Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Aandacht voor RK Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag

gepubliceerd: dinsdag, 7 juli 2015

Meldingen van grens­over­schrij­dend gedrag in de Rooms Katho­lie­ke Kerk kunnen in Neder­land wor­den gedaan bij het nieuwe RK Meld­punt Grens­over­schrij­dend Gedrag. Dit meld­punt is opgericht op 1 mei 2015. Om mensen hierop attent te maken zijn een affiche en ver­wijs­kaar­tjes gemaakt.

Affiche en de ver­wijs­kaar­tjes

Affiche - RK Meldpunt Grensoverschrijdend GedragHet affiche en de ver­wijs­kaar­tjes wor­den via de bis­dom­men verzon­den aan pa­ro­chies en daar­naast verspreid binnen de Kon­fe­ren­tie Neder­landse Reli­gi­euzen (KNR).

Het affiche en de ver­wijs­kaar­tjes ver­wij­zen naar de speciale web­si­te en geven aan: “Het gedrag van degenen die pas­to­raal werk­zaam zijn kan mensen in­spi­re­ren en motiveren. Wanneer dat gedrag echter grenzen overschrijdt, kan het ook aanstoot geven en het geloof van mensen ondermijnen. Het bevor­de­ren en handhaven van de sociale vei­lig­heid in de RK Kerk is van groot belang.”

Daarom wordt eenie­der die in de RK Kerk werk­zaam is opge­roe­pen zich te richten naar de Gedrags­co­de Pas­to­raat. De Gedrags­co­de Pas­to­raat geeft hel­dere kaders voor degenen die werk­zaam zijn in de pas­to­rale zorg in de R.K. Kerk en andere (vrij­wil­lige) mede­wer­kers.

Inge­steld door Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie en de KNR

Het R.K. Meld­punt Grens­over­schrij­dend Gedrag werd inge­steld op ini­tia­tief van de Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie en het bestuur van de KNR om schen­dingen van Gedrags­co­de Pas­to­raat binnen de Kerk aanhangig te kunnen maken. Deze gedrags­co­de trad per 1 juli 2014 in wer­king. De gedrags­co­de beschrijft wat onder grens­over­schrij­dend gedrag wordt verstaan, bevat concrete normen en geeft een hel­der beeld van gepast en ongepast gedrag.

Maak er een punt van

Het voor­ko­men van grens­over­schrij­dend gedrag is van groot belang. De RK Kerk werkte eer­der dit jaar binnen het CIO (Inter­ker­ke­lijk Contact in Over­heids­zaken) mee aan de campagne ‘Seksueel grens­over­schrij­dend gedrag. Maak er een punt van’. Via deze campagne werd binnen de RK Kerk met name bij pa­ro­chie­besturen aan­dacht gevraagd voor aan­dacht voor de preventie van grens­over­schrij­dend gedrag. Ook tij­dens het Katho­lie­ke Jon­ge­ren­dag Festival (KJD) op 7 juni van dit jaar was er aan­dacht voor deze campagne.

LinksGerelateerde nieuwsberichten

woensdag, 8 november 2023Belgische serie “Godvergeten” op Nederlandse televisie
vrijdag, 2 juni 2023Ineke Meulendijk is nieuwe meldpuntfunctionaris
zaterdag, 12 december 2020Korte verklaring nav ‘De Deetman files’
vrijdag, 10 mei 2019Nieuwe wetgeving aanpak seksueel misbruik
maandag, 18 februari 2019Mgr. Van den Hende naar Rome
vrijdag, 14 december 2018Gedragscode in Nederlands en Engels
vrijdag, 14 september 2018Verklaring Nederlandse Bisschoppenconferentie
woensdag, 22 augustus 2018Brief paus Franciscus over seksueel misbruik
dinsdag, 28 juni 2016Voormalige Commissie Deetman presenteert slotmonitor
maandag, 4 april 2016Jaarverslag 2015 Meldpunt Seksueel Misbruik RKK
woensdag, 20 januari 2016Parochies kunnen gratis VOG aanvragen via SRKK
dinsdag, 13 oktober 2015Erkenning en genoegdoening
dinsdag, 26 mei 2015Seksueel grensoverschrijdend gedrag
vrijdag, 1 mei 2015Nieuw R.K. Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag
dinsdag, 17 maart 2015Gezamenlijke oproep aan slachtoffers seksueel misbruik
zaterdag, 13 december 2014Kerken tekenen verklaring veilige kerk
zaterdag, 1 november 2014Verlengde openstelling klachtenprocedure
dinsdag, 1 juli 2014Nieuwe aanpak en preventie seksueel misbruik
vrijdag, 1 november 2013RK Kerk in Nederland voert Verklaring Omtrent het Gedrag in
woensdag, 10 april 2013Afronding procedureBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose