Bisdom Haarlem-Amsterdam


Afronding procedure

gepubliceerd: dinsdag, 12 maart 2013

Met betrek­king tot een oud-pastoor te Heem­ste­de is de volgende in­for­ma­tie over de afron­ding van klachten van seksueel mis­bruik tegen hem bestemd.

Uit­ein­de­lijk zijn er vier klachten bij het bisdom binnenge­ko­men, allen uit de begin jaren 70 en met name in de familie­sfeer gelegen. De eerste klacht was al eer­der in 1995 gemeld. De toen­ma­lige bis­schop van Haar­lem heeft deze klacht behandeld, alsmede de lan­de­lijke in­stel­ling Hulp en Recht.

Er bleken toen on­vol­doen­de gron­den om hier kerk­rechte­lijk en civiel een uit­spraak over te doen. Wel heeft de oud-pastoor ter genoegdoe­ning een geld­be­drag betaald en heeft hij excuus aan­ge­bo­den. In 2010 hebben de klaagsters de zaak opnieuw voor­ge­legd aan het meld­punt Seksueel Mis­bruik. De klachten­com­mis­sie van het Meld­punt heeft deze reeds in 1995 gemelde klacht opnieuw behandeld en uit­ein­delijk onge­grond verklaard. Een tweede klacht is inmiddels inge­trok­ken.

Een derde klacht is alleen bij het bisdom gemeld, maar op verzoek van de klaagster niet ver­der door­ge­zet. Een vierde klacht is gegrond verklaard.Gerelateerde nieuwsberichten

woensdag, 8 november 2023Belgische serie “Godvergeten” op Nederlandse televisie
vrijdag, 2 juni 2023Ineke Meulendijk is nieuwe meldpuntfunctionaris
zaterdag, 12 december 2020Korte verklaring nav ‘De Deetman files’
vrijdag, 10 mei 2019Nieuwe wetgeving aanpak seksueel misbruik
maandag, 18 februari 2019Mgr. Van den Hende naar Rome
vrijdag, 14 december 2018Gedragscode in Nederlands en Engels
vrijdag, 14 september 2018Verklaring Nederlandse Bisschoppenconferentie
woensdag, 22 augustus 2018Brief paus Franciscus over seksueel misbruik
dinsdag, 28 juni 2016Voormalige Commissie Deetman presenteert slotmonitor
maandag, 4 april 2016Jaarverslag 2015 Meldpunt Seksueel Misbruik RKK
woensdag, 20 januari 2016Parochies kunnen gratis VOG aanvragen via SRKK
dinsdag, 13 oktober 2015Erkenning en genoegdoening
dinsdag, 7 juli 2015Aandacht voor RK Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag
dinsdag, 26 mei 2015Seksueel grensoverschrijdend gedrag
vrijdag, 1 mei 2015Nieuw R.K. Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag
dinsdag, 17 maart 2015Gezamenlijke oproep aan slachtoffers seksueel misbruik
zaterdag, 13 december 2014Kerken tekenen verklaring veilige kerk
zaterdag, 1 november 2014Verlengde openstelling klachtenprocedure
dinsdag, 1 juli 2014Nieuwe aanpak en preventie seksueel misbruik
vrijdag, 1 november 2013RK Kerk in Nederland voert Verklaring Omtrent het Gedrag inBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose