Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Oog voor het wonder

gepubliceerd: donderdag, 7 april 2022

Duizen­den dingen om ons heen zijn goed beschouwd een won­der. We zijn er vaak teveel aan gewend om ons er nog over te verbazen. Zoals we ons er niet over ver­won­deren dat we te eten en te drinken hebben en in vrede kunnen leven.

We gaan dat pas als een won­der zien, als een gave Gods en een reden tot dank­baar­heid, wanneer we ermee wor­den gecon­fron­teerd hoe weinig van­zelf­spre­kend dat is en hoe kwets­baar. Een virus, een oorlog, een ziekte, de dood, ze kunnen in een oogwenk alles ver­an­de­ren.

Voor een mens in een arm land, voor een mens in een land in oorlog, is eten en drinken en vrede een won­der. In situaties van nood doen mensen een beroep op onze naasten­liefde en onze zin voor recht­vaar­dig­heid en bid­den zij tot God om een won­der.

Oorlog en corona

De corona­pan­de­mie en de oorlog in Oekraïne hebben ons allen geraakt. We leven mee met de mensen, die zon­der schuld en onverhoeds wer­den gecon­fron­teerd met agressie, een mili­tai­re invasie en nietsontziend geweld. We hebben voor hen gebe­den, we proberen hen te helpen, we hebben meegeleefd, want we weten: dit zou ook ons kunnen over­ko­men. Nooit eer­der zag ik zoveel noveen­kaarsen bran­den in de genade­ka­pel van Heiloo, bij Onze Lieve Vrouw ter Nood.

Wie op een won­der kan hopen, het won­der kan zien, zich kan ver­won­deren, zal de genade van het geloof ont­van­gen. Die genade geeft ver­trouwen en uit­zicht en brengt ons tot overgave, ook in moei­lijke tij­den.

Een verwend kind

Het wonder van de geboorte van een kindEen kind dat altijd alles krijgt, vindt alles maar gewoon. Het wil mis­schien alleen nog méér, maar zal dat méér zijn hart vervullen met ver­won­dering en dank­baar­heid? En wij? Hebben wij nog voldoende besef van de won­de­ren die ons omringen? Of zijn wij alles te “gewoon” gaan vin­den? Je kunt ook leven in een voort­du­rende dank­baar­heid om wat je gegeven is: Hoe kijk je naar de geboorte van een kind, naar de bloem­knoppen die weer open gaan, hoe voel je het zonlicht op je gezicht, hoe kijk je naar een kind? Zie je het won­der? Wat voor invloed hebben tij­den van onzeker­heid en lij­den op ons leven gehad?

Het grootste won­der

Op Pasen vieren we het grootste van alle won­de­ren: de ver­rij­ze­nis van Jezus, de Heer die de dood overwint. Het ge­tui­ge­nis van de vier evan­ge­lis­ten, van Paulus en alle leer­lin­gen is eenslui­dend: De Heer is verrezen! Allen zagen hoe Hij was gemar­teld, verne­derd en bespot, ver­oor­deeld als een crimineel en aan het kruis geslagen. Voor wie een gesloten wereld­beeld had, bleef het daarbij. Maar de leer­lin­gen die hun verrezen Heer mochten ont­moe­ten, hebben ervan getuigd: Hij is verrezen! En dat ge­tui­ge­nis van mond op mond heeft de wereld veroverd.

Desin­for­ma­tie

Mensen geloven van alles. In­ter­net is vol bood­schappen, berichten en verhalen, die met veel stellig­heid wor­den gepo­neerd. Mensen wor­den onder druk gezet. Desin­for­ma­tie is een be­lang­rijk onder­deel gewor­den van iedere oorlog­voe­ring en van het beleid van allerlei politici. Wie kun
je geloven in die wereld vol fakenieuws? Waar loop je achteraan?

Wat is je anker­punt?

In onze wereld met zoveel desin­for­ma­tie is het van belang een anker­punt te hebben, een zeker­heid waarop je je leven kunt bouwen. Zo’n anker­punt is méér dan een rationele con­clu­sie. Op het men­se­lijke vlak zijn dat voor velen huwe­lijk en gezin; een goede thuisbasis is zo be­lang­rijk! Op het gees­te­lijk vlak is dat het geloof in de ver­rij­ze­nis van Jezus Christus: Hij is verrezen! Zij wor­den anker­pun­ten door onze liefde en onze trouw. De oude waar­den die ons wor­den doorge­ge­ven van geslacht op geslacht, die miljar­den mensen hebben voorgeleefd en waarvoor zij hun leven hebben gegeven, hebben ons meer te bie­den dan een in­ter­net vol fakenieuws en complottheorieën.

De soldaten kregen een flinke som geld om het ‘nieuws’ te ver­sprei­den: “Zijn leer­lin­gen zijn Hem in de nacht komen stelen terwijl wij sliepen” (Mt. 28, 12-13). Maria Magdalena berichtte de leer­lin­gen dat Jezus verrezen was (Mt. 28, 7-8). Wie ver­trouw je? Kunnen we het won­der zien?

Zalig Pasen!

 

+ Bis­schop Johannes Hendriks

overzicht van bijdragen:
donderdag, 6 juni 2024Op bezoek bij de paus
zondag, 24 maart 2024Het leven overwint de dood
zondag, 28 januari 2024Het mysterie van het kwaad
woensdag, 20 december 2023Vrede op aarde?
donderdag, 2 november 2023Wat gaan we stemmen?
donderdag, 7 september 2023In Gods naam samenkomen
donderdag, 6 juli 2023De stilte in
donderdag, 4 mei 2023Door welke geest laat je je leiden?
donderdag, 2 maart 2023Vasten?
donderdag, 19 januari 2023Verwelkomen - Nabij-zijn - Begeleiden
donderdag, 15 december 2022De stijl van Jezus
donderdag, 6 oktober 2022Vrouwen in de Kerk
donderdag, 4 augustus 2022Leren uit het verleden
donderdag, 2 juni 2022Moedig en principieel
donderdag, 7 april 2022Oog voor het wonder
maandag, 28 februari 2022Aan het begin van de veertigdagentijd
dinsdag, 25 januari 2022Bedankt!
donderdag, 23 december 2021Vrede op aarde
woensdag, 1 december 2021Advent
maandag, 1 november 2021Allerzielen
zaterdag, 28 augustus 2021Geluk
donderdag, 1 juli 2021Vrijheid
maandag, 3 mei 2021Mei - een maand voor Maria
donderdag, 1 april 2021Paasboodschap 2021
donderdag, 4 maart 2021Ge´nspireerd leven in dienst van God en mensen
donderdag, 21 januari 2021Paus Franciscus nodigt ons uit...
donderdag, 17 december 2020Toch wordt het Kerstmis
donderdag, 1 oktober 2020Mijn wensen voor u in coronatijd
donderdag, 6 augustus 2020Onze nieuwe bisschop
maandag, 1 juni 2020Brief van Mgr. HendriksBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose