Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Plechtige herdenkingsdienst voor overleden Defensiepersoneel

Zaterdag 5 november - Sint Odulphuskerk in Best

gepubliceerd: dinsdag, 8 november 2011

Onder grote belang­stel­ling wer­den zater­dag 5 no­vem­ber 2011 alle overle­den mili­tai­ren en bur­gers van de Krijgs­macht plech­tig her­dacht in de Sint Odulphus­kerk in Best.

De kerk in het Brabantse Best was opnieuw tot de laatste plek bezet door nabe­staan­den en mili­tai­re autori­teiten die op deze manier erken­ning, waar­de­ring en respect tot uitdruk­king brengen voor de overle­den personeelsle­den van Defensie. Het Natio­naal Katho­liek Thuisfront, die deze her­den­king ieder jaar or­ga­ni­seert vindt de vie­ring van essentieel belang omdat op die manier troost gebo­den wordt aan hen, die een dier­ba­re in hun leven moeten missen.

Aan het einde van de Requiem­vie­ring wer­den ter nage­dach­te­nis aan de over­le­de­nen kaarsjes ontstoken door twee van de nabe­staan­den en wer­den de namen genoemd van hen voor wie een intentie was gevraagd. De minster van defensie, Hans Hillen, legde een krans uit eerbe­toon aan allen die zijn overle­den. Daarna werd de Last Post geblazen en werd 2 minuten stilte gehou­den ter nage­dach­te­nis aan de overle­den bur­gers en mili­tai­ren. Na het zingen van het Wilhelmus werd ie­der­een in de gelegen­heid gesteld om langs de krans te defileren.

Het koor van de Ka­the­drale Basiliek van St. Bavo uit Haar­lem en het koperkwintet van het Fanfarekorps Ko­nin­klij­ke Land­macht Bere­den Wapens verleen­den hun mede­wer­king aan deze bij­zon­dere kerk­dienst.

Na afloop werd er in de Prinsenhof onder het genot van een kopje koffie en een broodje nog nage­praat. Het NKT kan opnieuw terugzien op een waarde­volle her­den­kings­vie­ring.

Sinds de Tweede Wereld­oor­log wor­den nabe­staan­den van overle­den mili­tai­ren en bur­gers voor deze her­den­kings­dienst uit­ge­no­digd. De Natio­nale Requiem­vie­ring wordt ieder jaar gehou­den op de eerste zater­dag na Aller­zie­len. De organi­sa­tie is in han­den van het Natio­naal Katho­liek Thuisfront en de RK Dienst Gees­te­lij­ke Ver­zor­ging van het Ministerie van Defensie. Volgend jaar is de Requiem­vie­ring op zater­dag 3 no­vem­ber 2012.

Video van Omroep Brabant

Bekijk ook de korte videoimpressie die Omroep Brabant maakte.

Natio­nale her­den­kings­dienst voor overle­den mili­tai­ren

 

Fotoimpressie

Klik op een foto voor een uitvergro­ting.Gerelateerde nieuwsberichten

woensdag, 8 januari 2020Militaire bedevaart naar lourdes
woensdag, 6 november 2019Jaarlijkse korpsdagen
zondag, 3 november 2019Ontroerende nationale Requiemviering Video
zondag, 22 september 2019Requiemmis voor overleden defensiepersoneel
maandag, 10 juni 2019Militaire bedevaart naar Lourdes
woensdag, 7 november 2018Niemand leeft voor zichzelf
vrijdag, 21 september 2018Requiemmis overleden defensiepersoneel
maandag, 28 mei 2018Zestigste militaire bedevaart naar Lourdes Video
maandag, 6 november 2017Grote belangstelling herdenkingsviering Defensiepersoneel
maandag, 22 mei 2017Militaire Bedevaart naar Lourdes
maandag, 24 oktober 2016Jaarlijkse Requiemviering overleden militairen
maandag, 25 april 201658e Militaire bedevaart naar Lourdes
woensdag, 11 november 2015Nationaal Militair Requiem
dinsdag, 12 mei 201557e Militaire bedevaart naar Lourdes
woensdag, 8 oktober 2014Nationale Militaire Requiemviering
maandag, 2 juni 201456e Militaire Bedevaart Lourdes 2014
maandag, 5 mei 2014Mgr. Punt naar 56e internationale militaire bedevaartBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose