Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Zestigste militaire bedevaart naar Lourdes

gepubliceerd: maandag, 28 mei 2018

Voor de zes­tigste keer pel­gri­meer­den mili­tai­ren vanuit allerlei lan­den naar Zuid-Frank­rijk in het kader van de Inter­na­tio­nale Mili­tai­re Bede­vaart Lourdes. Dit jaar ging Emy Jansons mee als vlog­ger en geven een viertal filmpjes die ze maakte een goede indruk van deze mooie traditie.

Jaar­lijks vind in de maand mei de Inter­na­tio­nale Mili­tai­re Bede­vaart plaats in Lourdes. Deze traditie, die in 1956 ter ver­broe­dering werd bedacht door Franse en Duitse pries­ters, brengt jaar­lijks 15 tot 20 duizend mili­tai­ren bij elkaar uit meer dan der­tig ver­schil­lende lan­den. Onder hen bevin­den zich 200 tot 300 Neder­lan­ders, die op de motor, per bus of per vliegtuig de bede­vaart onder­ne­men.

Mgr. Punt, die nog maar net terug is uit Assisi, liet zich ver­te­gen­woor­digen door Mgr. A.J.J. Wool­derink, vica­ris-generaal van het Militair Or­di­na­ri­aat. Ook Hoofd­krijgs­macht­aal­moe­ze­nier A.J.H. van Vils­te­ren was mee op bede­vaart.

Vlog #1

Dit jaar is in de Franse bede­vaarts­plaats Lourdes voor de zes­tigste keer de Inter­na­tio­nale Mili­tai­re Ont­moe­ting. In totaal zijn er 300 deel­ne­mers mee vanuit Neder­land, onder wie ook veteranen en mili­tai­ren in oplei­ding. De grootste groep deel­ne­mers ver­trok vandaag vanaf vliegbasis Eindhoven. Ook is er een groep met de motor en een groep met de bus. Traditie­ge­trouw ston­den de Neder­landse mili­tai­ren de motorrij­ders op te wachten bij de brug. Benieuwd waarom deze mili­tai­ren naar Lourdes gaan?

Vlog #2

Tijdens de inter­na­tio­nale ope­nings­vie­ring is de mili­tai­re bede­vaart deze mid­dag offi­cieel geopend. In totaal zijn er 14 duizend deel­ne­mers uit vijf­tig ver­schil­lende lan­den. Op het tenten­kamp waar de jon­ge­ren ver­blij­ven was een ceremonie waarna grote dele­ga­ties afmarcheer­den naar de offi­cië­le ope­nings­vie­ring in de Pius X-basiliek.

Vlog #3

Deze derde dag van de bede­vaart staat in het teken van ont­moe­ting voor de Neder­landse mili­tai­ren in Lourdes. Na de vie­ring in de Joseph­ka­pel gaan zij naar het Accueil voor een ge­za­men­lijke lunch en receptie.

In de mid­dag nemen de jon­ge­ren deel aan de inter­na­tio­nale sport­wed­strijd. ’s Avonds is de in­druk­wek­kende licht­pro­ces­sie.

Vlog #4

Deze laatste dag van de bede­vaart begint met de inter­na­tio­nale hoog­mis waar het feest van Pink­ste­ren wordt gevierd. In de mid­dag staat de Esplanade vol mili­tai­ren de ceremoniële afslui­ting van de zes­tigste inter­na­tio­nale mili­tai­re ont­moe­ting in Lourdes.

De Neder­landse dele­ga­tie heeft ook een eigen afscheids­vie­ring waarna ze ge­za­men­lijk de bede­vaart­kaars ontsteken. Benieuwd naar deze dag, en wat de deel­ne­mers van de bede­vaart mee naar huis nemen?


Gerelateerde nieuwsberichten

woensdag, 8 januari 2020Militaire bedevaart naar lourdes
woensdag, 6 november 2019Jaarlijkse korpsdagen
zondag, 3 november 2019Ontroerende nationale Requiemviering Video
zondag, 22 september 2019Requiemmis voor overleden defensiepersoneel
maandag, 10 juni 2019Militaire bedevaart naar Lourdes
woensdag, 7 november 2018Niemand leeft voor zichzelf Fotoreportage
vrijdag, 21 september 2018Requiemmis overleden defensiepersoneel
maandag, 6 november 2017Grote belangstelling herdenkingsviering Defensiepersoneel
maandag, 22 mei 2017Militaire Bedevaart naar Lourdes
maandag, 24 oktober 2016Jaarlijkse Requiemviering overleden militairen
maandag, 25 april 201658e Militaire bedevaart naar Lourdes
woensdag, 11 november 2015Nationaal Militair Requiem
dinsdag, 12 mei 201557e Militaire bedevaart naar Lourdes
woensdag, 8 oktober 2014Nationale Militaire Requiemviering
maandag, 2 juni 201456e Militaire Bedevaart Lourdes 2014
maandag, 5 mei 2014Mgr. Punt naar 56e internationale militaire bedevaart
dinsdag, 8 november 2011Plechtige herdenkingsdienst voor overleden Defensiepersoneel VideoBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose