Bisdom Haarlem-Amsterdam


Verklaring Nederlandse Bisschoppenconferentie

Seksueel misbruik

gepubliceerd: vrijdag, 14 september 2018

Naar aan­lei­ding van de recente nieuwe publi­ca­ties over seksueel mis­bruik door pries­ters en reli­gi­euzen in Pennsyl­vania en eer­der al in Australië ervaren veel gelo­vi­gen opnieuw pijn en schaamte als gevolg van berichten over mis­bruik waarin de ellende van slacht­of­fers scherp naar voren komt. De Neder­landse bis­schop­pen delen in die pijn en schaamte.

In een ver­kla­ring spreken de bis­schop­pen zich uit­druk­ke­lijk en opnieuw uit en veroor­de­len seksueel mis­bruik, waar dit ook gepleegd wordt.

Door het recente nieuws is de vraag gerezen wat de Rooms-Katho­lie­ke Kerk in Neder­land met klachten van seksueel mis­bruik door mede­wer­kers van de Kerk heeft gedaan dan wel momen­teel doet. Voor de volle­dige tekst van de ver­kla­ring wordt verwezen naar de web­si­te van de Rooms Katho­lie­ke Kerk Neder­land: www.rkkerk.nl

Gebed

De bis­schop­pen roepen tevens op te blijven bid­den voor de slacht­of­fers, bij­zon­der in de vie­rin­gen in het weekend van 15/16 sep­tem­ber. Een sug­ges­tie voor een voor­bede is tevens te vin­den op de web­si­te: www.rkkerk.nl


Gerelateerde nieuwsberichten

woensdag, 8 november 2023Belgische serie “Godvergeten” op Nederlandse televisie
vrijdag, 2 juni 2023Ineke Meulendijk is nieuwe meldpuntfunctionaris
zaterdag, 12 december 2020Korte verklaring nav ‘De Deetman files’
vrijdag, 10 mei 2019Nieuwe wetgeving aanpak seksueel misbruik
maandag, 18 februari 2019Mgr. Van den Hende naar Rome
vrijdag, 14 december 2018Gedragscode in Nederlands en Engels
woensdag, 22 augustus 2018Brief paus Franciscus over seksueel misbruik
dinsdag, 28 juni 2016Voormalige Commissie Deetman presenteert slotmonitor
maandag, 4 april 2016Jaarverslag 2015 Meldpunt Seksueel Misbruik RKK
woensdag, 20 januari 2016Parochies kunnen gratis VOG aanvragen via SRKK
dinsdag, 13 oktober 2015Erkenning en genoegdoening
dinsdag, 7 juli 2015Aandacht voor RK Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag
dinsdag, 26 mei 2015Seksueel grensoverschrijdend gedrag
vrijdag, 1 mei 2015Nieuw R.K. Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag
dinsdag, 17 maart 2015Gezamenlijke oproep aan slachtoffers seksueel misbruik
zaterdag, 13 december 2014Kerken tekenen verklaring veilige kerk
zaterdag, 1 november 2014Verlengde openstelling klachtenprocedure
dinsdag, 1 juli 2014Nieuwe aanpak en preventie seksueel misbruik
vrijdag, 1 november 2013RK Kerk in Nederland voert Verklaring Omtrent het Gedrag in
woensdag, 10 april 2013Afronding procedureBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose