Bisdom Haarlem-Amsterdam


Militaire Bedevaart naar Lourdes

gepubliceerd: maandag, 22 mei 2017

Van 18 t/m 21 mei 2017 was Mgr. Jos Punt die, naast Bis­schop van Haar­lem-Am­ster­dam, ook bis­schop van het Militair Or­di­na­ri­aat (leger­bis­schop) is, mee met de mili­tai­re bede­vaart naar Lourdes. Ruim 250 pelgrims waren uit Neder­land in deze bij­zon­dere bede­vaarts­plaats van Maria, waar­on­der dus een grote groep mili­tai­ren.

Stuk voor stuk waren zij onder de indruk van alle vie­rin­gen, momenten van per­soon­lijk gebed, in­di­vi­duele gesprekken en de ont­moe­ting met zoveel mili­tai­ren uit andere lan­den. Ruim 40 mili­tai­ren waren ook nog eens op de motor vanuit Neder­land naar Lourdes geko­men.

Een flinke groep leden van de Ko­nin­klij­ke Marechausee, alsmede een mooie ver­te­gen­woor­diging uit het Cari­bische deel van ons Ko­nink­rijk waren in Lourdes aanwe­zig.

Ook de gees­te­lijk ver­zor­gers (aal­moe­ze­niers), waar­on­der pries­ter Paul Vlaar in zijn witte marinepak deel­den in de bij­zon­dere dagen die mede onder hun lei­ding in Lourdes vorm hebben gekregen.

De bis­schop kijkt met dank­baar­heid op deze dagen van ver­bon­den­heid terug en heeft bij­zon­der voor de beide bis­dom­men op voor­spraak bij Maria om zegen gebe­den.Gerelateerde nieuwsberichten

woensdag, 8 januari 2020Militaire bedevaart naar lourdes
woensdag, 6 november 2019Jaarlijkse korpsdagen
zondag, 3 november 2019Ontroerende nationale Requiemviering Video
zondag, 22 september 2019Requiemmis voor overleden defensiepersoneel
maandag, 10 juni 2019Militaire bedevaart naar Lourdes
woensdag, 7 november 2018Niemand leeft voor zichzelf
vrijdag, 21 september 2018Requiemmis overleden defensiepersoneel
maandag, 28 mei 2018Zestigste militaire bedevaart naar Lourdes Video
maandag, 6 november 2017Grote belangstelling herdenkingsviering Defensiepersoneel Fotoreportage
maandag, 24 oktober 2016Jaarlijkse Requiemviering overleden militairen
maandag, 25 april 201658e Militaire bedevaart naar Lourdes
woensdag, 11 november 2015Nationaal Militair Requiem
dinsdag, 12 mei 201557e Militaire bedevaart naar Lourdes
woensdag, 8 oktober 2014Nationale Militaire Requiemviering
maandag, 2 juni 201456e Militaire Bedevaart Lourdes 2014
maandag, 5 mei 2014Mgr. Punt naar 56e internationale militaire bedevaart
dinsdag, 8 november 2011Plechtige herdenkingsdienst voor overleden Defensiepersoneel VideoBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose