Bisdom Haarlem-Amsterdam

Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook
“Er zullen tekenen zijn... Volkeren zullen in angst verkeren... De mensen zullen het besterven van schrik...”

Jongste SamenKerk
SamenKerk November 2021
November 2021
eerdere editieswoensdag, 1 december 2021
Woensdag in de eerste week van de advent
kleur:paars
1e Lezing:Jes. 25, 6-10a
Psalm:Ps. 23 (22), 1-3a, 3b-4, 6, 5
Evangelie:Mt. 15, 29-37

postcode:
huisnummer:

Cursus - Stroom van Leven
Bezinnend autobiografisch schrijven
gepubliceerd: woensdag, 1 december 2021
Op het Dio­ce­saan Hei­lig­dom Onze Lieve Vrouw ter Nood te Heiloo wordt in de eerst maan­den van 2022 een cursus geor­ga­ni­seerd Be­zin­nend autobio­gra­fisch schrijven onder de sprekende naam Stroom van Leven.
Uitbreiding coronamaatregelen
Geen vieringen na 17.00 uur - ook niet met Kerstmis
gepubliceerd: woensdag, 1 december 2021
De Neder­landse bis­schop­pen hebben besloten de corona­maat­re­ge­len voor de Rooms-Katho­lie­ke Kerk uit te brei­den. Dit in ver­band met de hui­dige ont­wik­ke­lingen op het gebied van de corona­pan­de­mie. In de R.-K. Kerk wor­den voorlopig na 17.00 uur geen vie­rin­gen gehou­den en dit geldt ook voor Kerst­mis.
Campagne - I am Church Video
Serie van vijf video’s vanaf 6 december
gepubliceerd: maandag, 29 november 2021
‘Anders begaafd zijn’ weerhoudt iemand er niet van om een ‘vol­waar­dig lid van de ker­ke­lijke ge­meen­schap’ te zijn. Paus Fran­cis­cus herinnerde ons hieraan toen hij zei dat het doopsel ie­der­een, “zon­der uit­slui­ting of dis­cri­mi­na­tie”, de moge­lijk­heid geeft om uit te roepen: “Ik ben Kerk!”.
Reliek Heilige Nicolaas krijgt plek in Amsterdam
Sint Nicolaas blijft voorgoed in de hoofdstad
gepubliceerd: maandag, 29 november 2021
Een reliek van de H. Nicolaas, bis­schop van Myra, wordt op 5 de­cem­ber 2021 bij­ge­zet in de basiliek van de H. Nicolaas, tegen­over het Centraal Station in Am­ster­dam. De plech­tige, gezongen mis met mgr. Hendriks, bis­schop van Haar­lem-Am­ster­dam, begint om 10.30 uur.
Diakenwijding Joachim Oude Vrielink ofm Fotoreportage Video
In de Amsterdamse Nicolaasbasiliek
gepubliceerd: zondag, 28 november 2021
Zater­dag 27 no­vem­ber, de laatste dag van het li­tur­gisch jaar, heeft mon­seig­neur Hendriks broe­der Joachim Oude Vrielink ofm tot diaken gewij­d in de Sint Nicolaas­basi­liek te Am­ster­dam. Broe­der Joachim die in het klooster Alverna aan de Derkin­de­ren­straat in Am­ster­dam woont, is bij­zon­der verbon­den met de basiliek waar hij ook participeert in de schola cantorum Am­ster­dam die in de wij­dings­plech­tig­heid zong.
Adventsactie 2021 Fotoreportage
Projecten voor moeders en kinderen
gepubliceerd: zaterdag, 27 november 2021
Zondag 28 no­vem­ber begint de Advent, de periode van vier weken voor­af­gaand aan Kerst­mis. In deze weken vraagt de Ad­vents­ac­tie aan­dacht voor de hoop. Hoop op de komst van het Licht. Hoop op een betere wereld. Hoop dat ie­der­een kan delen in overvloed en dat op een dag alle mensen een waar­dig leven kunnen lei­den. De Ad­vents­ac­tie steunt hoop­volle projecten voor moe­ders en kin­de­ren.
Vier Kerstmis!
Oproep om Kerstmis te vieren ondanks corona
gepubliceerd: vrijdag, 26 november 2021
Op vrij­dag 26 no­vem­ber is net voor het begin van de Advent de web­si­te VierKerst­mis.nl online gegaan. Deze web­si­te is een ini­tia­tief van de Neder­landse bis­schop­pen om ie­der­een op te roepen Kerst­mis te vieren, als het kan bij (een van) de vie­rin­gen in de eigen kerk, maar als daar geen plek is in ver­band met corona­maat­re­ge­len, ook thuis. Meevieren kan dan bij­voor­beeld via de live­stream van een pa­ro­chie of met de mis op NPO2.
Wonder erkend op voorspraak van Titus Brandsma
Weg naar heiligverklaring vrij
gepubliceerd: donderdag, 25 november 2021
Paus Fran­cis­cus heeft op 25 no­vem­ber een won­der erkend op voor­spraak van de zalige karmeliet Titus Brandsma (1881 Bolsward) die in 1942 overle­den is in het con­cen­tratie­kamp van Dachau (Duits­land). Met de erken­ning van dit won­der is de weg naar heilig­ver­kla­ring vrij.
Enquête voor katholieke gezinnen
gepubliceerd: donderdag, 25 november 2021
Het Gezins­pas­to­raat heeft in samen­wer­king met Ka­the­draal TV een enquête gemaakt met vragen over het beleven van je geloof binnen het gezin. Het doel van deze enquête is om inzicht te krijgen in de situatie van Katho­lie­ke ge­zin­nen in ons bisdom.
#RedWednesday
Woensdag 24 november - Kerk in Nood
gepubliceerd: woensdag, 24 november 2021
Kerk in Nood - ACN vraagt op RedWednesday, dit jaar op woens­dag 24 no­vem­ber, aan­dacht voor de vrij­heid van alle mensen - in het bij­zon­der de zwaar ver­volgde groep Chris­te­nen - om te geloven wat zij willen!


vrijdag, 19 november 2021Ganzenbord over synodaal proces
vrijdag, 19 november 2021Aangepast programma Wereldjongerendag Video
woensdag, 17 november 2021De Kerk laten bloeien
maandag, 15 november 2021Besturenmiddag (I)PCI uitgesteld
zaterdag, 13 november 2021Overwegingen bij het jaar C Fotoreportage
vrijdag, 12 november 2021Werelddag van de armen
woensdag, 10 november 2021Opnieuw anderhalve meter en mondkapjes
woensdag, 10 november 2021Podcasts met roepingverhalen
dinsdag, 9 november 2021Lezing OMG Magazine hoofdredacteur
zondag, 7 november 2021Pausboodschap Wereldjongerendag
zaterdag, 6 november 2021Bisdom Maand Journaal - November 2021 Video
vrijdag, 5 november 2021Bisschoppen bevestigen huidige coronamaatregelen
donderdag, 4 november 2021Week van het Katholiek Onderwijs
dinsdag, 2 november 2021Herdenking overleden vluchtelingen
dinsdag, 2 november 2021Allerzielen - We vergeten hen niet
maandag, 1 november 2021Vaticaanse boodschap aan hindoes
maandag, 1 november 2021Geloof in Geluk - Wedstrijd
zaterdag, 30 oktober 2021Virgilius bier: hét bier om te delen
zaterdag, 30 oktober 2021Gebed voor klimaattop Glasgow
vrijdag, 29 oktober 2021Hoor wie zingt daar, kinderen… Audio Video

meer berichten vindt u in het archiefBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose