Bisdom Haarlem-Amsterdam


Requiemmis voor overleden defensiepersoneel

Zaterdag 2 november - 11.00 uur - St. Odulphuskerk Best

gepubliceerd: zondag, 22 september 2019

Uitnodiging Requiemmis voor overleden defensiepersoneelHet is binnen onze samen­le­ving een goede traditie om jaar­lijks onze over­le­de­nen te her­denken. De behoefte om te her­denken bestaat ook bij de nabe­staan­den van overle­den mili­tai­ren en bur­ger­me­de­werkers van Defensie.

Het Natio­naal Katho­liek Thuisfront en de Dienst Rooms-Katho­lie­ke Gees­te­lij­ke Ver­zor­ging bij de Krijgs­macht or­ga­ni­se­ren daarom op Aller­zie­len, de dag waarop de RK Kerk haar over­le­de­nen gedenkt, de Natio­nale Requiem­vie­ring.

Sint Odulphus­kerk Best

De Requiem­vie­ring vindt dit jaar plaats op zater­dag 2 no­vem­ber 2019. U bent deze dag van harte welkom in de Sint Odulphus­kerk aan de Hoofd­straat 35, 5683 AC te Best. De Sint Odulphus­kerk is goed bereik­baar per auto en met het open­baar ver­voer (trein). Er is voldoende par­keer­gele­gen­heid in de nabij­heid van de kerk.

De pontificale hoog­mis begint om 11.00 uur. Hoofd­cele­brant is Krijgs­macht Bis­schop Mgr. dr. J.M. Punt. Con­ce­le­branten zijn Vica­ris-Generaal Mgr. A.J.J. Wool­derink en aal­moe­ze­nier P. Vlaar. Diaken van dienst is Hoofd­krijgs­macht­aal­moe­ze­nier A.J.H. van Vils­te­ren.

Muzikale mede­wer­king wordt verleend door het koper­kwintet van de fanfare “Bere­den Wapens” uit Vught en het koor van de Ka­the­drale Basiliek Sint-Bavo te Haar­lem o.l.v. dirigent Sanne Nieuwen­huij­sen. Het orgel wordt bespeeld door dr. Ton van Eck, titulair-organist van de Ka­the­drale Basiliek Sint-Bavo in Haar­lem.

Er zijn ver­te­gen­woor­digers van diverse organi­sa­ties van binnen en buiten de krijgs­macht uit­ge­no­digd. Aan het einde van de vie­ring zal de hoogste militair in rang een krans leggen ter nage­dach­te­nis aan de over­le­de­nen.

Receptie

Na afloop van de her­den­king, zo rond 12.15 uur, nodigen wij u uit voor een samen­zijn in het naast de kerk gelegen zalen­cen­trum ‘Prinsenhof’. Onder het genot van een kopje koffie en een broodje is er gelegen­heid om nog wat na te praten.

Voor een goed verloop vragen wij u om ons uiter­lijk op 25 ok­to­ber te laten weten of u aanwe­zig kunt zijn, bij voor­keur via het speciale aanmel­dings­for­mu­lier op onze web­si­te, of anders tele­fo­nisch: 06 54796857. Wij verzoeken mili­tai­ren en mili­tai­ren b.d. behalve hun naam ook hun rang op te geven.

Uw aanmel­ding betekent echter niet dat er voor u een ge­re­ser­veerde plaats in de kerk be­schik­baar is. Er is een aantal plaatsen ge­re­ser­veerd voor aanwe­zige autori­teiten, ver­der kan men overal vrij plaats­ne­men.

Aan het einde van de eucha­ris­tie­vie­ring wordt, als u dat wenst, in de her­den­kings­cere­mo­nie de naam van uw dier­ba­re over­le­de­ne genoemd en een lichtje ontstoken. De naam en een eventuele sug­ges­tie voor de voor­bede kunt u even­eens indienen via de web­si­te of schrifte­lijk door een kaartje te sturen naar: Stich­ting Natio­naal Katho­liek Thuisfront, Antwoord­num­mer 6399, 3700 WB ZEIST (geen postzegel nodig). U kunt na­tuur­lijk ook een e-mail sturen.

Tenue

Burgers: Tenue de ville
Mili­tai­ren: Tenue DT2 (model­de­co­ra­ties)

 Gerelateerde nieuwsberichten

woensdag, 8 januari 2020Militaire bedevaart naar lourdes
woensdag, 6 november 2019Jaarlijkse korpsdagen Fotoreportage
zondag, 3 november 2019Ontroerende nationale Requiemviering Fotoreportage Video
maandag, 10 juni 2019Militaire bedevaart naar Lourdes
woensdag, 7 november 2018Niemand leeft voor zichzelf
vrijdag, 21 september 2018Requiemmis overleden defensiepersoneel
maandag, 28 mei 2018Zestigste militaire bedevaart naar Lourdes Video
maandag, 6 november 2017Grote belangstelling herdenkingsviering Defensiepersoneel
maandag, 22 mei 2017Militaire Bedevaart naar Lourdes
maandag, 24 oktober 2016Jaarlijkse Requiemviering overleden militairen
maandag, 25 april 201658e Militaire bedevaart naar Lourdes
woensdag, 11 november 2015Nationaal Militair Requiem
dinsdag, 12 mei 201557e Militaire bedevaart naar Lourdes
woensdag, 8 oktober 2014Nationale Militaire Requiemviering
maandag, 2 juni 201456e Militaire Bedevaart Lourdes 2014
maandag, 5 mei 2014Mgr. Punt naar 56e internationale militaire bedevaart
dinsdag, 8 november 2011Plechtige herdenkingsdienst voor overleden Defensiepersoneel VideoBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose