Bisdom Haarlem-Amsterdam


Nieuw R.K. Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag

Per 1 mei 2015

gepubliceerd: vrijdag, 1 mei 2015

Meldpunt Grensoverschrijdend Gedacht RKKPer 1 mei 2015 treedt het Regle­ment R.K. Meld­punt Grens­over­schrij­dend Gedrag in wer­king binnen de Rooms Katho­lie­ke Kerk in Neder­land. Op een nieuwe web­si­te is hierover meer in­for­ma­tie te vin­den.

De web­si­te geeft aan:

  • wat onder grens­over­schrij­dend gedrag wordt verstaan
  • hoe grens­over­schrij­dend gedrag kan wor­den gemeld

Het Meld­punt Grens­over­schrij­dend Gedrag wordt beheerd door mw. mr. L. Sanders, meld­punt­func­tio­na­ris.

Het R.-K. Meld­punt Grens­over­schrij­dend Gedrag is op ini­tia­tief van de Neder­landse Bis­schop­pen­confe­rentie en het bestuur van de Kon­fe­ren­tie Neder­landse Reli­gi­euzen (KNR) inge­steld.

Met het Regle­ment R.K. Meld­punt Grens­over­schrij­dend Gedrag sluit de Rooms Katho­lie­ke Kerk in Neder­land aan bij klacht­rege­lingen die op allerlei terreinen binnen de Neder­landse samen­le­ving gang­baar zijn.

Dit Regle­ment moet wor­den gelezen in combinatie met de Gedrags­co­de Pas­to­raat, die per 1 juli 2014 in wer­king trad. Het Regle­ment werd vast­ge­steld om schen­dingen van deze gedrags­co­de binnen de Kerk aanhangig te kunnen maken. Op de web­si­te kunnen beide do­cu­menten wor­den gedownload.

Contactin­for­ma­tie

(rkkerk.nl)Gerelateerde nieuwsberichten

woensdag, 8 november 2023Belgische serie “Godvergeten” op Nederlandse televisie
vrijdag, 2 juni 2023Ineke Meulendijk is nieuwe meldpuntfunctionaris
zaterdag, 12 december 2020Korte verklaring nav ‘De Deetman files’
vrijdag, 10 mei 2019Nieuwe wetgeving aanpak seksueel misbruik
maandag, 18 februari 2019Mgr. Van den Hende naar Rome
vrijdag, 14 december 2018Gedragscode in Nederlands en Engels
vrijdag, 14 september 2018Verklaring Nederlandse Bisschoppenconferentie
woensdag, 22 augustus 2018Brief paus Franciscus over seksueel misbruik
dinsdag, 28 juni 2016Voormalige Commissie Deetman presenteert slotmonitor
maandag, 4 april 2016Jaarverslag 2015 Meldpunt Seksueel Misbruik RKK
woensdag, 20 januari 2016Parochies kunnen gratis VOG aanvragen via SRKK
dinsdag, 13 oktober 2015Erkenning en genoegdoening
dinsdag, 7 juli 2015Aandacht voor RK Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag
dinsdag, 26 mei 2015Seksueel grensoverschrijdend gedrag
dinsdag, 17 maart 2015Gezamenlijke oproep aan slachtoffers seksueel misbruik
zaterdag, 13 december 2014Kerken tekenen verklaring veilige kerk
zaterdag, 1 november 2014Verlengde openstelling klachtenprocedure
dinsdag, 1 juli 2014Nieuwe aanpak en preventie seksueel misbruik
vrijdag, 1 november 2013RK Kerk in Nederland voert Verklaring Omtrent het Gedrag in
woensdag, 10 april 2013Afronding procedureBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose