Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Woord van de bisschop


Broeders en Zusters,

gepubliceerd: dinsdag, 25 oktober 2011

Het is met vreugde en dank­baar­heid dat ik u mag mede­de­len dat Paus Bene­dic­tus XVI een nieuwe hulp­bis­schop voor ons bisdom heeft benoemd. Het is Mgr. Dr. J.W.M. Hendriks,

tot nu toe rector van de dio­ce­sane pries­ter­oplei­ding en gedele­geerde voor de ker­ke­lijke oplei­dingen van ons bisdom. Hij is 57 jaar, heeft een grote pas­to­rale, bestuur­lijke en weten­schap­pe­lijke erva­ring, en geniet in ons bisdom reeds brede bekend­heid en waar­de­ring. Ik heb er alle ver­trouwen in dat hij ook in zijn nieuwe ambt van grote bete­ke­nis voor ons bisdom kan zijn.

Eerder al heb ik de heilige Vader gevraagd om een nieuwe hulp­bis­schop te benoemen als op­vol­ger van Mgr. J.G.M. van Burg­ste­den s.s.s., die op 8 de­cem­ber 2010 de leef­tijd van

75 jaar heeft bereikt, en inmiddels al bijna een jaar lang ‘nadient’. Ik ben Mgr. Jan van Burg­ste­den bui­ten­ge­woon dank­baar voor het vele goede dat hij in de afgelopen 11 jaar voor ons bisdom heeft gedaan. In deze tijd heeft hij een ge­waar­deerde plaats in het hart van velen, en zeker ook van mij, verworven. Het verheugt mij dat hij heeft aange­ge­ven ook als emeritus bis­schop nog enkele taken voor ons bisdom te willen blijven vervullen.

De wij­ding van Mgr. Hendriks en het ‘afscheid’ van Mgr. van Burg­ste­den zal plaats­vin­den op zater­dag 10 de­cem­ber 2011. De plech­tig­heid begint om 11.00 uur in de St. Vitus­kerk, Emma­straat 5 te Hilversum. Aan­slui­tend is er gelegen­heid om de schei­dende en de nieuwe hulp­bis­schop de hand te drukken.

Aangezien de wij­ding en het afscheid kort voor de jaar­wis­se­ling plaats­vin­den, zult u begrijpen dat we deze fees­te­lijk­he­den tevens aan­grij­pen om dan reeds alle goede wensen met de bis­schop­pen en met elkaar te delen. In januari 2012 zal er derhalve geen aparte nieuw­jaars­re­cep­tie wor­den gehou­den. In deze weken van voor­be­rei­ding vraag ik uw bij­zon­der gebed voor Mgr. Jan Hendriks en voor ons diocees. Van harte hoop ik dat 10 de­cem­ber a.s. een fees­te­lij­ke dag voor ons bisdom mag wor­den en dat velen van u dat met ons mee willen vieren. Eenie­der is hier­voor van harte uit­ge­no­digd.+ Mgr. dr. Jozef M. Punt
Bisschop van Bisdom Haarlem-Amsterdam
overzicht van bijdragen:
donderdag, 7 april 2022Oog voor het wonder
maandag, 28 februari 2022Aan het begin van de veertigdagentijd
dinsdag, 25 januari 2022Bedankt!
donderdag, 23 december 2021Vrede op aarde
woensdag, 1 december 2021Advent
maandag, 1 november 2021Allerzielen
zaterdag, 28 augustus 2021Geluk
donderdag, 1 juli 2021Vrijheid
maandag, 3 mei 2021Mei - een maand voor Maria
donderdag, 1 april 2021Paasboodschap 2021
donderdag, 4 maart 2021Ge´nspireerd leven in dienst van God en mensen
donderdag, 21 januari 2021Paus Franciscus nodigt ons uit...
donderdag, 17 december 2020Toch wordt het Kerstmis
donderdag, 1 oktober 2020Mijn wensen voor u in coronatijd
donderdag, 6 augustus 2020Onze nieuwe bisschop
maandag, 1 juni 2020Brief van Mgr. Hendriks
dinsdag, 5 mei 2020Bevrijdingsdag en geen vrede
woensdag, 18 maart 2020Coronavirus en Kerk
donderdag, 6 februari 2020Gods plan met Amsterdam
maandag, 16 december 2019Wanneer komt de Heer terug?
donderdag, 31 oktober 2019Sterven is geen inslapen, maar ontwaken
vrijdag, 23 augustus 2019Brexit
vrijdag, 14 juni 2019Hoop op een nieuw Pinksteren
donderdag, 28 februari 2019Een liefdesverhaal in de Veertigdagentijd
donderdag, 17 januari 2019Een nieuw jaar en een nieuwe benoeming
donderdag, 20 december 2018Kerstmis als weg naar het Licht
dinsdag, 2 oktober 2018De kerk in brand
donderdag, 2 augustus 2018Maria is in de hemel maar ook op aarde
maandag, 4 juni 2018De toekomst van de wereld en van onszelf
woensdag, 28 maart 2018Pasen... een weg naar nieuw leven en gelukBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose