Bisdom Haarlem-Amsterdam












link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook


Bouwzaken

Bisschoppelijk Adviesbureau Bouwzaken

De afdeling Bouwzaken & Cultuur van het Bisdom Rotterdam is per 1 januari 2009 samengevoegd met de afdeling Bouwzaken van het Bisdom Haarlem-Amsterdam en men gaat verder onder de naam Bisschoppelijk Adviesbureau Bouwzaken.

Adres:
Bisdom Haarlem-Amsterdam
Zilkerduinweg 375
2114 AM Vogelenzang
Telefoonnummer: (023) 511 26 50

De afdeling adviseert het bisdombestuur en parochiebesturen over gebouwen en begraafplaatsen als deze eigendom zijn van een kerkelijke instelling. Ook adviseert de afdeling over roerende goederen van die gebouwen en begraafplaatsen, als zij waarde hebben vanuit kerkelijk, kunsthistorisch of cultuurhistorisch oogpunt.

BouwzakenDit betreft:

  • masterplannen regiovorming
  • instandhouding
  • restauratie
  • herinrichting
  • herbestemming
  • nieuwbouw
  • sloop

Samenwerking Bisdom Haarlem-Amsterdam en Bisdom Rotterdam:

De afdelingen Bouwzaken van twee ‘Randstad-bisdommen’ bundelen hun activiteiten. Door deze samenwerking wordt verbreding van het dienstenpakket en verbetering van efficiency voorzien. De samenwerking wordt vooral ook ingegeven door een brede herstructureringsopdracht in het kader van regio samenwerking dan wel clustering van parochies en te voeren beleid en beheer met betrekking tot de parochiële gebouwen, waarmee de R.K. Kerk in toenemende mate te maken krijgt.

In het Bisdom Haarlem-Amsterdam heeft de dienst Bouwzaken zich de afgelopen zes jaar ontwikkeld tot een algemeen architectenbureau, terwijl de medewerkers van Rotterdam zich vooral gespecialiseerd hebben in beheersmatige zaken, waaronder complexe restauraties van kerkgebouwen. Met de samenvoeging komen verschillende disciplines bij elkaar en ontstaat een brede waaier van dienstverlening op het gebied van bouwzaken.

De nieuwe dienst is onderverdeeld in drie afdelingen, te weten: Ontwikkeling, Beheer en Kunst. In totaal werken zes personen bij deze samengevoegde nieuwe dienst. De gecombineerde afdeling Bouwzaken is gevestigd te Vogelenzang.

In de achterliggende jaren werd er al projectmatig door beide bisdommen samengewerkt. De thans aan de orde zijnde formalisering van de samenwerking wordt ingegeven door het streven naar efficiency verhoging en verdergaande professionalisering.




Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose