Bisdom Haarlem-Amsterdam


Boeiende sprekers op Impulsdag Geloofsopbouw 19 januari 2013

Hilde Kieboom en Chris t Mannetje verlenen hun medewerking

gepubliceerd: woensdag, 9 januari 2013

Op zater­dag 19 januari 2013 wordt in Heiloo de jaar­lijkse Impuls­dag Geloofsop­bouw geor­ga­ni­seerd. Het thema van dit jaar is "De missio­naire kerk: Een kerk met missie!". Tot de sprekers behoren o.a. Hilde Kieboom, voorzitster van de Sint Egidius ge­meen­schap te Antwerpen en Chris ’t Mannetje, catecheet en docent prak­tische theo­lo­gie aan de Fontys Hoge­school Theo­lo­gie Levens­be­schou­wing in Utrecht.

Impulsdag Geloofsopbouw - zaterdag 19 januari 2012De dag is bedoeld voor pas­to­rale krachten en bege­lei­ders op gebied van de geloofsop­bouw (catechese, huwe­lijk & gezin en jon­ge­ren) en voor een ieder die er naar zoekt het Evan­ge­lie verstaan­baar te maken in deze tijd.

Ochtend pro­gram­ma met Hilde Kieboom

In de ochtend ver­zorgt Hilde Kieboom een algemene inlei­ding op het thema van de dag. Ze is een begeesterd en be­schei­den spreekster.  Zij zal spreken vanuit haar eigen erva­ringen over hoe het Evan­ge­lie verstaan­baar gemaakt kan wor­den voor de mensen van onze tijd, in woord en daad.

Middag pro­gram­ma met o.a. Chris ’t Mannetje

In de mid­dag zijn er diverse work­shops om het thema van de dag in de praktijk vorm te geven, o.a. door Chris ’t Mannetje. Zijn work­shop gaat over catechese in een missio­naire situatie: hoe pak je dit aan? Zijn ja­ren­lan­ge (praktijk)erva­ring en gedreven­heid, maken hem tot een boeiend spreker.  De work­shops die aan­ge­bo­den wor­den in de mid­dag, zijn:

 • Waar draait het om in het katho­lie­ke geloof? In 6 dui­de­lijke stappen
  door: Marius van der Knaap, mede­wer­ker Jon­ge­ren­pas­to­raat
 • Met de genade mee­werken: aan­kno­pings­pun­ten voor catechese in een missio­naire situatie
  door: Chris C.G.M. ’t Mannetje
 • Hoe kan een pa­ro­chie missio­nair zijn t.a.v. ge­zin­nen?
  door: afdeling Huwe­lijk & Gezin
 • Hoe kan een pa­ro­chie regio missio­nair zijn t.a.v. jon­ge­ren?
  door: Matthijs Jansen, mede­wer­ker Jon­ge­ren­pas­to­raat

Via bij­gaande link kunt u de fol­der down­loa­den en meer lezen over de inhoud van de aan­ge­bo­den work­shops en het volle­dige pro­gram­ma van de dag.

Prak­tisch

De dag duurt van 11 uur (vanaf 10.30 uur inloop) tot 16.30 uur en wordt gehou­den in het Juliana­kloos­ter, Hoogeweg 65 te Heiloo.

De kosten van deze dag wor­den voor het grootste deel gedragen door fondsen en door het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam. De kosten van de dag zijn € 5,00 bij voorin­schrij­ving. Op de dag zelf is de bijdrage € 7,50. Wij vragen u zelf een lunchpakket mee te nemen. Voor koffie en thee wordt gezorgd, evenals voor een kopje soep bij de lunch.

Aanmel­ding

Bij voor­keur door voorin­schrij­ving op www.jong­bis­domhaarlem.nl of per e-mail: info@jong­bis­domhaarlem.nl. Graag uw naam, uw pa­ro­chie en het aantal deel­ne­mers vermel­den. Aanmel­den vóór 12 januari s.v.p.

Organi­sa­tie

De dienst Geloofsop­bouw (Catechese, Huwe­lijk & Gezin en Jon­ge­ren­pas­to­raat) van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam.

Voor meer in­for­ma­tie kunt u contact opnemen met:Gerelateerde nieuwsberichten

vrijdag, 1 september 2017Impulsdag voor Parochievernieuwing
zaterdag, 20 december 2014Mirjam Spruit 12 jaar bij het bisdom
woensdag, 10 december 2014Impulsdag Geloofsopbouw op zaterdag 17 januari 2015
donderdag, 14 augustus 2014Seksualiteit als opGAVE
dinsdag, 29 juli 2014Cursus Op reis in het land van Geloven
dinsdag, 15 juli 2014Folder vormingsaanbod 2014-2015
dinsdag, 1 april 2014Exhortatie Evangelii Gaudium verkrijgbaar
woensdag, 26 maart 2014Programma ontmoetingsdag nieuwe katholieken bekend
woensdag, 29 januari 2014(Foto)verslag Impulsdag Geloofsopbouw
woensdag, 8 januari 2014Het geloof doorgeven aan een volgende generatie!
dinsdag, 5 november 2013Impulsdag Geloofsopbouw op zaterdag 18 januari 2014
donderdag, 10 oktober 2013Toerustingsochtend voor Vormselbegeleiders
donderdag, 22 augustus 2013Workshops op Impulsdag over de Catechismus bekend
woensdag, 17 juli 2013Vormingsaanbod Bisdom en Tiltenberg
donderdag, 23 mei 2013Impulsdag Catechismus Katholieke Kerk (CKK)
donderdag, 28 maart 2013Opnieuw ontmoetingsdag voor nieuwe katholieken
dinsdag, 19 maart 2013Programma Toerustingsdag vormsel begeleiders bekend
woensdag, 23 januari 2013Verslag Impulsdag Geloofsopbouw Fotoreportage
woensdag, 21 november 2012Vijftig mensen namen deel aan toerusting Eerste Communie
donderdag, 8 november 2012Impulsdag Geloofsopbouw - zaterdag 19 januari 2013Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose