Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Woord van de bisschop


Broeders en Zusters,

gepubliceerd: dinsdag, 25 oktober 2011

Het is met vreugde en dank­baar­heid dat ik u mag mede­de­len dat Paus Bene­dic­tus XVI een nieuwe hulp­bis­schop voor ons bisdom heeft benoemd. Het is Mgr. Dr. J.W.M. Hendriks,

tot nu toe rector van de dio­ce­sane pries­ter­oplei­ding en gedele­geerde voor de ker­ke­lijke oplei­dingen van ons bisdom. Hij is 57 jaar, heeft een grote pas­to­rale, bestuur­lijke en weten­schap­pe­lijke erva­ring, en geniet in ons bisdom reeds brede bekend­heid en waar­de­ring. Ik heb er alle ver­trouwen in dat hij ook in zijn nieuwe ambt van grote bete­ke­nis voor ons bisdom kan zijn.

Eerder al heb ik de heilige Vader gevraagd om een nieuwe hulp­bis­schop te benoemen als op­vol­ger van Mgr. J.G.M. van Burg­ste­den s.s.s., die op 8 de­cem­ber 2010 de leef­tijd van

75 jaar heeft bereikt, en inmiddels al bijna een jaar lang ‘nadient’. Ik ben Mgr. Jan van Burg­ste­den bui­ten­ge­woon dank­baar voor het vele goede dat hij in de afgelopen 11 jaar voor ons bisdom heeft gedaan. In deze tijd heeft hij een ge­waar­deerde plaats in het hart van velen, en zeker ook van mij, verworven. Het verheugt mij dat hij heeft aange­ge­ven ook als emeritus bis­schop nog enkele taken voor ons bisdom te willen blijven vervullen.

De wij­ding van Mgr. Hendriks en het ‘afscheid’ van Mgr. van Burg­ste­den zal plaats­vin­den op zater­dag 10 de­cem­ber 2011. De plech­tig­heid begint om 11.00 uur in de St. Vitus­kerk, Emma­straat 5 te Hilversum. Aan­slui­tend is er gelegen­heid om de schei­dende en de nieuwe hulp­bis­schop de hand te drukken.

Aangezien de wij­ding en het afscheid kort voor de jaar­wis­se­ling plaats­vin­den, zult u begrijpen dat we deze fees­te­lijk­he­den tevens aan­grij­pen om dan reeds alle goede wensen met de bis­schop­pen en met elkaar te delen. In januari 2012 zal er derhalve geen aparte nieuw­jaars­re­cep­tie wor­den gehou­den. In deze weken van voor­be­rei­ding vraag ik uw bij­zon­der gebed voor Mgr. Jan Hendriks en voor ons diocees. Van harte hoop ik dat 10 de­cem­ber a.s. een fees­te­lij­ke dag voor ons bisdom mag wor­den en dat velen van u dat met ons mee willen vieren. Eenie­der is hier­voor van harte uit­ge­no­digd.+ Mgr. dr. Jozef M. Punt
Bisschop van Bisdom Haarlem-Amsterdam
overzicht van bijdragen:
zondag, 24 maart 2024Het leven overwint de dood
zondag, 28 januari 2024Het mysterie van het kwaad
woensdag, 20 december 2023Vrede op aarde?
donderdag, 2 november 2023Wat gaan we stemmen?
donderdag, 7 september 2023In Gods naam samenkomen
donderdag, 6 juli 2023De stilte in
donderdag, 4 mei 2023Door welke geest laat je je leiden?
donderdag, 2 maart 2023Vasten?
donderdag, 19 januari 2023Verwelkomen - Nabij-zijn - Begeleiden
donderdag, 15 december 2022De stijl van Jezus
donderdag, 6 oktober 2022Vrouwen in de Kerk
donderdag, 4 augustus 2022Leren uit het verleden
donderdag, 2 juni 2022Moedig en principieel
donderdag, 7 april 2022Oog voor het wonder
maandag, 28 februari 2022Aan het begin van de veertigdagentijd
dinsdag, 25 januari 2022Bedankt!
donderdag, 23 december 2021Vrede op aarde
woensdag, 1 december 2021Advent
maandag, 1 november 2021Allerzielen
zaterdag, 28 augustus 2021Geluk
donderdag, 1 juli 2021Vrijheid
maandag, 3 mei 2021Mei - een maand voor Maria
donderdag, 1 april 2021Paasboodschap 2021
donderdag, 4 maart 2021Ge´nspireerd leven in dienst van God en mensen
donderdag, 21 januari 2021Paus Franciscus nodigt ons uit...
donderdag, 17 december 2020Toch wordt het Kerstmis
donderdag, 1 oktober 2020Mijn wensen voor u in coronatijd
donderdag, 6 augustus 2020Onze nieuwe bisschop
maandag, 1 juni 2020Brief van Mgr. Hendriks
dinsdag, 5 mei 2020Bevrijdingsdag en geen vredeBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose