Bisdom Haarlem-Amsterdam


57e Militaire bedevaart naar Lourdes

Donderdag 14 t/m maandag 18 mei 2015

gepubliceerd: dinsdag, 12 mei 2015
foto: www.mili­tai­rebede­vaart.nl
Groepsfoto militaire bedevaart 2014
Groeps­foto mili­tai­re bede­vaart 2014

Al meer dan een halve eeuw wordt jaar­lijks een mili­tai­re bede­vaart naar Lourdes geor­ga­ni­seerd door de Rooms Katho­lie­ke gees­te­lij­ke ver­zor­ging van het Mili­tai­re Or­di­na­ri­aat.

In de tijd van de dienstplicht von­den jaar­lijks zo’n 800 tot 1300 deel­ne­mers de weg naar Lourdes. Veelal gebeurde dit met een speciale trein. Te­gen­woor­dig gaat het om een aanzien­lijk kleiner gezel­schap, zo’n 200 personen – en wordt gereisd per vliegtuig, bus en op de motor. Een enkeling loopt soms of komt op de fiets.

Omdat Mgr. J. Punt nog maar net terug is van de dio­ce­sane bede­vaart naar Rome, heeft hij Mgr. A. Wool­derink, vica­ris-generaal van het Militair Or­di­na­ri­aat gevraagd met de mili­tai­re bede­vaart mee te gaan.

Pro­gram­ma

Hier­on­der de hoogte­pun­ten uit het pro­gram­ma:

Dins­dag 12 t/m don­der­dag 14 mei

Heenreis per nachtbus, vliegtuig en motor

Vrij­dag 15 mei

07.30 uur - Neder­landse Eucha­ris­tie­vie­ring bij de grot
18.00 uur - Inter­na­tio­nale ope­ning
21.00 uur - Sacra­ments­pro­ces­sie en Zieken­ze­gening

Zater­dag 16 mei

09.00 uur - Neder­landse Eucha­ris­tie­vie­ring in de kapel van Sint Jozef
16.30 uur - Inter­na­tio­nale dodenher­den­king
21.00 uur - Licht­pro­ces­sie

Zondag 17 mei

10.00 uur - Inter­na­tio­nale Eucha­ris­tie­vie­ring in de Pius X basiliek
14.30 uur - Inter­na­tio­nale afscheids­vie­ring in de Pius X basiliek
16.30 uur - Neder­landse afscheids­vie­ring

Maan­dag 18 t/m don­der­dag 21 mei

Terugreis per nachtbus, vliegtuig en motorGerelateerde nieuwsberichten

woensdag, 8 januari 2020Militaire bedevaart naar lourdes
woensdag, 6 november 2019Jaarlijkse korpsdagen
zondag, 3 november 2019Ontroerende nationale Requiemviering Video
zondag, 22 september 2019Requiemmis voor overleden defensiepersoneel
maandag, 10 juni 2019Militaire bedevaart naar Lourdes
woensdag, 7 november 2018Niemand leeft voor zichzelf
vrijdag, 21 september 2018Requiemmis overleden defensiepersoneel
maandag, 28 mei 2018Zestigste militaire bedevaart naar Lourdes Video
maandag, 6 november 2017Grote belangstelling herdenkingsviering Defensiepersoneel
maandag, 22 mei 2017Militaire Bedevaart naar Lourdes
maandag, 24 oktober 2016Jaarlijkse Requiemviering overleden militairen
maandag, 25 april 201658e Militaire bedevaart naar Lourdes
woensdag, 11 november 2015Nationaal Militair Requiem
woensdag, 8 oktober 2014Nationale Militaire Requiemviering
maandag, 2 juni 201456e Militaire Bedevaart Lourdes 2014
maandag, 5 mei 2014Mgr. Punt naar 56e internationale militaire bedevaart
dinsdag, 8 november 2011Plechtige herdenkingsdienst voor overleden Defensiepersoneel VideoBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose