Bisdom Haarlem-AmsterdamDelen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Ontroerende nationale Requiemviering

Voor overleden defensiepersoneel in Best

gepubliceerd: zondag, 3 november 2019

Onder grote belang­stel­ling werden op zaterdag 2 november 2019 alle overleden militairen en burgers van de Krijgsmacht plechtig herdacht in de Sint Odulphus­kerk in Best. In de kerk in Best werd door nabestaanden en militaire autoriteiten erkenning, waardering en respect tot uitdrukking gebracht voor de overleden personeelsleden van Defensie.

Het Nationaal Katho­liek Thuisfront en de Dienst RKGV bij Defensie, die deze herdenking ieder jaar organiseert op de eerste zaterdag na Allerzielen, vindt de viering van essentieel belang omdat op die manier troost geboden wordt aan hen, die een dierbare in hun leven moeten missen.

Thuis in Gods liefde

Het thema van de viering was “Thuis in Gods liefde”. Ook veteranen uit de gemeente Best waren in de kerk aanwezig. In zijn preek stipuleerde Krijgsmacht bisschop Mgr. Jos Punt dat wij mensen ook geestelijke wezens zijn en dat wij worden gevoed door de heerlijkheid en vreugde van God. Christus heeft ons toegerust met gebed en kracht om ons tegen de haat, die heerst in de wereld, te wapenen.

In een aantal voorbeelden gaf de bisschop aan dat militairen hun leven geven voor gerechtigheid, voor de waarheid, voor anderen, voor hun kameraden. Het aardse leven is niet de eindbestemming van de mens. Lichaam en ziel zijn groter dan deze aarde. De dood is geen inslapen maar ontwaken in een nieuwe geestelijke wereld. Ondanks alle verdriet kan er ook vreugde zijn omdat achter de harde wer­ke­lijkheid een nog mooiere wereld schuil gaat. Geloof, hoop en liefde geven nieuwe kracht en vreugde aldus Mgr. Punt. God wacht met grote liefde op ons en schenkt iedereen die in hem gelooft vergiffenis van zonden.

Tachtig namen

Aan het einde van de Requiem­vie­ring werden ter nagedachtenis aan dierbare overledenen kaarsjes ontstoken door de moeder van Jeroen Severs en van Rico Bos die tijdens missies in Irak en Cambodja zijn omgekomen en werden tachtig namen genoemd van hen voor wie een intentie was gevraagd.

Luitenant Generaal Hans van Griensven, Inspecteur Generaal van de Krijgsmacht en Schout bij Nacht Peter Reesink, Hoofddirecteur Personeel van het ministerie van Defensie legden gezamenlijk een krans uit eerbetoon aan allen die zijn overleden. Daarna werd de Last Post geblazen en werd 2 minuten stilte gehouden ter nagedachtenis aan de overleden burgers en militairen. Na het zingen van het Wilhelmus werd iedereen in de gelegenheid gesteld om langs de krans te defileren.

Bavocantorij

De Cantorij van de Kathedrale Basiliek van St. Bavo, onder leiding van dirigent Sanne Nieuwenhuijsen, uit Haarlem zong delen uit het Requiem van H. Howells en ook het koperkwintet van de fanfare “Bereden Wapens” uit Vught onder leiding van Rob Geurts verleende muzikale mede­wer­king. Het orgel werd bespeeld door dr. Ton van Eck, titulair organist van de Kathedrale Basiliek St. Bavo in Haarlem. Na afloop werd er in de Prinsenhof onder het genot van een kopje koffie en een broodje nog nagepraat.

Het NKT en de Dienst RKGV van Defensie kunnen opnieuw terugzien op een waardevolle herdenkings­vie­ring. Sinds de Tweede Wereld­oor­log worden nabestaanden van overleden militairen en burgers voor deze herdenkingsdienst uitgenodigd. De Nationale Requiem­vie­ring wordt ieder jaar gehouden op Allerzielen of de eerste zaterdag na Allerzielen. De organisatie is in handen van het Nationaal Katho­liek Thuisfront en de RK Dienst Geestelijke Verzorging van het Ministerie van Defensie.

Video

Een beknopte video-impressie is gemaakt door Omroep Best.

Meer informatie

In het meest actuele bisdomblad SamenKerk staat ook een artikel over de Requiem­vie­ring.

Volgend jaar is de Requiem­vie­ring op zaterdag 7 november 2020.

(fotoserie: Fotografie Marijke)Gerelateerde nieuwsberichten

woensdag, 8 januari 2020Militaire bedevaart naar lourdes
woensdag, 6 november 2019Jaarlijkse korpsdagen Fotoreportage
zondag, 22 september 2019Requiemmis voor overleden defensiepersoneel
maandag, 10 juni 2019Militaire bedevaart naar Lourdes
woensdag, 7 november 2018Niemand leeft voor zichzelf
vrijdag, 21 september 2018Requiemmis overleden defensiepersoneel
maandag, 28 mei 2018Zestigste militaire bedevaart naar Lourdes Video
maandag, 6 november 2017Grote belangstelling herdenkingsviering Defensiepersoneel
maandag, 22 mei 2017Militaire Bedevaart naar Lourdes
maandag, 24 oktober 2016Jaarlijkse Requiemviering overleden militairen
maandag, 25 april 201658e Militaire bedevaart naar Lourdes
woensdag, 11 november 2015Nationaal Militair Requiem
dinsdag, 12 mei 201557e Militaire bedevaart naar Lourdes
woensdag, 8 oktober 2014Nationale Militaire Requiemviering
maandag, 2 juni 201456e Militaire Bedevaart Lourdes 2014
maandag, 5 mei 2014Mgr. Punt naar 56e internationale militaire bedevaart
dinsdag, 8 november 2011Plechtige herdenkingsdienst voor overleden Defensiepersoneel VideoBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose