Bisdom Haarlem-AmsterdamDelen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Woord van de bisschop


Een liefdesverhaal in de Veertigdagentijd

gepubliceerd: donderdag, 28 februari 2019

Als we om ons heen kijken in de wereld van vandaag, dan dringen zich al gauw allerlei negatieve en gewelddadige dingen op de voorgrond.

Zonder het te weten of te willen, kunnen we daardoor terneer gedrukt worden. In ons gemoed weerspiegelt zich zo vaak de onrust van een wereld die God niet goed meer vinden kan, een wereld vol dreiging en spanningen. En je kunt begrijpen dat velen, en lang niet altijd de slechtsten, de druk van al dat negatieve niet meer uithouden en wegvluchten. Wegvluchten in die schijnwereld van een kant en klaar ‘instant geluk’. Ze vallen voor de begoocheling van drugs of storten zich in kortstondige genoegens en hobbelen maar wat verder heen over de diepere vragen van het leven. Het is de tragiek van onze tijd dat zovelen zijn losgeraakt van hun geestelijke grondslag en zijn vastgelopen in het louter materiële, het aardse, en dan moeten ervaren dat ze daarin geen echte levensvervulling kunnen vinden. Het is een ervaring die zo prachtig be­schre­ven wordt in de bekende parabel van de ‘Verloren Zoon’, of misschien juister, van de ‘Barmhartige Vader’. Een parabel van Jezus, die centraal staat in deze tijd.

Tekening van het verhaal van de Verloren Zoon door Rembrandt van RijnDe verloren zoon is niet slecht maar zoekt het geluk op de verkeerde plaats. “In een ver land”, staat er, ver weg van zijn vader. En daar raakt zijn leven in het slop. Zijn reserves raken uitgeput, de geneugten verbleken, die hele wereld van klatergoud verandert in een varkensstal, en dan, voor het eerst in zijn leven, voelt hij zich leeg, verlaten en komt een gevoel van heimwee op. Zijn ervaring is de ervaring van onze tijd: een mensheid, vervreemd van God, worstelend om niet ten onder te gaan in vervuiling en verwording, zoekt opnieuw naar de grond van haar bestaan, heeft heimwee naar de heelheid van de schepping, heimwee naar het paradijs.

En toen dacht hij terug aan zijn vader, staat er in dit prachtige verhaal. Het is tijd om terug te keren, terug naar de bron van het leven, terug naar de eeuwige liefde die op ons wacht.

Dit prachtige stuk evangelie, ja eigenlijk de hele Schrift, is als het ware één grote liefdes­ver­klaring van de Schepper aan zijn schepsel, een God die zijn liefde voor de mens omschrijft in de taal van een minnaar, zoals in het Hooglied van de liefde, in de liefde van een vader voor zijn zoon, van een moeder voor haar kind. De hele Schrift wil ons moderne mensen er aan herinneren wie we eigenlijk zijn als mens: meer dan louter een product van natuur of evolutie. We zijn groter dan de aarde. Onze diepste oorsprong ligt in die bovennatuurlijke wereld, bij God. Van Hem komt onze eeuwige, onsterfelijke ziel, de bron van onze onaantastbare waardigheid. ‘Ge zijt van Gods geslacht’, zegt de Schrift, ‘en uw Vaderland is in de hemel’.

Op onverwachte momenten kan in een mensenhart zo’n gevoel van heimwee naar God, naar het spontane geloof van je kinderjaren opkomen. Te midden van uitgelatenheid en vertier overvalt je de melancholie, te midden van drukte en mensen voel je je plotseling eenzaam, midden in de rijkdom en welvaart voel je je arm. Het zijn momenten van genade. Momenten waarin het verlangen kan rijpen naar God, de Enige in wie ons hart rust kan vinden. Momenten waarin het besef weer doorbreekt: ik ben geen stofje in een hoekje van een oneindige kosmos, ik heb een Vader! Ik ben geboren uit eeuwige liefde en word gedragen door die liefde.

Het verhaal van de Barmhartige Vader toont ons wat voor een soort vader God is. Een Vader die zijn kind niet opgegeven heeft, maar die met eindeloos geduld elke dag de weg aftuurt om te kijken of Hij hem nog niet terug ziet komen. En als Hij hem eindelijk in de verte ziet aankomen, hem tegemoet snelt, omhelst, alles vergeeft en hem met weldaden overlaadt. Zo’n Vader is God. Een Vader die wacht tot wij moe worden van onze eigen zwakheden en fouten en dan terugkeren naar Hem, die wacht tot de mens loskomt van zijn aardse zorgen, zich zijn geschondenheid bewust wordt en de blik opheft naar Hem. En in die zegenrijke momenten van contact tussen Schepper en schepsel wordt de geest van de mens bevrijd en met nieuwe kracht vervuld. Op die momenten vinden wij onszelf terug zoals we zijn, zoals de Vader ons ziet.

De Veertigdagentijd nodigt ons uit om ons te bezinnen op de relatie die wij met God mogen hebben. Een liefdesrelatie dus, die ons sterkt en bemoedigt. Een hoopvolle relatie omdat het ons de kans geeft opnieuw te beginnen. Een bevrijdende relatie, omdat in de menswording, dood en opstanding van Christus onze geliefde God zelf de consequenties van onze dwaze daden draagt en goedmaakt. Laten we daarom deze gezegende tijd gebruiken om moedig naar Hem terug te keren, of om onze relatie met Hem te vernieuwen en te verdiepen.

In die zin wens ik u allen een heilzame Vastentijd, en straks een vreugdevol en gezegend Pasen.+ Mgr. dr. Jozef M. Punt
Bisschop van Bisdom Haarlem-Amsterdam
overzicht van bijdragen:
maandag, 16 december 2019Wanneer komt de Heer terug?
donderdag, 31 oktober 2019Sterven is geen inslapen, maar ontwaken
vrijdag, 23 augustus 2019Brexit
vrijdag, 14 juni 2019Hoop op een nieuw Pinksteren
donderdag, 28 februari 2019Een liefdesverhaal in de Veertigdagentijd
donderdag, 17 januari 2019Een nieuw jaar en een nieuwe benoeming
donderdag, 20 december 2018Kerstmis als weg naar het Licht
dinsdag, 2 oktober 2018De kerk in brand
donderdag, 2 augustus 2018Maria is in de hemel maar ook op aarde
maandag, 4 juni 2018De toekomst van de wereld en van onszelf
woensdag, 28 maart 2018Pasen... een weg naar nieuw leven en geluk
donderdag, 1 februari 2018Nieuwe uitdagingen, nieuwe kansen
donderdag, 14 december 2017Kerstmis als Licht in de duisternis
dinsdag, 31 oktober 2017De NS is er niet om ideologieŽn uit te dragen
donderdag, 14 september 2017Toen geloof nog heel gewoon was
donderdag, 3 augustus 2017Vrede als opdracht voor ons allemaal
vrijdag, 12 mei 2017Maria
vrijdag, 7 april 2017Hoop op leven over de dood heen
donderdag, 23 februari 2017Sing a little louder...
dinsdag, 13 december 2016Een Bijbelse les over vrede
maandag, 21 november 2016Dialoog als ademen
donderdag, 10 november 2016Dialoog en Getuigenis
maandag, 12 september 2016Wat is er gaande in onze wereld?
zaterdag, 16 juli 2016Over de vreugde van de liefde
maandag, 9 mei 2016Een nieuw Pinksteren
dinsdag, 29 maart 2016Zie, Ik maak alles nieuw
dinsdag, 2 februari 2016Terugkeren tot de Bron
dinsdag, 15 december 2015Kerstmis in een wereld vol geweld
woensdag, 11 november 2015Leven na dit leven
vrijdag, 2 oktober 2015Nieuwe ontwikkelingen en initiatievenBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose