Bisdom Haarlem-Amsterdam

Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Mgr. Van den Hende naar Rome

Kerktop over seksueel misbruik van 21 t/m 24 februari

gepubliceerd: maandag, 18 februari 2019
foto: Bisdom Rotterdam
Mgr. Van den Hende, voorzitter van de Nederlandse Bisschoppenconferentie
Mgr. Van den Hende, voorzitter van de Nederlandse Bisschoppenconferentie

Vanuit Nederland neemt mgr. Van den Hende als voorzitter van de Nederlandse bis­schop­pen­con­fe­ren­tie deel aan de ontmoeting over seksueel misbruik in de Kerk die van 21 tot en met 24 februari plaatsvindt in Rome.

Tijdens de bijeenkomst zal worden gesproken over seksueel misbruik in de wereldwijde Kerk. In plenaire sessies en kleinere groepen wordt gesproken over drie thema’s: verant­woor­de­lijk­heid nemen, verantwoording afleggen en transparantie betrachten.

Mgr. Van den Hende: “In Nederland zijn bis­schop­pen en religieuzen zich ten volle bewust van de ernst van het misbruik van minderjarigen door mensen van de Kerk. In gezamenlijkheid werd destijds gekozen voor onafhankelijk onderzoek en een onafhankelijke procedure teneinde te komen tot erkenning en genoegdoening aan slachtoffers en ook hulpverlening. Elders in de wereld zie je niet vaak een dergelijke samen­wer­king en gezamenlijke aanpak.”

Een aanbeveling van Deetman was om de ervaringen van de R.-K. Kerk met de aanpak en preventie te delen met andere sectoren in de samenleving. De ervaringen zijn ook gedeeld binnen de R.-K. Kerk. Zo werd de Engelse vertaling van het Eind­rap­port van het Meldpunt Seksueel Misbruik RKK onder de aandacht gebracht van onder meer de Con­gre­ga­tie voor de Geloofsleer.

Voorafgaand aan de bijeenkomst vroeg de organisatie van de conferentie de deelnemende bis­schop­pen om slachtoffers van seksueel misbruik door medewerkers van de Kerk te ontmoeten.

Mgr. Van den Hende: “Als bisschop heb ik meerdere keren slachtoffers van seksueel misbruik ontmoet en gesproken. Soms ging het om mensen die geen procedure wilden, maar wel hun verhaal wilden doen. De meeste keren waren het ontmoetingen als onderdeel van de zittingen van de Klachten­com­mis­sie van het Meldpunt. Ook in het kader van de zogeheten Contact­groep, was er in bepaalde gevallen direct contact met slachtoffers, omdat hun gestarte procedure te maken had met stagnatie. Deze ontmoetingen waren steeds opnieuw een confrontatie. Als bisschop treed je op namens de gemeen­schap van de Kerk. Veelal waren de aangeklaagden reeds overleden. Veel mensen zijn getekend door het misbruik en ik kon merken dat het vertellen over het per­soon­lijk ondervonden misbruik moeilijk is en veel moed vraagt.”

foto: Diliff
Vaticaan

Wat verwacht de bisschop van de ontmoeting? “De pijn en schaamte met betrekking tot het misbruik van minderjarigen wordt al jaren binnen en buiten de Kerk gevoeld. Het is nu voor het eerst dat het probleem van misbruik van minderjarigen in de Kerk in een speciale bijeenkomst van de wereldwijde Kerk aan de orde komt. Paus Franciscus heeft aangegeven dat hij met deze bijeenkomst drie dingen beoogt: bis­schop­pen wereldwijd brengen tot bewustzijn en erkenning van het misbruik, commitment van het wereldwijde episcopaat om dit probleem aan te pakken, plus gezamenlijke momenten van gebed en boete.”

“Dat paus Franciscus in deze conferentie bis­schop­pen en religieuze oversten uit heel de wereld bij elkaar brengt, maakt duidelijk dat hij deze grote opgave niet alleen, maar in gezamenlijkheid met de hele Wereldkerk tegemoet wil treden. Daarmee heeft hij het voor zichzelf en voor de hele Kerk tot prioriteit gemaakt.”

De bijeenkomst heeft een eigen website: www.pbc2019.org

(bron: rkkerk.nl)Gerelateerde nieuwsberichten

vrijdag, 10 mei 2019Nieuwe wetgeving aanpak seksueel misbruik
vrijdag, 14 december 2018Gedragscode in Nederlands en Engels
vrijdag, 14 september 2018Verklaring Nederlandse Bisschoppenconferentie
woensdag, 22 augustus 2018Brief paus Franciscus over seksueel misbruik
dinsdag, 28 juni 2016Voormalige Commissie Deetman presenteert slotmonitor
maandag, 4 april 2016Jaarverslag 2015 Meldpunt Seksueel Misbruik RKK
woensdag, 20 januari 2016Parochies kunnen gratis VOG aanvragen via SRKK
dinsdag, 13 oktober 2015Erkenning en genoegdoening
dinsdag, 7 juli 2015Aandacht voor RK Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag
dinsdag, 26 mei 2015Seksueel grensoverschrijdend gedrag
vrijdag, 1 mei 2015Nieuw R.K. Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag
dinsdag, 17 maart 2015Gezamenlijke oproep aan slachtoffers seksueel misbruik
zaterdag, 13 december 2014Kerken tekenen verklaring veilige kerk
zaterdag, 1 november 2014Verlengde openstelling klachtenprocedure
dinsdag, 1 juli 2014Nieuwe aanpak en preventie seksueel misbruik
vrijdag, 1 november 2013RK Kerk in Nederland voert Verklaring Omtrent het Gedrag in
woensdag, 10 april 2013Afronding procedure
dinsdag, 12 maart 2013Afronding procedure
donderdag, 15 november 2012Bisschoppen reageren op rapportage commissie Deetman
dinsdag, 9 oktober 2012Reactie Diocesane Commissie op rapport SamsonBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose