Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Verlengde openstelling klachtenprocedure

Tot en met 30 april 2015

gepubliceerd: zaterdag, 1 november 2014
Advertentie verlenging indiendingstermijn klachten seksueel misbruikHet bestuur van de Stich­ting Beheer & Toezicht inzake Seksueel Mis­bruik in de RK Kerk (Meld­punt Seksueel Mis­bruik RKK) heeft op vrijag 31 ok­to­ber via een adver­tentie in vier lan­de­lijke dag­bla­den bekend­gemaakt, dat de termijn waar­bin­nen het moge­lijk is om klachten in te dienen be­tref­fen­de ver­jaarde zaken en tegen over­leden personen is verlengd en wel tot en met 30 april 2015. De adver­tentie werd geplaatst in De Tele­graaf, De Volks­krant, het AD en dag­blad Trouw.

De bekendma­king wordt gedaan met het oog op de uit­voe­ring van het rech­ter­lijk vonnis van 1 ok­to­ber 2014, gewezen tegen de Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie en de Kon­fe­ren­tie Neder­landse Reli­gi­euzen in het kort geding dat diende op don­der­dag 18 sep­tem­ber 2014. Dit kort geding was aangespannen door het Vrouwen­platform Ker­ke­lijk Kinder­mis­bruik (VPKK) tegen de RK Kerk in Neder­land inzake de slui­tings­datum van 1 juli 2014 voor het indienen van klachten over ver­jaarde gevallen van seksueel mis­bruik en tegen overle­den personen. Op woens­dag 1 ok­to­ber 2014 deed de rechter uit­spraak in dit kort geding.

De uit­spraak van de voor­zie­ningen­rechter van de recht­bank Midden-Neder­land luidde dat de Katho­lie­ke Kerk het indienen van klachten over seksueel mis­bruik lan­ger moge­lijk moet maken. Het moet tot 1 mei 2015 moge­lijk zijn om klachten in te dienen tegen over­le­de­nen en inzake ver­jaard mis­bruik.

Meld­punt Seksueel Mis­bruik RKK
Postbus 13277
3507 LG  Utrecht

Tele­foon: 030 - 230 6900
E-mail: se­cre­ta­riaat @meld­punt­mis­bruikrkk.nlGerelateerde nieuwsberichten

woensdag, 8 november 2023Belgische serie “Godvergeten” op Nederlandse televisie
vrijdag, 2 juni 2023Ineke Meulendijk is nieuwe meldpuntfunctionaris
zaterdag, 12 december 2020Korte verklaring nav ‘De Deetman files’
vrijdag, 10 mei 2019Nieuwe wetgeving aanpak seksueel misbruik
maandag, 18 februari 2019Mgr. Van den Hende naar Rome
vrijdag, 14 december 2018Gedragscode in Nederlands en Engels
vrijdag, 14 september 2018Verklaring Nederlandse Bisschoppenconferentie
woensdag, 22 augustus 2018Brief paus Franciscus over seksueel misbruik
dinsdag, 28 juni 2016Voormalige Commissie Deetman presenteert slotmonitor
maandag, 4 april 2016Jaarverslag 2015 Meldpunt Seksueel Misbruik RKK
woensdag, 20 januari 2016Parochies kunnen gratis VOG aanvragen via SRKK
dinsdag, 13 oktober 2015Erkenning en genoegdoening
dinsdag, 7 juli 2015Aandacht voor RK Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag
dinsdag, 26 mei 2015Seksueel grensoverschrijdend gedrag
vrijdag, 1 mei 2015Nieuw R.K. Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag
dinsdag, 17 maart 2015Gezamenlijke oproep aan slachtoffers seksueel misbruik
zaterdag, 13 december 2014Kerken tekenen verklaring veilige kerk
dinsdag, 1 juli 2014Nieuwe aanpak en preventie seksueel misbruik
vrijdag, 1 november 2013RK Kerk in Nederland voert Verklaring Omtrent het Gedrag in
woensdag, 10 april 2013Afronding procedureBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose