Bisdom Haarlem-AmsterdamDelen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Woord van de bisschop


Terug uit Rome

gepubliceerd: dinsdag, 19 mei 2015

‘Moe maar voldaan keerden zij huiswaarts.’ Met die dood­doener eindigen veel reis­ver­slagen. Maar voor ons ging het helemaal op. De bede­vaart naar Rome is een pelgrimage geworden met veel indrukken, ervaringen en hoogte­punten. En tegelijk fysiek en geestelijk enorm inspannend voor onze bijna 800 pelgrims in de leeftijd van 1½ tot 91 jaar.

Ze hebben er zich prima doorheen geslagen. Ik heb veel positieve reacties gehoord, niet alleen van onze pelgrims zelf, maar ook van buiten­staanders. Door een Ro­mein­se tv- / internet­omroep werd me verbaasd gevraagd hoe dat nou kan, zo’n grote groep enthou­siaste pelgrims met veel jongeren en gezinnen uit dat rare gesecula­ri­seerde Nederland, uit ‘Amsterdam… of all places?’.

Stukje van de enorme groepsfotoAllereerst komt het door de pelgrims zelf. Het viel me op wat voor een posi­tieve groep het was, vrolijk en met een hart voor geloof en Kerk. Ik heb ze ervoor bedankt. Een fantastische bijdrage heeft ook ons kathedrale koor geleverd, en het zoge­naamde pelgrims­koor. Ze hebben prachtig gezongen in alle grote vieringen. Het kathedrale koor gaf een speciaal concert op 4 mei, Doden­herdenking, in aan­wezig­heid van de Neder­landse ambas­sadeur bij de Heilige Stoel, Z.K.H. prins Jaime de Bourbon de Parme, die een mooie toespraak hield, en waarbij andere ambas­sadeurs aanwezig waren, uit België en andere landen. Ik denk dat het wellicht de eerste keer in de geschie­denis is dat op hetzelfde moment in Amsterdam en Rome een 4-mei­her­denking plaatsvond. Om acht uur klonk het Wilhelmus, na twee minuten stilte, uit duizend kelen in de prachtige kerk.

Twee pausen

Het kathedrale koor had ook het voorrecht om voor twee pausen te mogen zingen. Emeritus-paus Benedictus XVI ontving ons op zondag­avond 3 mei bij zijn woning in de Vaticaanse tuinen. Het koor stond opgesteld bij het huis, toen de 88-jarige paus in een soort golfkarretje kwam aangereden. Hij had net de rozen­krans gebeden bij de Lourdes­grot. Hij maakte een broze indruk, maar volgde geestelijk helder en met intense aandacht de liederen, die dirigente Sanne Nieuwenhuijsen had uitgekozen, waaronder zijn lievelings­lied “Denn Er hat seinen Englen...” van Mendelssohn.

Ook de huidige paus Franciscus nam ruim­schoots de tijd om bij de algemene audiëntie van 6 mei op het Sint Pieters­plein onze pelgrims te begroeten, ver­schil­lende van onze kinderen zijn zegen en een knuffel te geven. Met ons kathedrale koor ging hij op de foto en hij luisterde naar het lied dat zij zongen. Hij liet blijken de zang te waarderen, schudde nog wat handen en liet de koorleden – en mij – vereerd achter.

Voor mij per­soon­lijk was het trouwens de week van de drie pausen. Zaterdag­middag 2 mei mocht ik nog de Koptische paus Tawadros II uit Caïro ver­wel­ko­men in de St. Vitus­kerk in Hilversum, alvorens naar Rome te vliegen om op zondag­morgen in de Sint Pieters­kerk te kunnen voorgaan in de grote openings­viering van onze bede­vaart. Er zijn weken dat ik het met minder moet doen!

Samen Kerk

Kijkje vanachter bisschop Punt in de Sint PieterHet doel van de bede­vaart was natuur­lijk primair om verbon­den­heid te ervaren met elkaar, met de Wereldkerk en met God. Het is goed af en toe eens los te komen uit de typisch Neder­landse situatie, met z’n eigen pro­blemen en pro­bleempjes, en een bredere blik te krijgen. We zijn tenslotte samen Kerk, niet alleen met mensen uit onze eigen wijk of dorp, of parochie, maar met de gelovigen van alle tijden en alle plaatsen. De ervaring met vergrijzing en ont­kerste­ning is vooral iets van West-Europa, en dus ook van Nederland. In Azië en Afrika is alles anders. Er is groei en vitaliteit, maar ook een vervolging, die extreme propor­ties heeft aange­nomen. Dat herinnert ons juist in Rome aan de Kerk van de eerste eeuwen. Er zijn twee plaatsen waar jongeren echt stil worden. Dat zijn niet de grote kerken of musea, maar de catacomben en het Colosseum, waar een eenvoudig kruis herinnert aan de vele christenen die hier in de arena zijn vermoord. Zo is het begonnen. En zo is het voor vele christenen wereldwijd weer. Maar de Blijde Bood­schap van verlossing, vergeving en eeuwig leven laat zich ook nu niet stoppen.

Vreugde alom

Naast zulke momenten van ernst en bezinning was er toch vooral veel vreugde en ontmoeting. Je hoefde maar op een terrasje te gaan zitten, en je kwam al gauw in gesprek met onze eigen pelgrims maar ook met mensen van andere landen en culturen. De hulp­bis­schop en ik waren een keer wat vroeg voor een viering en slopen, al gekleed in ‘klein paars’, naar een zijstraatje om nog even een cappuccino te drinken, toen hele stoeten pelgrims fotograferend en filmend langskwamen en het tafereel vastlegden.

De onderlinge sfeer bleef tot het einde optimaal. Helaas was de terugreis op 7 mei door een brand op de luchthaven voor velen een beproeving. Zo’n 200 pelgrims zijn een dag later teruggevlogen (sommigen zelfs via Parijs), maar ik denk dat ze dat er wel voor over hebben gehad.

Mijn bijzondere dank gaat uit naar de VNB-reis­orga­ni­sa­tie en onze bisdom­me­de­werk(st)ers, die alles geor­ga­ni­seerd hebben en enorm veel werk verzet hebben. Voor­af­gaand aan de reis en in Rome. Maar ook de tientallen reisleiders, gidsen, pastoraal begeleiders, begeleiders van de kinder-, tiener- en jongeren­pro­gramma’s, dirigenten, koorleiders en –zangers, organisten, voor­gangers en assistenten in de vieringen, het medisch team, de verant­woor­de­lijken voor de com­mu­ni­ca­tie, die ervoor gezorgd hebben dat ook de thuisblijvers snel veel konden meebeleven. Bij elkaar misschien wel honderd man/vrouw die zich voor deze succesvolle bede­vaart hebben ingezet. Te veel om op te noemen. Aan allen zeg ik oprecht: grazie mille grazie, hartelijk bedankt!

Op het einde kreeg ik de vraag: Wanneer gaan we weer op bede­vaart? Gezien de enorme organisatie zal het nog wel even duren, maar het plan houd ik zeker vast.

 

+ Mgr. dr. Jozef M. Punt
Bisschop van Bisdom Haarlem-Amsterdam

overzicht van bijdragen:
donderdag, 31 oktober 2019Sterven is geen inslapen, maar ontwaken
vrijdag, 23 augustus 2019Brexit
vrijdag, 14 juni 2019Hoop op een nieuw Pinksteren
donderdag, 28 februari 2019Een liefdesverhaal in de Veertigdagentijd
donderdag, 17 januari 2019Een nieuw jaar en een nieuwe benoeming
donderdag, 20 december 2018Kerstmis als weg naar het Licht
dinsdag, 2 oktober 2018De kerk in brand
donderdag, 2 augustus 2018Maria is in de hemel maar ook op aarde
maandag, 4 juni 2018De toekomst van de wereld en van onszelf
woensdag, 28 maart 2018Pasen... een weg naar nieuw leven en geluk
donderdag, 1 februari 2018Nieuwe uitdagingen, nieuwe kansen
donderdag, 14 december 2017Kerstmis als Licht in de duisternis
dinsdag, 31 oktober 2017De NS is er niet om ideologieŽn uit te dragen
donderdag, 14 september 2017Toen geloof nog heel gewoon was
donderdag, 3 augustus 2017Vrede als opdracht voor ons allemaal
vrijdag, 12 mei 2017Maria
vrijdag, 7 april 2017Hoop op leven over de dood heen
donderdag, 23 februari 2017Sing a little louder...
dinsdag, 13 december 2016Een Bijbelse les over vrede
maandag, 21 november 2016Dialoog als ademen
donderdag, 10 november 2016Dialoog en Getuigenis
maandag, 12 september 2016Wat is er gaande in onze wereld?
zaterdag, 16 juli 2016Over de vreugde van de liefde
maandag, 9 mei 2016Een nieuw Pinksteren
dinsdag, 29 maart 2016Zie, Ik maak alles nieuw
dinsdag, 2 februari 2016Terugkeren tot de Bron
dinsdag, 15 december 2015Kerstmis in een wereld vol geweld
woensdag, 11 november 2015Leven na dit leven
vrijdag, 2 oktober 2015Nieuwe ontwikkelingen en initiatieven
vrijdag, 28 augustus 2015Een wereld in bewegingBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose