Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Woord van de bisschop


Kerstmis als Licht in de duisternis

gepubliceerd: donderdag, 14 december 2017

We vieren Kerstmis in een spannende tijd. Het Midden-Oosten staat in brand. Noord-Korea en Amerika bedreigen elkaar met ‘fire and fury’. Vrijwel alle landen zijn weer bezig zich te bewapenen. Ieder, naar eigen beleving, om zich te verdedigen tegen anderen. Zo begon de Eerste Wereld­oor­log. Hoe doorbreken we die spiraal van angst, haat en geweld?

Kerstmis als Licht in de duisternis

De wereldleiders zetten in op diplomatie, machtsvertoon en allianties. Begrijpelijk. Tegelijk weet iedereen dat dat de uiteindelijke oplossing niet is. Wat we nodig hebben is een ‘New World Order’, roepen daarom veel politici. Vooral een wereldregering met totale macht en gezag om inter­nationale conflicten te beheersen. Wat ze vergeten is dat ook de leiders altijd mensen zijn met precies diezelfde zwakheden. Dat ook zij gemakkelijk vervallen in eigenbelang, hebzucht en heerszucht. We zien het overal om ons heen. Met Hitler, Stalin en Mao hebben we al op extreme wijze gezien waartoe concentratie van macht leidt. Op wereldniveau zouden de gevolgen helemaal niet meer te overzien zijn.

Grote denkers uit het verleden hebben dat al lang voorzien en daarvoor gewaarschuwd. Denk aan Dostojewski of George Orwell, of aan Aldous Huxley met zijn bekende roman Brave New World (1932). Of ook Robert Benson, een Engelse priester rond 1900 met zijn boek Lord of the World (1907). Zowel paus Franciscus als paus Benedictus hebben er als waarschuwing voor ons naar verwezen. Visionair beschrijft Benson een geseculariseerde wereld, waar een mensheid, geplaagd door angst en chaos, roept om een sterke leider. Dan rijst een oppermachtig dictator op, een soort antichrist. Die brengt inderdaad orde met macht en controle, maar berooft de mens uiteindelijk van al z’n waardigheid en vrijheid. Een ‘New World Order’ is niet het antwoord op chaos en oorlog, maar vroeger of later een ‘highway’ naar de meest totale dictatuur aller tijden. Zolang we nog in deze gebroken wereld leven, moet er tegenover macht altijd een andere macht staan.

De mens heeft een kans

Maar hoe moet het dan wel? Ik heb het al eerder gezegd: de wereld verandert pas als de mens verandert. Diplomatie, allianties en soms militair ingrijpen zijn nodig, maar kunnen alleen de symptomen bestrijden van een gewonde wereld en een innerlijk gewonde mens, maar het is niet de genezing. Die moet plaatsvinden in het hart van de mens. En de Blijde Bood­schap van Kerstmis is, dat dat kan. De mens heeft een geweten en kan veranderen. Hij kan groots en heilig worden, een macht ten goede voor de hele mensheid. Kleine en grote mensen die het kwade over­win­nen, allereerst in hun eigen hart, en dan hun omgeving en de wereld veranderen. Zulke mensen heeft onze tijd nodig, niet in de laatste plaats in de politiek. Niets in het wezen van een mens of in zijn voorgeschiedenis hoeft daarbij een belemmering te zijn, belooft de Heer.

Amazing Grace

Waar­schijn­lijk kent u het prachtige lied Amazing Grace, ver­ba­zing­wek­kende genade. Wat u misschien niet weet, is dat het geschreven is door de kapitein van een slavenschip in de achttiende eeuw, John Newton. Tijdens een storm werd hij geraakt door Gods licht en zag het grote kwaad van zijn leven. Hij had de moed het onder ogen te zien en vergeving te vragen. Eén moment van genade had hem compleet veranderd. Hij werd een ijveraar voor de afschaffing van de slavernij, en later een begenadigd predikant die in Engeland volle kerken trok. Alleen in de verandering van het hart ligt de oplossing. De hele Bijbel is een bemoediging om je te openen voor de aanraking van Gods Geest.

Kerstmis feest van Licht

Maar de Schrift leert ook dat die aanraking nooit vrijblijvend is en je altijd voor een keuze stelt. Als de Geest komt met kracht, zoals bij John Newton, zal zijn milde Licht je de liefde van God doen voelen, maar ook de donkere plekken van je hart en verborgen zonden laten zien. Niet om je te ontmoedigen, maar om je de kans te geven te veranderen wat niet goed was, en vergeving te ontvangen. Daarvoor is Christus gekomen, zegt de Schrift, “om ons te verlossen door de vergeving van onze zonden”. Alles wat je oprecht berouwt en belijdt mag je achter je laten. Als je in dit Kind gelooft, de mensgeworden Liefde, en alles wat je belast en beklemt bij Hem brengt, zal Hij het met je en voor je dragen, en je sterken om een kracht ten goede te zijn voor de wereld om je heen. En na dit leven zal Hij je ontvangen in zijn eeuwig Koninkrijk. De een zal dit geschenk van verlossing dankbaar aanvaarden, zoals de herders en de wijzen, en neerknielen om het Kind te aanbidden. De ander zal daarvoor te trots zijn, zoals Herodes, en zich vastklampen aan zijn macht, hebzucht en wellust, het Kind vervolgen en God uit zijn leven bannen.

Kerstmis is het feest van het Licht. Het Licht van Gods Liefde en waarheid, dat het hart van mensen verlicht, en door hen de wereld. Moge dit Licht in deze dagen ons deel zijn. In die zin wens ik u allen een Zalig Kerstmis.+ Mgr. dr. Jozef M. Punt
Bisschop van Bisdom Haarlem-Amsterdam
overzicht van bijdragen:
vrijdag, 23 augustus 2019Brexit
vrijdag, 14 juni 2019Hoop op een nieuw Pinksteren
donderdag, 28 februari 2019Een liefdesverhaal in de Veertigdagentijd
donderdag, 17 januari 2019Een nieuw jaar en een nieuwe benoeming
donderdag, 20 december 2018Kerstmis als weg naar het Licht
dinsdag, 2 oktober 2018De kerk in brand
donderdag, 2 augustus 2018Maria is in de hemel maar ook op aarde
maandag, 4 juni 2018De toekomst van de wereld en van onszelf
woensdag, 28 maart 2018Pasen... een weg naar nieuw leven en geluk
donderdag, 1 februari 2018Nieuwe uitdagingen, nieuwe kansen
donderdag, 14 december 2017Kerstmis als Licht in de duisternis
dinsdag, 31 oktober 2017De NS is er niet om ideologieŽn uit te dragen
donderdag, 14 september 2017Toen geloof nog heel gewoon was
donderdag, 3 augustus 2017Vrede als opdracht voor ons allemaal
vrijdag, 12 mei 2017Maria
vrijdag, 7 april 2017Hoop op leven over de dood heen
donderdag, 23 februari 2017Sing a little louder...
dinsdag, 13 december 2016Een Bijbelse les over vrede
maandag, 21 november 2016Dialoog als ademen
donderdag, 10 november 2016Dialoog en Getuigenis
maandag, 12 september 2016Wat is er gaande in onze wereld?
zaterdag, 16 juli 2016Over de vreugde van de liefde
maandag, 9 mei 2016Een nieuw Pinksteren
dinsdag, 29 maart 2016Zie, Ik maak alles nieuw
dinsdag, 2 februari 2016Terugkeren tot de Bron
dinsdag, 15 december 2015Kerstmis in een wereld vol geweld
woensdag, 11 november 2015Leven na dit leven
vrijdag, 2 oktober 2015Nieuwe ontwikkelingen en initiatieven
vrijdag, 28 augustus 2015Een wereld in beweging
vrijdag, 10 juli 2015De paus en het milieuBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose