Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Woord van de bisschop


Nieuwe uitdagingen, nieuwe kansen

gepubliceerd: donderdag, 1 februari 2018

Kort voor de jaarwisseling heb ik als Bisschop met een brief willen terugblikken op het jaar 2017, en bovenal oprecht dank willen uitspreken naar onze vele priesters, diakens, pastoraal werk(st)ers, catechisten, parochie­besturen en vrijwillig(st)ers voor hun grootse inzet in het afgelopen jaar.

Een nieuw jaar ligt voor ons, waarvan met de verschijning van dit nummer van SamenKerk al weer een maand achter ons ligt. De vroege viering van Pasen in 2018 zorgt ook voor een vroege start van de veertigdagentijd. Het leek mij goed ook met u als lezers van ons bisdomblad te delen waar wij als Kerk van het bisdom Haarlem-Amsterdam momenteel staan en welke uitdagingen het nieuwe jaar ons biedt.

Nieuwe uitdagingen, nieuwe kansen

We leven in enerverende tijden, in de wereld, in de Kerk en ook in ons eigen bisdom. We hebben toenemende vergrijzing en krimp gezien, maar ook verrassende tekenen van hoop. Voorlopig worden we nog wel wat kleiner als Kerk, maar – en daarvan ben ik overtuigd – tegelijk ook sterker en bewuster als gelovigen.

Onze parochie­besturen hebben we gevraagd een plan te maken dat vitaal en realistisch is, gericht op de toekomst. We hebben hen gevraagd onbevangen te kijken naar kerkgang, evangelisatie, samen­wer­king in grotere verbanden, maar ook naar gebouwen en financiën. Als bisdom hebben we in enkele nota’s de criteria en doel­stel­lingen daartoe gegeven. Het is aan de besturen om binnen deze kaders lokaal en regionaal beleid te maken. Wat we van de parochies vragen, daarin moeten we natuurlijk zelf ook voorgaan. We hebben ons gebouwenvolume gereduceerd. Een ‘bisschoppelijk paleis’ is in mijn ogen niet meer van deze tijd. Zoals u weet hebben we het verkocht. Helaas ontkwamen we ook niet aan enige reductie van ons personeel bij onze bisdomdiensten. We hebben geprobeerd het zo zorgvuldig mogelijk te doen. Ook onze opgave is het om ons aan te passen aan een nieuwe realiteit, en tegelijk de essentiële taken waarvoor een bisdom staat zo goed mogelijk te vervullen. Wat die taken precies zijn – zo hebben we gemerkt – is niet iedereen altijd even duidelijk. Het lijkt me goed hier een paar woorden aan te wijden.

Voor welke taken staat het bisdom nu eigenlijk?

Allereerst financiert het bisdom uit de parochiële afdrachten vele zaken ten dienste van de parochies. Ik noem de sila-ledenadministratie, het ipal-computersysteem, de buma- auteursrechten (wegens de kerkliederen), de jaarlijkse kaski-rapportage (betreffende kerkelijke statistieken), de afdrachten aan Rome en Kerkprovincie. Via het bisdomonderdeel Regionale Centrale Financiering neemt het bisdom de zorg van het werkgever­schap en de salarisadministratie van de parochies over. Ook onder­steunt het parochies in juridische procedures en contacten met overheden. Parochies in financiële moeilijkheden werden geholpen met renteloze leningen. Dit wordt wel moeilijker. Driekwart van het bisdom­ver­mogen is hieraan al opgegaan. Kerkelijk en wettelijk moet een bisdom toezicht houden op het financiële beleid van parochies, jaarrekeningen goedkeuren, bouwplannen beoordelen, machtigingen verstrekken et cetera. Het Officialaat (kerkelijke rechtbank – red.) moet voldoende zijn toegerust om mensen te begeleiden in huwelijkszaken. Jeugdwerk, caritas en missie worden op bisdomniveau gecoördineerd. Voor besturen en pastores worden studiedagen en toerusting aangeboden. En dan natuurlijk algemene zaken en benoemingen. Enorm veel post moet worden verwerkt. Aanvragen voor dispensaties en onderscheidingen verstrekt, statuten van katholieke instellingen opgesteld en gecontroleerd. Het benoemen van bestuursleden behoort tot de centrale verant­woor­de­lijk­heid van een bisschop, en meer nog het voorzien en benoemen van priesters en pastoraal personeel. Deze komen niet uit de lucht vallen. Voordat bij­voor­beeld een priester in een parochie kan worden benoemd, gaan er vele jaren van opleiding en stages aan vooraf, met alle kosten van dien. En als parochies te maken krijgen met ziekte of arbeids­onge­schikt­heid, dan is opnieuw het bisdom aan zet.

‘De velden staan wit voor de oogst’

Maar we doen dit allemaal graag en met inzet. En bovenal moeten we onze zegeningen tellen. In nationaal vergelijk mogen we ons verheugen over een zeer goede pastorale en priesterlijke bezetting. Onze opleidingen floreren. Aan ons Sint-Bo­ni­fa­tius­insti­tuut (in Vogelenzang) studeren zo’n zestig kandidaten om een bachelor graad in de godsdienst­weten­schappen te behalen. Uit theologische interesse, of om opgeleid te worden tot priester, diaken of catechist. Ons seminarie (in Heiloo) is dit jaar versterkt met zes nieuwe seminaristen, waarbij drie van eigen bodem. En dan wil ik onze tienduizenden vrijwilligers niet vergeten. Zonder hen zou onze Kerk snel stilvallen. Ik ben hen allen zeer dankbaar dat zij trouw, en vaak ongezien, zo veel werk verrichten in deze zware tijden voor geloof en Kerk.

Tot slot wil ik nog een laatste zorg met u delen. We verkeren weliswaar in een krimp, maar tegelijkertijd zien we ook dat ‘de velden wit staan voor de oogst’ (zie Joh. 4:35). Zovele mensen zoeken weer naar oriëntatie en zingeving voor hun leven, ten diepste naar God. Hoe kunnen we hen bereiken? Ook zij hebben het recht Christus te kennen, te weten dat ze intens bemind worden, en dat er door Hem ook voor hen een weg is naar vergeving en verlossing, naar innerlijke vrede en vreugde, en eens naar eeuwig leven en geluk. We zullen ons moeten bezinnen op creatieve nieuwe wegen voor evangelisatie en catechese. Dit is een opdracht voor ons allemaal, voor priesters en pastoraal werkenden, maar ook voor parochie­besturen, vrijwilligers en gelovigen.

Moge dit nieuwe jaar 2018 ons hiervoor de kracht en de inspiratie geven. Ik wens u allen van harte een hele gezegende Veertigdagentijd toe en een goede voor­be­rei­ding op Pasen.+ Mgr. dr. Jozef M. Punt
Bisschop van Bisdom Haarlem-Amsterdam
overzicht van bijdragen:
vrijdag, 23 augustus 2019Brexit
vrijdag, 14 juni 2019Hoop op een nieuw Pinksteren
donderdag, 28 februari 2019Een liefdesverhaal in de Veertigdagentijd
donderdag, 17 januari 2019Een nieuw jaar en een nieuwe benoeming
donderdag, 20 december 2018Kerstmis als weg naar het Licht
dinsdag, 2 oktober 2018De kerk in brand
donderdag, 2 augustus 2018Maria is in de hemel maar ook op aarde
maandag, 4 juni 2018De toekomst van de wereld en van onszelf
woensdag, 28 maart 2018Pasen... een weg naar nieuw leven en geluk
donderdag, 1 februari 2018Nieuwe uitdagingen, nieuwe kansen
donderdag, 14 december 2017Kerstmis als Licht in de duisternis
dinsdag, 31 oktober 2017De NS is er niet om ideologieŽn uit te dragen
donderdag, 14 september 2017Toen geloof nog heel gewoon was
donderdag, 3 augustus 2017Vrede als opdracht voor ons allemaal
vrijdag, 12 mei 2017Maria
vrijdag, 7 april 2017Hoop op leven over de dood heen
donderdag, 23 februari 2017Sing a little louder...
dinsdag, 13 december 2016Een Bijbelse les over vrede
maandag, 21 november 2016Dialoog als ademen
donderdag, 10 november 2016Dialoog en Getuigenis
maandag, 12 september 2016Wat is er gaande in onze wereld?
zaterdag, 16 juli 2016Over de vreugde van de liefde
maandag, 9 mei 2016Een nieuw Pinksteren
dinsdag, 29 maart 2016Zie, Ik maak alles nieuw
dinsdag, 2 februari 2016Terugkeren tot de Bron
dinsdag, 15 december 2015Kerstmis in een wereld vol geweld
woensdag, 11 november 2015Leven na dit leven
vrijdag, 2 oktober 2015Nieuwe ontwikkelingen en initiatieven
vrijdag, 28 augustus 2015Een wereld in beweging
vrijdag, 10 juli 2015De paus en het milieuBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose