Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Oog voor het wonder

gepubliceerd: donderdag, 7 april 2022

Duizen­den dingen om ons heen zijn goed beschouwd een won­der. We zijn er vaak teveel aan gewend om ons er nog over te verbazen. Zoals we ons er niet over ver­won­deren dat we te eten en te drinken hebben en in vrede kunnen leven.

We gaan dat pas als een won­der zien, als een gave Gods en een reden tot dank­baar­heid, wanneer we ermee wor­den gecon­fron­teerd hoe weinig van­zelf­spre­kend dat is en hoe kwets­baar. Een virus, een oorlog, een ziekte, de dood, ze kunnen in een oogwenk alles ver­an­de­ren.

Voor een mens in een arm land, voor een mens in een land in oorlog, is eten en drinken en vrede een won­der. In situaties van nood doen mensen een beroep op onze naasten­liefde en onze zin voor recht­vaar­dig­heid en bid­den zij tot God om een won­der.

Oorlog en corona

De corona­pan­de­mie en de oorlog in Oekraïne hebben ons allen geraakt. We leven mee met de mensen, die zon­der schuld en onverhoeds wer­den gecon­fron­teerd met agressie, een mili­tai­re invasie en nietsontziend geweld. We hebben voor hen gebe­den, we proberen hen te helpen, we hebben meegeleefd, want we weten: dit zou ook ons kunnen over­ko­men. Nooit eer­der zag ik zoveel noveenkaarsen bran­den in de genade­ka­pel van Heiloo, bij Onze Lieve Vrouw ter Nood.

Wie op een won­der kan hopen, het won­der kan zien, zich kan ver­won­deren, zal de genade van het geloof ont­van­gen. Die genade geeft ver­trouwen en uit­zicht en brengt ons tot overgave, ook in moei­lijke tij­den.

Een verwend kind

Het wonder van de geboorte van een kindEen kind dat altijd alles krijgt, vindt alles maar gewoon. Het wil mis­schien alleen nog méér, maar zal dat méér zijn hart vervullen met ver­won­dering en dank­baar­heid? En wij? Hebben wij nog voldoende besef van de won­de­ren die ons omringen? Of zijn wij alles te “gewoon” gaan vin­den? Je kunt ook leven in een voort­du­rende dank­baar­heid om wat je gegeven is: Hoe kijk je naar de geboorte van een kind, naar de bloem­knoppen die weer open gaan, hoe voel je het zonlicht op je gezicht, hoe kijk je naar een kind? Zie je het won­der? Wat voor invloed hebben tij­den van onzeker­heid en lij­den op ons leven gehad?

Het grootste won­der

Op Pasen vieren we het grootste van alle won­de­ren: de ver­rij­ze­nis van Jezus, de Heer die de dood overwint. Het ge­tui­ge­nis van de vier evan­ge­lis­ten, van Paulus en alle leer­lin­gen is eenslui­dend: De Heer is verrezen! Allen zagen hoe Hij was gemar­teld, verne­derd en bespot, ver­oor­deeld als een crimineel en aan het kruis geslagen. Voor wie een gesloten wereld­beeld had, bleef het daarbij. Maar de leer­lin­gen die hun verrezen Heer mochten ont­moe­ten, hebben ervan getuigd: Hij is verrezen! En dat ge­tui­ge­nis van mond op mond heeft de wereld veroverd.

Desin­for­ma­tie

Mensen geloven van alles. In­ter­net is vol bood­schappen, berichten en verhalen, die met veel stellig­heid wor­den gepo­neerd. Mensen wor­den onder druk gezet. Desin­for­ma­tie is een be­lang­rijk onder­deel gewor­den van iedere oorlog­voe­ring en van het beleid van allerlei politici. Wie kun
je geloven in die wereld vol fakenieuws? Waar loop je achteraan?

Wat is je anker­punt?

In onze wereld met zoveel desin­for­ma­tie is het van belang een anker­punt te hebben, een zeker­heid waarop je je leven kunt bouwen. Zo’n anker­punt is méér dan een rationele con­clu­sie. Op het men­se­lijke vlak zijn dat voor velen huwe­lijk en gezin; een goede thuisbasis is zo be­lang­rijk! Op het gees­te­lijk vlak is dat het geloof in de ver­rij­ze­nis van Jezus Christus: Hij is verrezen! Zij wor­den anker­pun­ten door onze liefde en onze trouw. De oude waar­den die ons wor­den doorge­ge­ven van geslacht op geslacht, die miljar­den mensen hebben voorgeleefd en waarvoor zij hun leven hebben gegeven, hebben ons meer te bie­den dan een in­ter­net vol fakenieuws en complottheorieën.

De soldaten kregen een flinke som geld om het ‘nieuws’ te ver­sprei­den: “Zijn leer­lin­gen zijn Hem in de nacht komen stelen terwijl wij sliepen” (Mt. 28, 12-13). Maria Magdalena berichtte de leer­lin­gen dat Jezus verrezen was (Mt. 28, 7-8). Wie ver­trouw je? Kunnen we het won­der zien?

Zalig Pasen!

 

+ Bis­schop Johannes Hendriks

overzicht van bijdragen:
donderdag, 4 mei 2023Door welke geest laat je je leiden?
donderdag, 2 maart 2023Vasten?
donderdag, 19 januari 2023Verwelkomen - Nabij-zijn - Begeleiden
donderdag, 15 december 2022De stijl van Jezus
donderdag, 6 oktober 2022Vrouwen in de Kerk
donderdag, 4 augustus 2022Leren uit het verleden
donderdag, 2 juni 2022Moedig en principieel
donderdag, 7 april 2022Oog voor het wonder
maandag, 28 februari 2022Aan het begin van de veertigdagentijd
dinsdag, 25 januari 2022Bedankt!
donderdag, 23 december 2021Vrede op aarde
woensdag, 1 december 2021Advent
maandag, 1 november 2021Allerzielen
zaterdag, 28 augustus 2021Geluk
donderdag, 1 juli 2021Vrijheid
maandag, 3 mei 2021Mei - een maand voor Maria
donderdag, 1 april 2021Paasboodschap 2021
donderdag, 4 maart 2021Ge´nspireerd leven in dienst van God en mensen
donderdag, 21 januari 2021Paus Franciscus nodigt ons uit...
donderdag, 17 december 2020Toch wordt het Kerstmis
donderdag, 1 oktober 2020Mijn wensen voor u in coronatijd
donderdag, 6 augustus 2020Onze nieuwe bisschop
maandag, 1 juni 2020Brief van Mgr. Hendriks
dinsdag, 5 mei 2020Bevrijdingsdag en geen vrede
woensdag, 18 maart 2020Coronavirus en Kerk
donderdag, 6 februari 2020Gods plan met Amsterdam
maandag, 16 december 2019Wanneer komt de Heer terug?
donderdag, 31 oktober 2019Sterven is geen inslapen, maar ontwaken
vrijdag, 23 augustus 2019Brexit
vrijdag, 14 juni 2019Hoop op een nieuw PinksterenBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose