Bisdom Haarlem-Amsterdam
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Seksualiteit als opGAVE

opGROEIsymposium - voor ouders en opvoeders

gepubliceerd: donderdag, 14 augustus 2014

Op zaterdag 27 september a.s. vindt er in Hilversum een symposium plaats over seksuele opvoeding. De dag is bestemd voor ouders en alle overige opvoeders. Sprekers op de dag zijn o.a. prof. William Newton, Kees van der Staaij en Martha Hoffenkamp. De dag wordt georga­ni­seerd door een aantal katholieke organisaties.

Flyer opGROEIsymposium 27 september 2014Zo gewoon als het is, zo bijzonder is het: seksualiteit en erover praten met je kinderen. Gewoon, omdat seksualiteit onderdeel uitmaakt van je wezenlijke bestaan en dus samenhangt met je kijk op wie je bent, als man, als vrouw, als kind van God, als geëngageerde deelnemer aan de samenleving. Bijzonder, omdat het je diepste wezen raakt en het niet altijd makkelijk is daar over te praten, ook niet met je eigen kinderen.

Dat er juist behoefte aan is, bewijzen recente ontwikkelingen in de maatschappij. Steeds vaker worden kinderen, buiten het gezin om, aangesproken op hun seksuele ontwikkeling. Wie aangeeft dat seksuele opvoeding thuishoort in het gezin, heet al snel ‘niet van deze tijd’. En dat doet tekort aan de veelheid van overtuigingen die, ook in deze tijd, in ons veelkleurige Nederland leven. Zoals de overtuiging dat God en mens verbonden zijn, dat God in zijn schepping een plan heeft gelegd waarin de man en de vrouw, met ziel en lichaam, hun eigen unieke plaats en rol hebben.

Tijdens het opGroei­symposium gaan gasten uit binnen- en buitenland vanuit hun eigen expertise in op het onderwerp ‘Seksualiteit als opGave’. Onder hen prof. William Newton, hoogleraar aan het Oostenrijkse Internationale Theologisch Instituut, Tweede Kamerlid voor de SGP Kees van der Staaij en Martha Hoffenkamp, auteur van ‘Mijn school is katholiek’. Er zijn lezingen, korte workshop, een lunch en een forum.

De dag is bestemd voor ouders en alle overige opvoeders binnen onderwijs, gezondheidszorg, hulpverlening, pastoraat en overige geïnteresseerden. Het symposium is opgezet door een aantal particulieren en organisaties die actief zijn op het gebied van gezin&opvoeding, waaronder ‘Samuel Advies’, ‘Instituut voor Huwelijk, Gezin en Opvoeding’ en de afdeling ‘Huwelijk&Gezin’ van Bisdom Roermond.

Details

Wat: opGROEIsymposium, Seksualiteit als opGAVE
Wanneer: Zaterdag 27 september 2014
Waar: Sint-Annagebouw, St. Vitusstraat 1, Hilversum
Tijd: Vanaf 10.00 uur inloop, start programma 10.30 uur, slot 16.00 uur
Programma: Zie voor het volledige programma de website www.opgroei­symposium.nl
Bijdrage: € 25 inclusief lunch
Aanmelden: Via het aanmeld­formulier op de websiteGerelateerde nieuwsberichten

vrijdag, 1 september 2017Impulsdag voor Parochievernieuwing
zaterdag, 20 december 2014Mirjam Spruit 12˝ jaar bij het bisdom
woensdag, 10 december 2014Impulsdag Geloofsopbouw op zaterdag 17 januari 2015
dinsdag, 29 juli 2014Cursus Op reis in het land van Geloven
dinsdag, 15 juli 2014Folder vormingsaanbod 2014-2015
dinsdag, 1 april 2014Exhortatie Evangelii Gaudium verkrijgbaar
woensdag, 26 maart 2014Programma ontmoetingsdag nieuwe katholieken bekend
woensdag, 29 januari 2014(Foto)verslag Impulsdag Geloofsopbouw Fotoreportage
woensdag, 8 januari 2014Het geloof doorgeven aan een volgende generatie!
dinsdag, 5 november 2013Impulsdag Geloofsopbouw op zaterdag 18 januari 2014
donderdag, 10 oktober 2013Toerustingsochtend voor Vormselbegeleiders
donderdag, 22 augustus 2013Workshops op Impulsdag over de Catechismus bekend
woensdag, 17 juli 2013Vormingsaanbod Bisdom en Tiltenberg
donderdag, 23 mei 2013Impulsdag Catechismus Katholieke Kerk (CKK)
donderdag, 28 maart 2013Opnieuw ontmoetingsdag voor nieuwe katholieken
dinsdag, 19 maart 2013Programma Toerustingsdag vormsel begeleiders bekend
woensdag, 23 januari 2013Verslag Impulsdag Geloofsopbouw
woensdag, 9 januari 2013Boeiende sprekers op Impulsdag Geloofsopbouw – 19 januari 2013
woensdag, 21 november 2012Vijftig mensen namen deel aan toerusting Eerste Communie
donderdag, 8 november 2012Impulsdag Geloofsopbouw - zaterdag 19 januari 2013Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose