Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Woord van de bisschop


Kerstmis als weg naar het Licht

gepubliceerd: donderdag, 20 december 2018

Als ik dit schrijf is het nog november. We hebben zojuist het militair requiem gevierd. Ik heb onder andere een anekdote verteld uit de tijd van de Koude Oorlog.

Het was tijdens de Cubacrisis. Een Russische onderzeeër probeerde de blokkade te doorbreken. Een Amerikaans schip wierp dieptebommen, niet als aanval, maar als waarschuwing. Door een van de bommen viel echter het hele com­mu­ni­ca­tiesysteem van de onderzeeër uit. Nu waren ze volledig aangewezen op hun eigen noodprotocol. Dat voorzag dat ze bij een aanval hun raketten moesten afschieten. Wel moest de commandant tezamen met zijn twee hoogste officieren de beslissing nemen. De commandant meende dat de vijandelijkheden waren begonnen en wilde lanceren. De tweede officier weigerde. Wij hebben niets geweten. We leefden rustig verder, onbewust van het feit dat ook ons lot op dat moment in handen lag van één jonge marine officier, ergens diep onder de oppervlakte van de zee; een jonge man die z’n geweten volgde en open was voor de Geest.

Een ervaring met het Licht

Daarover gaat het ten diepste ook met Kerstmis. Christus is gekomen als een Licht in de duisternis van de wereld en van ons eigen hart, schrijft Johannes. Kerstmis is dan ook primair een vraag aan ons allen: Aanvaarden we dit Licht, zoals de herders en de wijzen, of wijzen we het af, zoals Herodes. Mensen kunnen het afwijzen, maar soms net zoals Paulus op zijn weg naar Damascus, plotseling door het Licht worden geraakt, en veranderen.

foto: Eric van Teijlingen
Mozaïek gemaakt door Marko Rupnik in het heiligdom van Padre Pio (Italië)
Mozaïek gemaakt door Marko Rupnik in het heiligdom van Padre Pio (Italië)

Twee Amerikaanse professoren is het overkomen. Hun verhaal gaat de laatste jaren over de wereld. De ene is Howard Storm. In z’n colleges spotte hij regelmatig met God en geloof. Een studente besloot voor hem te gaan bidden. Ze hield het jarenlang vol. Toen werd hij ziek, en zweefde op de rand van de dood. Hij kreeg een bijna-doodervaring. Hij zag en voelde een grandioos en liefdevol Licht, maar werd steeds dieper getrokken in de duisternis. Paniek overviel hem. Uit zijn kindertijd herinnerde hij zich een gebedje tot Jezus. Hij bad voor het eerst na vele jaren. Ineens stond Jezus naast hem en trok hem weg voor de poorten van de hel. Daarna werd hij in de geest meegenomen naar andere werelden. Geheimen werden hem geopenbaard. Hij heeft het tot zijn missie gemaakt om de mensheid te overtuigen van de realiteit van geestelijke dingen, en van Jezus als onze Messias, Redder, de enige weg naar eeuwig leven en geluk.

Nog een ervaring

Kerstmis is het feest van zijn geboorte, maar ook van de Moeder die Hem te wereld heeft gebracht. Uit haar, en haar alleen, heeft Hij het vlees aangenomen, zoals de Schrift ons leert.

Nu zouden we zeggen, niet alleen het vlees, maar z’n hele DNA en genenkaart. Het tekent de enorme betekenis die Maria heeft in Gods heilsplan. Dit werd op bijzondere wijze verklaard aan een andere Amerikaan, de Joodse hoogleraar Economie aan de Harvard University, Roy Schoeman. Hij praktiseerde geen religie, maar worstelde wel met de grote levensvragen. Op een nacht voelde hij een hand op zijn schouder, die hem leidde naar een soort ruimte. Daar zag hij een jonge vrouw van adembenemende schoonheid. Ze bood hem aan om z’n vragen te beantwoorden. Hij was zo verbluft dat hij alleen nog kon uitbrengen: “Hoe kunt u zo glorieus zijn?” Ze glimlachte, keek naar boven en zei: “Ik ben een schepsel, Hij is alles”. Daarna kon hij alleen nog vragen: “Wie bent U?” Ze antwoordde: “Ik ben de dochter van de Vader, de Moeder van de Zoon, de bruid van de heilige Geest”. In deze woorden ligt het hele geheim van ons geloof vervat. Het mysterie van de Drie-ene God, van het Kind van Bethlehem – Zoon van God en Zoon van mensen – en van Maria, door haar unieke uitverkiezing “de oorzaak van onze Verlossing”, zoals al in de eerste eeuwen de Kerkvader Ireneüs het formuleerde.

Kerstmis stelt ons voor een keuze

Voor Roy Schoeman werd deze ervaring een weg, niet alleen naar het christendom, maar ook naar het katholieke geloof. Velen van ons zouden graag zo’n ervaring hebben, maar het wordt in Gods wijsheid gegeven aan de een altijd ten dienste van de ander. “Zalig die niet zien, en toch geloven”, zei de Heer tenslotte zelf. Met Kerstmis vieren we dit feest van vergeving en verlossing. Hij is gekomen, zoals de Bijbel zegt, om ‘ons te verlossen door de vergeving van onze zonden’. Door zijn menswording, kruis en opstanding, bewerkt Hij niet alleen vergeving, maar neemt ook de consequenties van onze zonden weg door ze zelf te dragen. Dat kan alleen de Zoon van God, de mens geworden liefde, het Kind van Bethlehem. Daar hebben zelfs de grootste mystici, filosofen en andere religieuze leiders ons niet veel te bieden. Nu nog staan we in de genade. Eén moment is genoeg om de hand te grijpen die God ons in Jezus reikt.

Wie oprecht het kwaad van zijn leven berouwt en belijdt, en bereid is nieuwe wegen te gaan naar Gods wil, die zal volledig vergeving en verzoening ontvangen. Hij zal gered zijn voor tijd en eeuwigheid. Dat is de belofte die we elk jaar vieren bij de geboorte van onze Verlosser. Moge deze kerst ons extra inspireren die hand te grijpen die de Heer ons reikt, en ons dichter brengen bij God en bij elkaar. In die zin wens ik u allen van harte een Zalig kerstfeest.+ Mgr. dr. Jozef M. Punt
Bisschop van Bisdom Haarlem-Amsterdam
overzicht van bijdragen:
vrijdag, 23 augustus 2019Brexit
vrijdag, 14 juni 2019Hoop op een nieuw Pinksteren
donderdag, 28 februari 2019Een liefdesverhaal in de Veertigdagentijd
donderdag, 17 januari 2019Een nieuw jaar en een nieuwe benoeming
donderdag, 20 december 2018Kerstmis als weg naar het Licht
dinsdag, 2 oktober 2018De kerk in brand
donderdag, 2 augustus 2018Maria is in de hemel maar ook op aarde
maandag, 4 juni 2018De toekomst van de wereld en van onszelf
woensdag, 28 maart 2018Pasen... een weg naar nieuw leven en geluk
donderdag, 1 februari 2018Nieuwe uitdagingen, nieuwe kansen
donderdag, 14 december 2017Kerstmis als Licht in de duisternis
dinsdag, 31 oktober 2017De NS is er niet om ideologieŽn uit te dragen
donderdag, 14 september 2017Toen geloof nog heel gewoon was
donderdag, 3 augustus 2017Vrede als opdracht voor ons allemaal
vrijdag, 12 mei 2017Maria
vrijdag, 7 april 2017Hoop op leven over de dood heen
donderdag, 23 februari 2017Sing a little louder...
dinsdag, 13 december 2016Een Bijbelse les over vrede
maandag, 21 november 2016Dialoog als ademen
donderdag, 10 november 2016Dialoog en Getuigenis
maandag, 12 september 2016Wat is er gaande in onze wereld?
zaterdag, 16 juli 2016Over de vreugde van de liefde
maandag, 9 mei 2016Een nieuw Pinksteren
dinsdag, 29 maart 2016Zie, Ik maak alles nieuw
dinsdag, 2 februari 2016Terugkeren tot de Bron
dinsdag, 15 december 2015Kerstmis in een wereld vol geweld
woensdag, 11 november 2015Leven na dit leven
vrijdag, 2 oktober 2015Nieuwe ontwikkelingen en initiatieven
vrijdag, 28 augustus 2015Een wereld in beweging
vrijdag, 10 juli 2015De paus en het milieuBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose