Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Programma Toerustingsdag vormsel begeleiders bekend

gepubliceerd: dinsdag, 19 maart 2013

20 april 2013 - Toerustingsdag vormsel begeleiders bekendOp zater­dag 20 april 2013 wordt er voor de eerste keer in het bisdom een toerus­tings­dag geor­ga­ni­seerd voor bege­lei­ders van vormsel groepen. Het pro­gram­ma bevat veel ruimte voor uit­wis­se­ling en ont­moe­ting, een eucha­ris­tie­vie­ring en inhou­de­lijke ver­die­ping. De dag duurt van 10 tot 16.00 uur en vindt plaats in Heiloo.

Op deze dag is er de gelegen­heid om zelf (weer) toe­gerust te wor­den t.a.v. het be­ge­lei­den van kin­de­ren op het sacra­ment van het vormsel. Daar­naast is er gelegen­heid om met andere bege­lei­ders erva­ringen uit te wisselen. Ook is boek­han­del Het Kruis­punt met een ma­te­ri­alen-en boekentafel aanwe­zig.

 

Pro­gram­ma Toerus­tings­dag vormsel bege­lei­ders

10.00 uur Inloop, in­schrij­vingen, koffie & thee verkrijg­baar, ma­te­ri­alen-en boekentafel open
10.30 uur Welkom & ope­ning met gebed
11.00 uur Uitwisseling in kleine groepen over de eigen vormsel­voor­be­rei­ding en het gebruikte vormsel­pro­ject.
11.45 uur Korte pauze
12.00 uur Eucha­ris­tie­vie­ring
13.00 uur Lunch
13.30 uur Facul­ta­tief: Rond­lei­ding door het Juliana­kloos­ter incl. jon­ge­ren­ruim­tes.
Door: rector Beemster.
Ma­te­ri­alen-en boekentafel open.
14.00 uur Wie is de tiener anno 2013 en hoe werkt geloven bij hem of haar?
Door: Matthijs Jansen, mede­wer­ker Jon­ge­ren­pas­to­raat
14.30 uur Waar draait het om bij het sacra­ment van het vormsel?
Door: Ignas Tilma
15.00 uur Korte pauze
15.15 uur Gevormd en dan? Moge­lijk­he­den voor ná het vormsel.
15.45 uur Afslui­ting van de dag met koffie en thee.

Organi­sa­tie en kosten

De dag wordt geor­ga­ni­seerd door de afdelingen Catechese en Jon­ge­ren­pas­to­raat van het bisdom in samen­wer­king met enkele pas­to­rale krachten en vrij­wil­li­gers. De kosten van de dag zijn € 5 per persoon bij vooraanmel­ding en € 7,50 op de dag zelf. Graag zelf uw lunchpakketje mee­bren­gen. Koffie/thee op de dag en een kopje soep wor­den ver­zorgd.

Tijd en locatie

Het pro­gram­ma begint om 10.30 uur (vanaf 10 uur inloop met koffie en thee) en duurt tot 16 uur. Locatie is het Dio­ce­saan Missio­nair Centrum of te wel het Juliana­kloos­ter, Hoogeweg 65 te Heiloo.

In­for­ma­tie en aanmel­ding

In­for­ma­tie en aanmel­ding vóór 13 april a.s. via mspruit@bisdomhaarlem-amster­dam.nl
S.v.p. bij aanmel­ding uw naam, pa­ro­chie en moge­lijk dieet vermel­den.Gerelateerde nieuwsberichten

vrijdag, 1 september 2017Impulsdag voor Parochievernieuwing
zaterdag, 20 december 2014Mirjam Spruit 12 jaar bij het bisdom
woensdag, 10 december 2014Impulsdag Geloofsopbouw op zaterdag 17 januari 2015
donderdag, 14 augustus 2014Seksualiteit als opGAVE
dinsdag, 29 juli 2014Cursus Op reis in het land van Geloven
dinsdag, 15 juli 2014Folder vormingsaanbod 2014-2015
dinsdag, 1 april 2014Exhortatie Evangelii Gaudium verkrijgbaar
woensdag, 26 maart 2014Programma ontmoetingsdag nieuwe katholieken bekend
woensdag, 29 januari 2014(Foto)verslag Impulsdag Geloofsopbouw
woensdag, 8 januari 2014Het geloof doorgeven aan een volgende generatie!
dinsdag, 5 november 2013Impulsdag Geloofsopbouw op zaterdag 18 januari 2014
donderdag, 10 oktober 2013Toerustingsochtend voor Vormselbegeleiders
donderdag, 22 augustus 2013Workshops op Impulsdag over de Catechismus bekend
woensdag, 17 juli 2013Vormingsaanbod Bisdom en Tiltenberg
donderdag, 23 mei 2013Impulsdag Catechismus Katholieke Kerk (CKK)
donderdag, 28 maart 2013Opnieuw ontmoetingsdag voor nieuwe katholieken
woensdag, 23 januari 2013Verslag Impulsdag Geloofsopbouw Fotoreportage
woensdag, 9 januari 2013Boeiende sprekers op Impulsdag Geloofsopbouw 19 januari 2013
woensdag, 21 november 2012Vijftig mensen namen deel aan toerusting Eerste Communie
donderdag, 8 november 2012Impulsdag Geloofsopbouw - zaterdag 19 januari 2013Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose