Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Grote belangstelling herdenkingsviering Defensiepersoneel

gepubliceerd: maandag, 6 november 2017

Onder grote belang­stel­ling heeft zater­dag 4 no­vem­ber 2017 weer de jaar­lijkse her­den­kings­vie­ring plaats­ge­von­den voor overle­den Defensie­personeel in de Sint Odulphus­kerk te Best. Mgr. Punt was als leger­bis­schop hoofd­cele­brant tij­dens deze vie­ring.

In de kerk in Best werd door nabe­staan­den en mili­tai­re autori­teiten erken­ning, waar­de­ring en respect tot uitdruk­king gebracht voor de overle­den personeelsle­den van Defensie. Het Natio­naal Katho­liek Thuisfront, die deze her­den­king ieder jaar or­ga­ni­seert samen met de Dienst RKGV bij Defensie vindt de vie­ring van essentieel belang omdat op die manier troost gebo­den wordt aan hen, die een dier­ba­re in hun leven moeten missen.

Het thema van de vie­ring was “Weest ook gij bereid”.

Voor het eerst waren ook veteranen uit de ge­meen­te Best uit­ge­no­digd. Zij waren met een kleine veer­tig veteranen, jong en oud, in de kerk aanwe­zig. De krans werd gelegd door de Inspecteur Generaal van de Krijgs­macht Luitenant Generaal Hans van Griensven en het Hoofd Personeel van het Ministerie van Defensie, Schout bij Nacht Peter Reesink.

De prach­tige foto­se­rie is gemaakt door Evert-Jan Daniels.Gerelateerde nieuwsberichten

woensdag, 8 januari 2020Militaire bedevaart naar lourdes
woensdag, 6 november 2019Jaarlijkse korpsdagen
zondag, 3 november 2019Ontroerende nationale Requiemviering Video
zondag, 22 september 2019Requiemmis voor overleden defensiepersoneel
maandag, 10 juni 2019Militaire bedevaart naar Lourdes
woensdag, 7 november 2018Niemand leeft voor zichzelf
vrijdag, 21 september 2018Requiemmis overleden defensiepersoneel
maandag, 28 mei 2018Zestigste militaire bedevaart naar Lourdes Video
maandag, 22 mei 2017Militaire Bedevaart naar Lourdes Fotoreportage
maandag, 24 oktober 2016Jaarlijkse Requiemviering overleden militairen
maandag, 25 april 201658e Militaire bedevaart naar Lourdes
woensdag, 11 november 2015Nationaal Militair Requiem
dinsdag, 12 mei 201557e Militaire bedevaart naar Lourdes
woensdag, 8 oktober 2014Nationale Militaire Requiemviering
maandag, 2 juni 201456e Militaire Bedevaart Lourdes 2014
maandag, 5 mei 2014Mgr. Punt naar 56e internationale militaire bedevaart
dinsdag, 8 november 2011Plechtige herdenkingsdienst voor overleden Defensiepersoneel VideoBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose