Bisdom Haarlem-Amsterdam


Gedragscode in Nederlands en Engels

gepubliceerd: vrijdag, 14 december 2018
Gedragscode in Nederlands en Engels

De Gedrags­co­de Pas­to­raat voor de Rooms-Katho­lie­ke Kerk is nu ook in een Engelse vertaling be­schik­baar. De code geldt sinds 2014, is sindsdien geëvalueerd en sinds 13 april 2018 uit­ge­breid en aan­ge­scherpt. Het doel van de Gedrags­co­de Pas­to­raat is om de sociale vei­lig­heid binnen de R.-K. Kerk­pro­vin­cie in Neder­land te bevor­de­ren en te waar­bor­gen.

De gedrags­co­de is nu zowel in het Neder­lands als in het Engels gratis te down­loa­den. De Neder­landse vertaling is daar­naast ook be­schik­baar in een gedrukte versie. Deze is te be­stel­len voor de prijs van € 2,- per stuk, exclusief behandel- en porto­kos­ten.

Be­stel­len en/of down­loa­den

Om de Gedrags­co­de Pas­to­raat (Neder­landse versie) in druk te be­stel­len stuurt u een mail naar bestel@rkk.nl. Vermeld de titel, uw naam en adresge­ge­vens en het aantal exemplaren dat u wilt be­stel­len. Met eventuele vragen over uw be­stel­ling kunt u bellen met het bisdom Breda: 076 - 522 34 44, dage­lijks tele­fo­nisch bereik­baar tot 12.30 uur.

Download


Gerelateerde nieuwsberichten

woensdag, 8 november 2023Belgische serie “Godvergeten” op Nederlandse televisie
vrijdag, 2 juni 2023Ineke Meulendijk is nieuwe meldpuntfunctionaris
zaterdag, 12 december 2020Korte verklaring nav ‘De Deetman files’
vrijdag, 10 mei 2019Nieuwe wetgeving aanpak seksueel misbruik
maandag, 18 februari 2019Mgr. Van den Hende naar Rome
vrijdag, 14 september 2018Verklaring Nederlandse Bisschoppenconferentie
woensdag, 22 augustus 2018Brief paus Franciscus over seksueel misbruik
dinsdag, 28 juni 2016Voormalige Commissie Deetman presenteert slotmonitor
maandag, 4 april 2016Jaarverslag 2015 Meldpunt Seksueel Misbruik RKK
woensdag, 20 januari 2016Parochies kunnen gratis VOG aanvragen via SRKK
dinsdag, 13 oktober 2015Erkenning en genoegdoening
dinsdag, 7 juli 2015Aandacht voor RK Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag
dinsdag, 26 mei 2015Seksueel grensoverschrijdend gedrag
vrijdag, 1 mei 2015Nieuw R.K. Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag
dinsdag, 17 maart 2015Gezamenlijke oproep aan slachtoffers seksueel misbruik
zaterdag, 13 december 2014Kerken tekenen verklaring veilige kerk
zaterdag, 1 november 2014Verlengde openstelling klachtenprocedure
dinsdag, 1 juli 2014Nieuwe aanpak en preventie seksueel misbruik
vrijdag, 1 november 2013RK Kerk in Nederland voert Verklaring Omtrent het Gedrag in
woensdag, 10 april 2013Afronding procedureBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose