Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Paasboodschap 2021

gepubliceerd: donderdag, 1 april 2021

De corona­pan­de­mie heeft de gehele wereld nu meer dan een jaar in haar greep en zaait in grote delen van de wereld nog volop dood en ver­derf. Het is voor ons, chris­te­nen, voor de tweede keer dat wij de Goede Week en het Paas­feest niet kunnen vieren zoals we gewend zijn te vieren. De corona­maat­re­ge­len maken dat niet moge­lijk.

Als kerk­ge­meen­schap brengen wij dit offer en ook deze Paas­da­gen bid­den we voor de zieke mensen, voor hen die werken in de zorg, als ook voor hun fami­lie­le­den, voor de mensen in vitale be­roe­pen, degenen, die (moei­lijke) beslis­singen moeten nemen voor onze samen­le­ving en voor wie het steeds moei­lijker wordt door te zetten en vol te hou­den.

PaasboodschapPasen vorig jaar stond in het teken van de kracht van het licht, het Licht van Christus, dat de duisternis doet ver­drij­ven en de mensen kan verlichten en verwarmen. Ook dit jaar zullen we in de kerken weer een nieuwe paas­kaars ontsteken om ons opnieuw te her­in­ne­ren dat licht zo be­lang­rijk is. Het zijn de aller­eerste woor­den die God spreekt in de Bijbel, in het schep­pings­ver­haal Genesis: “Er zij licht!” En er was licht, staat er dan. En Jezus Christus is het licht der wereld, omdat Hij ons uit­zicht geeft en hoop op een nieuwe toe­komst, eeuwig leven. Door Zijn ver­rij­ze­nis is Hij ons voor­ge­gaan.

We zijn een jaar ver­der. Veel mensen maken zich zorgen over de toe­komst:

Wat voor leven krijgen wij straks, over hope­lijk een niet al te lange tijd? Hoe is het leven, hoe is onze samen­le­ving na corona? Ga ik het red­den met mijn bedrijf? Lopen mijn kin­de­ren niet te veel leerachterstand op? Kan ik mijn leven nog leven zoals ik tot voor kort gedacht had. En hoe gaat het ver­der na de crisis? Zo zijn er vele vragen.

Vorig jaar bleven we en masse thuis - thuis werken, thuis naar school, thuis sporten en thuis naar de kerk. We deden het uit soli­da­ri­teit met de mensen, die erns­tig ziek wer­den van het corona­vi­rus of er door stierven. Het gevoel van urgentie is vermin­derd. Mensen willen weer vrij zijn. Dat is goed te begrijpen, toch wil ik me aan­slui­ten bij de oproep om nog even vol te hou­den.

En laten we de moed niet verliezen! In de Goede Week en met Pasen komt naar voren dat er alle reden is om moed te houen: Dood heeft niet het laatste woord, hoop is sterker dan wanhoop, liefde overwint, leven is sterker dan dood. Pasen 2021 staat in het teken van het nieuwe leven. Jezus is verrezen uit de doden. Dat is de bood­schap van Pasen. Hij leeft en de eerste woor­den die de verrezen Jezus spreekt, lui­den: “Shalom. Vrede voor jou!”.

Wij vieren Pasen, juist ook nu weer, omdat we het uit­zicht op het nieuwe leven niet willen verliezen. En hope­lijk een sa­men­le­ven dat geïnspireerd is op de eerste woor­den van God (licht) en Jezus, de verrezen Heer (vrede). Dat we na de corona­pan­de­mie een nieuwe samen­le­ving mogen opbouwen waar we elkaar het licht in de ogen gunnen en ie­der­een in vrede mag leven, die een echte samen-leving zal zijn.

Ik wens u en de uwen van harte een Zalig Pasen!

+ Mgr. Jan Hendriks

overzicht van bijdragen:
donderdag, 6 juni 2024Op bezoek bij de paus
zondag, 24 maart 2024Het leven overwint de dood
zondag, 28 januari 2024Het mysterie van het kwaad
woensdag, 20 december 2023Vrede op aarde?
donderdag, 2 november 2023Wat gaan we stemmen?
donderdag, 7 september 2023In Gods naam samenkomen
donderdag, 6 juli 2023De stilte in
donderdag, 4 mei 2023Door welke geest laat je je leiden?
donderdag, 2 maart 2023Vasten?
donderdag, 19 januari 2023Verwelkomen - Nabij-zijn - Begeleiden
donderdag, 15 december 2022De stijl van Jezus
donderdag, 6 oktober 2022Vrouwen in de Kerk
donderdag, 4 augustus 2022Leren uit het verleden
donderdag, 2 juni 2022Moedig en principieel
donderdag, 7 april 2022Oog voor het wonder
maandag, 28 februari 2022Aan het begin van de veertigdagentijd
dinsdag, 25 januari 2022Bedankt!
donderdag, 23 december 2021Vrede op aarde
woensdag, 1 december 2021Advent
maandag, 1 november 2021Allerzielen
zaterdag, 28 augustus 2021Geluk
donderdag, 1 juli 2021Vrijheid
maandag, 3 mei 2021Mei - een maand voor Maria
donderdag, 1 april 2021Paasboodschap 2021
donderdag, 4 maart 2021Ge´nspireerd leven in dienst van God en mensen
donderdag, 21 januari 2021Paus Franciscus nodigt ons uit...
donderdag, 17 december 2020Toch wordt het Kerstmis
donderdag, 1 oktober 2020Mijn wensen voor u in coronatijd
donderdag, 6 augustus 2020Onze nieuwe bisschop
maandag, 1 juni 2020Brief van Mgr. HendriksBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose