Bisdom Haarlem-Amsterdam


Cursus Op reis in het land van Geloven

In het najaar van start in Schagen

gepubliceerd: dinsdag, 29 juli 2014

In het najaar van 2014 gaat opnieuw de geloofs­cur­sus Op reis in het Land van Geloven van start in Schagen. Een ieder die kennis maken wil met het katho­lie­ke geloof en/of die geloofsver­die­ping zoekt en daarover met anderen in gesprek wil gaan, is welkom. De cursus beslaat zeven­tien dins­dag­avon­den per jaar en één zater­dag, ver­deeld over een periode twee jaar.

Inte­res­sante en verrassende bestem­mingen

Op reis in het Land van GelovenEén van de bege­lei­ders van de cursus, Monica Wildeboer ver­telt: “Na meer­dere jaren po­si­tie­ve en mooie erva­ringen met deze geloofs­cur­sus te hebben gehad, willen wij graag vanaf het najaar deze cursus weer or­ga­ni­se­ren in Schagen. In deze cursus gaan we met elkaar een virtuele reis maken waarin we inte­res­sante en verrassende bestem­mingen zullen aandoen, zoals ‘de vallei van de verhalen’, ‘het plein van de ont­moe­tingen’ en ‘de krochten van het zoeken naar waar­heid’. Er is ruimte voor het eigen per­soon­lijke verhaal en uit­wis­se­ling met andere ‘reis­ge­no­ten’.”

Pro­fes­sio­nele be­ge­lei­ding

Om de inhoud van deze boeiende ‘reis’, en de deel­ne­mende cursisten maximaal tot hun recht te laten komen, is de reis uitgespreid over twee jaar. Dat betekent dat de cursisten per jaar 17 avon­den en een zater­dag met elkaar ‘op reis gaan’.

De cursus zal bij voldoende aanmel­dingen in het najaar van start gaan in Schagen op de dins­dag­avond en duurt van 20.00 tot 22.00 uur. De cursus staat o.l.v. pro­fes­sio­nele bege­lei­ders met veel erva­ring omtrent catechese, geloofs­vra­gen en in­di­vi­duele- en groeps­pro­ces­sen.

De bege­lei­ders zijn Monica Wildeboer (cate­chiste) en Leo van Dijk (emeritus-) catecheet.

Meer in­for­ma­tie en aanmel­ding

Meer inhou­de­lijke in­for­ma­tie over de cursusGerelateerde nieuwsberichten

vrijdag, 1 september 2017Impulsdag voor Parochievernieuwing
zaterdag, 20 december 2014Mirjam Spruit 12 jaar bij het bisdom
woensdag, 10 december 2014Impulsdag Geloofsopbouw op zaterdag 17 januari 2015
donderdag, 14 augustus 2014Seksualiteit als opGAVE
dinsdag, 15 juli 2014Folder vormingsaanbod 2014-2015
dinsdag, 1 april 2014Exhortatie Evangelii Gaudium verkrijgbaar
woensdag, 26 maart 2014Programma ontmoetingsdag nieuwe katholieken bekend
woensdag, 29 januari 2014(Foto)verslag Impulsdag Geloofsopbouw Fotoreportage
woensdag, 8 januari 2014Het geloof doorgeven aan een volgende generatie!
dinsdag, 5 november 2013Impulsdag Geloofsopbouw op zaterdag 18 januari 2014
donderdag, 10 oktober 2013Toerustingsochtend voor Vormselbegeleiders
donderdag, 22 augustus 2013Workshops op Impulsdag over de Catechismus bekend
woensdag, 17 juli 2013Vormingsaanbod Bisdom en Tiltenberg
donderdag, 23 mei 2013Impulsdag Catechismus Katholieke Kerk (CKK)
donderdag, 28 maart 2013Opnieuw ontmoetingsdag voor nieuwe katholieken
dinsdag, 19 maart 2013Programma Toerustingsdag vormsel begeleiders bekend
woensdag, 23 januari 2013Verslag Impulsdag Geloofsopbouw
woensdag, 9 januari 2013Boeiende sprekers op Impulsdag Geloofsopbouw 19 januari 2013
woensdag, 21 november 2012Vijftig mensen namen deel aan toerusting Eerste Communie
donderdag, 8 november 2012Impulsdag Geloofsopbouw - zaterdag 19 januari 2013Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose