei 2022Open Kloosterdag - Dit zijn wij!
dinsdag, 10 mei 2022Bisdom Maand Journaal - Mei 2022 Video
maandag, 9 mei 2022Terugkijken op een mooie Lourdesbedevaart Fotoreportage
zondag, 8 mei 2022Netwerkbijeenkomst jongeren- en gezinspastoraat
zaterdag, 7 mei 2022Gebedsdag - Vrouwe van alle Volkeren
vrijdag, 6 mei 2022Pausboodschap voor Roepingenzondag
donderdag, 5 mei 2022Trainingsdag streamen en vloggen
maandag, 2 mei 2022Beeldverslag WJD@Home Fotoreportage
maandag, 2 mei 2022Roepingenzondag
zaterdag, 30 april 2022Zondag van de Oosterse Kerken
vrijdag, 29 april 2022Waar droom je van? Video
donderdag, 28 april 2022Teksten van pater Titus Brandsma na zijn arrestatie

meer berichten vindt u in het archiefBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose