Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

RK Kerk in Nederland voert Verklaring Omtrent het Gedrag in

gepubliceerd: vrijdag, 1 november 2013

Per 1 januari 2014 vraagt de RK Kerk in Neder­land een Ver­kla­ring Omtrent het Gedrag (VOG) van pries­ters, diakens en pas­to­raal werk(st)ers, van reli­gi­euzen en van bepaalde vrij­wil­li­gers en functiona­rissen. De VOG wordt gefaseerd inge­voerd en gevraagd bij nieuwe aan­stel­lingen en benoe­mingen.

De invoe­ring van de Ver­kla­ring Omtrent het Gedrag maakt onder­deel uit van het preventie­be­leid van de Neder­landse bis­dom­men, ordes en con­gre­ga­ties. De RK Kerk streeft een zorg­vul­dige omgang na met jonge mensen die aan de zorg van ker­ke­lijke mede­wer­kers zijn toe­ver­trouwd. Ook wordt gevraagd om zorg­vul­dig­heid waar het gaat om het beheer van per­soons­ge­ge­vens en finan­ciën.

De VOG moet wor­den aan­ge­vraagd voor:

  • pries­ters, diakens, en pas­to­raal werk(st)ers
  • pries­ters, diakens, en pas­to­raal werk(st)ers in oplei­ding
  • novicen (aspirant-leden van reli­gi­euze in­sti­tu­ten)
  • vrij­wil­li­gers en functiona­rissen die werken met min­der­ja­rigen
  • vrij­wil­li­gers en functiona­rissen die werken met per­soons­ge­ge­vens
  • vrij­wil­li­gers en functiona­rissen die werken met finan­ciën

Pa­ro­chies, caritasin­stel­lingen, benoe­mingen­func­tio­na­rissen en rectoren van pries­ter- en diaken­oplei­dingen ont­vingen hierover recent de in­for­ma­tie.

De verzon­den in­for­ma­tie, ach­ter­gron­den en een handlei­ding, wordt bovendien ge­pu­bli­ceerd op de web­si­te van Neder­landse Kerk­pro­vin­cie (www.rkkerk.nl onder Kerk/Kerk­pro­vin­cie) en op de web­si­te van de Kon­fe­ren­tie Neder­landse Reli­gi­euzen (www.knr.nl).Gerelateerde nieuwsberichten

woensdag, 8 november 2023Belgische serie “Godvergeten” op Nederlandse televisie
vrijdag, 2 juni 2023Ineke Meulendijk is nieuwe meldpuntfunctionaris
zaterdag, 12 december 2020Korte verklaring nav ‘De Deetman files’
vrijdag, 10 mei 2019Nieuwe wetgeving aanpak seksueel misbruik
maandag, 18 februari 2019Mgr. Van den Hende naar Rome
vrijdag, 14 december 2018Gedragscode in Nederlands en Engels
vrijdag, 14 september 2018Verklaring Nederlandse Bisschoppenconferentie
woensdag, 22 augustus 2018Brief paus Franciscus over seksueel misbruik
dinsdag, 28 juni 2016Voormalige Commissie Deetman presenteert slotmonitor
maandag, 4 april 2016Jaarverslag 2015 Meldpunt Seksueel Misbruik RKK
woensdag, 20 januari 2016Parochies kunnen gratis VOG aanvragen via SRKK
dinsdag, 13 oktober 2015Erkenning en genoegdoening
dinsdag, 7 juli 2015Aandacht voor RK Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag
dinsdag, 26 mei 2015Seksueel grensoverschrijdend gedrag
vrijdag, 1 mei 2015Nieuw R.K. Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag
dinsdag, 17 maart 2015Gezamenlijke oproep aan slachtoffers seksueel misbruik
zaterdag, 13 december 2014Kerken tekenen verklaring veilige kerk
zaterdag, 1 november 2014Verlengde openstelling klachtenprocedure
dinsdag, 1 juli 2014Nieuwe aanpak en preventie seksueel misbruik
woensdag, 10 april 2013Afronding procedureBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose