Bisdom Haarlem-Amsterdam


Vijftig mensen namen deel aan toerusting Eerste Communie

gepubliceerd: woensdag, 21 november 2012

Vijf­tig personen namen deel aan de toerus­tings­da­gen dagen die op zater­dag 13 ok­to­ber (Hoofd­dorp) en zater­dag 10 no­vem­ber (Heiloo) plaatsvon­den voor eerste-communie­be­ge­lei­ders. Er bleek een grote behoefte te zijn om met andere bege­lei­ders erva­ringen uit te wisselen over de gebruikte methode en de eerste-communie­voor­be­rei­ding in haar geheel.

In de ochtend wissel­den de bege­lei­ders met elkaar uit over vragen als Wat wil je overdragen in de eerste-communie­voor­be­rei­ding? en Hoe draag je dit over? In de mid­dag was er de moge­lijk­heid om te kiezen tussen een work­shop “Het ver­tellen van verhalen in de eerste-communie­voor­be­rei­ding” (door Marcel Else­naar) en nader in te gaan op de opbouw van de Eucha­ris­tie­vie­ring en op de vraag hoe de eerste-communie­vie­ring wordt vormge­ge­ven (door Ton Hekken­berg en Marjan Frielink). De dag werd geor­ga­ni­seerd door de afdeling Catechese, mede­wer­kers van boek­win­kel Het Kruis­punt in Hoofd­dorp en enkele vrij­wil­li­gers.

Ook op een bij­een­komst van de contact­personen Geloofsop­bouw/ Catechese op 13 no­vem­ber jl. in dekenaat Am­ster­dam – het betreft hier met name pas­to­rale krachten – stond de uit­wis­se­ling over de eerste-communie­voor­be­rei­ding centraal. In het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam doen ca. 2500 kin­de­ren jaar­lijks hun eerste communie. Het is een be­lang­rijke stap voor kin­de­ren en hun ouders op hun geloofsweg.Gerelateerde nieuwsberichten

vrijdag, 1 september 2017Impulsdag voor Parochievernieuwing
zaterdag, 20 december 2014Mirjam Spruit 12 jaar bij het bisdom
woensdag, 10 december 2014Impulsdag Geloofsopbouw op zaterdag 17 januari 2015
donderdag, 14 augustus 2014Seksualiteit als opGAVE
dinsdag, 29 juli 2014Cursus Op reis in het land van Geloven
dinsdag, 15 juli 2014Folder vormingsaanbod 2014-2015
dinsdag, 1 april 2014Exhortatie Evangelii Gaudium verkrijgbaar
woensdag, 26 maart 2014Programma ontmoetingsdag nieuwe katholieken bekend
woensdag, 29 januari 2014(Foto)verslag Impulsdag Geloofsopbouw
woensdag, 8 januari 2014Het geloof doorgeven aan een volgende generatie!
dinsdag, 5 november 2013Impulsdag Geloofsopbouw op zaterdag 18 januari 2014
donderdag, 10 oktober 2013Toerustingsochtend voor Vormselbegeleiders
donderdag, 22 augustus 2013Workshops op Impulsdag over de Catechismus bekend
woensdag, 17 juli 2013Vormingsaanbod Bisdom en Tiltenberg
donderdag, 23 mei 2013Impulsdag Catechismus Katholieke Kerk (CKK)
donderdag, 28 maart 2013Opnieuw ontmoetingsdag voor nieuwe katholieken
dinsdag, 19 maart 2013Programma Toerustingsdag vormsel begeleiders bekend
woensdag, 23 januari 2013Verslag Impulsdag Geloofsopbouw
woensdag, 9 januari 2013Boeiende sprekers op Impulsdag Geloofsopbouw 19 januari 2013
donderdag, 8 november 2012Impulsdag Geloofsopbouw - zaterdag 19 januari 2013Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose