Bisdom Haarlem-Amsterdam
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Workshops op Impulsdag over de Catechismus bekend

20 jaar Catechismus: begrenzing of grensverleggend?

gepubliceerd: donderdag, 22 augustus 2013

Op zaterdag 28 september a.s. wordt er een Impulsdag georga­ni­seerd over de Catechismus van de katholieke Kerk. De dag wil de ‘koud-water-vrees’ en onbekendheid over de Catechismus wegnemen. Ook zullen er met name in de workshops handvatten geboden worden, om de Catechismus in de (catechetische) praktijk toe te passen.

Impulsdag over de CatechismusDe definitieve workshops, die op de dag gegeven zullen worden, zijn inmiddels bekend. Onder andere is er een workshop over Jongeren en de Catechismus en zal de methode voor doorlopende parochiecatechese Het Licht op ons pad ge­presen­teerd worden. Ook zijn er verdiepende workshops voorzien, o.a. door Mgr. Hendriks. Verder zal Uitgeverij Adveniat deze dag met een boeken-en materialentafel aanwezig zijn.

Jaar van het Geloof

Aanleiding voor deze dag, is het feit dat de katholieke Kerk op zondag 29 september 2013 in het kader van het Jaar van het Geloof wereldwijd gedenkt dat Catechismus van de katholieke Kerk 20 jaar bestaat. Een goede gelegenheid om aandacht te besteden aan het belang en de toepassing van de Catechismus in de catechetische praktijk: wat voor soort boek is de Catechismus en hoe is deze ontstaan? Wat wil het bieden? Hoe kun je deze lezen? En hoe kun je deze gebruiken in de catechese en het alledaagse leven? Wat is het verband tussen de Catechismus en bijvoorbeeld het Compendium en de YouCat (jongerencatechismus)?

Folder met programma en workshops

In bijgaande folder, vindt u het overzicht van het programma van de dag alsmede de beschrijving van de vijf workshops. U kunt op de dag twee workshops volgen. Hiervoor kunt u zich op de dag zelf inschrijven.

1.

Presentatie van de methode van Het Licht op ons pad

Door: Peter Dullaert, directeur van Adveniat
Het Licht op ons pad
is een doorlopend catechese project voor 4-18 jarigen, gebaseerd op de Catechismus. Hoe is deze methode op de Catechismus gefundeerd? Hoe werkt dit in de praktijk? Hoe is deze methode opgebouwd? Wat is ervoor nodig in de regio om met deze methode in de parochie of op school te werken? Dit alles, als ook concrete ervaringen met het project, komen aan de orde in deze workshop. Brochures, een powerpoint en een filmpje worden getoond om een goede indruk van het geheel te geven. Ook is er ruimte voor uw vragen over het project.

2.

Jongeren en de Catechismus

Door: Ana Martinez
Wat zijn het Compendium en de YouCat, de speciale jongerencatechismus, hoe zijn deze ontstaan en wat is het verschil met de grote Catechismus? En vooral: hoe kun je deze hulpmiddelen toepassen in het (geloofs)gesprek met tieners en jongeren? Ana Martinez vertelt vanuit haar eigen ervaring hoe zij dit doet met deze doel­groep en de do’s en don’ts die zij hierbij ondervonden heeft.

3.

De Catechismus methodisch lezen. Thema: Wat is een gelovige?

Door: Rob Polet, pastoraal werker in Amsterdam West
Wie een antwoord zoekt op geloofsvragen komt natuurlijk niet bedrogen uit als hij of zij de Catechismus ter hand neemt. Maar de Catechismus is niet een boek van simpele, pasklare antwoorden, daarvoor is ons geloof ook te rijk. Over ‘de gelovige’ bij voorbeeld wordt in de verschillende delen van de Catechismus gesproken, steeds vanuit een ander facet. In de workshop gaan we deze passages gezamenlijk bestuderen en zullen we komen tot een rijk beeld van wat een gelovige nu eigenlijk is in de ogen van onze Traditie. De workshop biedt een methode van lezen aan die, eenmaal geleerd, eenvoudig toegepast kan worden op andere onderwerpen. Voor wie handvatten zoekt om de Catechismus goed te kunnen gebruiken voor eigen inspiratie of onderricht aan anderen.

4.

Hoe kun je verdieping vinden in de Catechismus t.a.v. bepaalde onderwerpen?

Door: Mgr. Hendriks, hulpbisschop van bisdom Haarlem-Amsterdam
De Catechismus is een boek van twee eeuwen katholieke leer en leven. Hoe kun je dit terugvinden in de Catechismus? In deze verdiepende en studieuze workshop ervaar je aan de hand van een concreet onderwerp (in dit geval: het wijdings­sacrament) hoe de Traditie van onze Kerk zich ontwikkelt en hoe deze meerdere “lagen” in de Catechismus zijn weerslag hebben gevonden.

5.

De katholieke sociale leer en de Catechismus

Door: Philip Weijers, diaken en bestuurslid van het Centrum voor Sociale Leer van de Kerk
De katholieke Kerk heeft het altijd belangrijk gevonden aan te geven dat en hoe het christelijk geloof implicaties heeft voor de inrichting van de samenleving. In de loop van de laatste eeuwen heeft zich daaruit de sociale leer van de katholieke Kerk ontwikkeld. In deze workshop willen we nagaan hoe de basisprincipes van de katholieke sociale leer naar voren komen in de Catechismus.

Meer informatie

De dag duurt van 9 tot 16 uur en wordt gehouden op de Tiltenberg, Zilkerduinweg 375 te Vogelenzang.

De kosten voor de dag bedragen € 15 inclusief lunch. Deze dag is bedoeld voor ieder die geïnteresseerd is in bovenstaand thema, met name ook voor mensen die actief zijn in de catechese of dat willen gaan worden.

Neemt u deze dag s.v.p. de Catechismus en/of het Compendium en/of de YouCat mee, mocht u deze hebben!

Aanmelding s.v.p. vóór 18 september a.s. via evenementen@tiltenberg.org

Kijk voor meer informatie op de web­pagina’s van afdeling Catechese.

Folder

Via mspruit@bisdomhaarlem-amsterdam.nl kunt u (extra) folders van deze dag aanvragen.
De dag wordt georga­ni­seerd door de afdeling Catechese i.s.m. de Tiltenberg en enkele pastorale krachten.

Ook kan de folder digitaal (PDF) worden gedownload:
Gerelateerde nieuwsberichten

vrijdag, 1 september 2017Impulsdag voor Parochievernieuwing
zaterdag, 20 december 2014Mirjam Spruit 12˝ jaar bij het bisdom
woensdag, 10 december 2014Impulsdag Geloofsopbouw op zaterdag 17 januari 2015
donderdag, 14 augustus 2014Seksualiteit als opGAVE
dinsdag, 29 juli 2014Cursus Op reis in het land van Geloven
dinsdag, 15 juli 2014Folder vormingsaanbod 2014-2015
dinsdag, 1 april 2014Exhortatie Evangelii Gaudium verkrijgbaar
woensdag, 26 maart 2014Programma ontmoetingsdag nieuwe katholieken bekend
woensdag, 29 januari 2014(Foto)verslag Impulsdag Geloofsopbouw
woensdag, 8 januari 2014Het geloof doorgeven aan een volgende generatie!
dinsdag, 5 november 2013Impulsdag Geloofsopbouw op zaterdag 18 januari 2014
donderdag, 10 oktober 2013Toerustingsochtend voor Vormselbegeleiders
woensdag, 17 juli 2013Vormingsaanbod Bisdom en Tiltenberg
donderdag, 23 mei 2013Impulsdag Catechismus Katholieke Kerk (CKK)
donderdag, 28 maart 2013Opnieuw ontmoetingsdag voor nieuwe katholieken
dinsdag, 19 maart 2013Programma Toerustingsdag vormsel begeleiders bekend
woensdag, 23 januari 2013Verslag Impulsdag Geloofsopbouw Fotoreportage
woensdag, 9 januari 2013Boeiende sprekers op Impulsdag Geloofsopbouw – 19 januari 2013
woensdag, 21 november 2012Vijftig mensen namen deel aan toerusting Eerste Communie
donderdag, 8 november 2012Impulsdag Geloofsopbouw - zaterdag 19 januari 2013Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose