Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Allerzielen

gepubliceerd: maandag, 1 november 2021

In de no­vem­ber­maand staan we bij­zon­der stil bij alle dier­ba­re mensen, die ons ont­val­len zijn. Naarmate we ver­der komen op onze levensweg, moeten we meer mensen missen. Dat doet pijn, zeker als het om iemand gaat, die naar ons gevoel te vroeg gestorven is... (vul gerust de naam in van uw dier­ba­re).

God, Hemelse Vader,
soms lijkt het even
dat we kunnen plannen en voor­zien,
dat het lot in mensenhan­den ligt,
dat alles bij toeval ont­staat
en zich ontwikkelt
en dat dit alles is.

Maar soms ook zien we verge­zichten
op de reizen die we maken,
op een wan­de­ling door de natuur,
in het gebed of op een stil moment
of zomaar, zon­der aan­wijs­ba­re reden,
en wor­den we gegrepen
door schoon­heid en harmonie,
die een Meester­hand verra­den.

Mgr. Hendriks in de kapel van de TiltenbergOok de plannen die wij­zelf bewust
en wel­over­wo­gen menen te maken,
wor­den soms ineens verstoord;
alles wordt anders.

Het ligt toch niet in onze hand,
het is niet ons vernuft
dat hier een uit­komst biedt.

Een uit­zicht verdwijnt,
maar voor wie geloven kan
verschijnt een ander verge­zicht...
dat U ons biedt.
Wij had­den zeker
andere plannen
en velen leek het
bizar toeval of het noodlot,
toen die dromen
wer­den verstoord
en de dood zich aan­kon­dig­de.
Bij velen riep het vragen op:
“Waarom?”

Waarom deze persoon,
nog te jong om te sterven?
Waarom deze mens,
die zoveel mooie kanten had.
Hoe kon dit?

Zijn er geen ant­woor­den
of is er toch een ant­woord
dat wij alleen nog niet verstaan?
In dit gebed, Heer, wil ik mij en ons
in alle klein­heid aan U toe­ver­trou­wen:
U weet waarom en hoe en wat,
ik snap het niet, mijn weten is beperkt.

Ik kom alleen zo af en toe
iets op het spoor
dat wijst naar ‘trans­cen­dentie’:
naar iets dat alles overstijgt,
naar een Vader, God die groter is,
al is Hij ook mysterie.
Er is toch meer
en in dat ‘meer’
mag ik Uw zorg voor ons herkennen.

Dan mag ik zien
dat deze overle­den mens
uitkeek op het beloofde land,
een weids en prach­tig verge­zicht;
het is wat al te men­se­lijk uitgedrukt,
maar ik durf erop ver­trouwen
dat deze over­le­de­ne
nu aan Uw hand
dat land van einde­loze vreugde binnengaat.

Weinig bagage draagt die mens:
wat geloof, wat hoop en liefde,
meer hoeft het niet te zijn;
en alles wat ooit vreugde gaf:
die vreugde zal vol­ko­men zijn.

Wij danken U voor deze mens,
de harte­lijk­heid en zorg,
voor al het goede van dit leven;
we danken U voor alle liefde
die doorge­ge­ven is.

Ik wil U wel nog vragen, Heer,
om troost en kracht en geloof,
om per­spec­tief
voor allen die nu achter­blij­ven
en deze mens zo missen.

Laat Jezus Uw verrezen Zoon
onze Bege­lei­der zijn
en na de aardse levensweg
hopen wij samen te zijn, verenigd weer,
en thuis bij U.

Heer, geef de over­le­de­nen de eeuwige rust;
het eeuwig licht verlichte hen;
moge zij rusten in vrede.

 

+ Bis­schop Johannes Hendriks

overzicht van bijdragen:
zondag, 24 maart 2024Het leven overwint de dood
zondag, 28 januari 2024Het mysterie van het kwaad
woensdag, 20 december 2023Vrede op aarde?
donderdag, 2 november 2023Wat gaan we stemmen?
donderdag, 7 september 2023In Gods naam samenkomen
donderdag, 6 juli 2023De stilte in
donderdag, 4 mei 2023Door welke geest laat je je leiden?
donderdag, 2 maart 2023Vasten?
donderdag, 19 januari 2023Verwelkomen - Nabij-zijn - Begeleiden
donderdag, 15 december 2022De stijl van Jezus
donderdag, 6 oktober 2022Vrouwen in de Kerk
donderdag, 4 augustus 2022Leren uit het verleden
donderdag, 2 juni 2022Moedig en principieel
donderdag, 7 april 2022Oog voor het wonder
maandag, 28 februari 2022Aan het begin van de veertigdagentijd
dinsdag, 25 januari 2022Bedankt!
donderdag, 23 december 2021Vrede op aarde
woensdag, 1 december 2021Advent
maandag, 1 november 2021Allerzielen
zaterdag, 28 augustus 2021Geluk
donderdag, 1 juli 2021Vrijheid
maandag, 3 mei 2021Mei - een maand voor Maria
donderdag, 1 april 2021Paasboodschap 2021
donderdag, 4 maart 2021Ge´nspireerd leven in dienst van God en mensen
donderdag, 21 januari 2021Paus Franciscus nodigt ons uit...
donderdag, 17 december 2020Toch wordt het Kerstmis
donderdag, 1 oktober 2020Mijn wensen voor u in coronatijd
donderdag, 6 augustus 2020Onze nieuwe bisschop
maandag, 1 juni 2020Brief van Mgr. Hendriks
dinsdag, 5 mei 2020Bevrijdingsdag en geen vredeBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose