Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

56e Militaire Bedevaart Lourdes 2014

Verslag en foto’s

gepubliceerd: maandag, 2 juni 2014

Ook dit jaar vond begin mei de jaar­lijkse Inter­na­tio­nale Mili­tai­re Bede­vaart naar Lourdes plaats. Er waren maar liefst zo’n 13.000 mili­tai­ren uit 36 ver­schil­lende lan­den. Een bont en kleur­rijk gezel­schap trok door Lourdes. Lourdes, het stadje aan de voet van de Pyreneeën, was voor een week even een mili­tai­re ves­ting.

Een in­druk­wek­kend geheel van jon­ge­ren, ouderen, zieken, gezonde, gelo­vi­gen, ongelo­vi­gen die allemaal in navol­ging  van de ver­schij­ningen van de dame in het wit aan Ber­na­dette Soubirous  naar deze bij­zon­dere plaats komen om te bid­den of om kracht op te doen voor de gedachten en intenties mee­ge­bracht van huis. Bij deze grot in Lourdes, een bij­zon­dere plek, heerst vrede en rust. Altijd zijn er mensen te vin­den, dag en nacht. Over­dag vele drommen mensen die de grot willen aanraken en er willen bid­den of stil zijn. Om bij de water­bron, door Ber­na­dette in opdracht van de dame in het wit gevon­den, kracht op te doen en te drinken tot heil en ge­zond­heid. De vele kaarsen als blijk van gebeds­in­ten­ties maken diepe indruk.

Vanuit Neder­land was een mili­tai­re dele­ga­tie van zo’n 200 man aanwe­zig. Vervoerd met de bus, het vliegtuig en op de motor. Een groep adelborsten, het muziekkorps van de Garde grenadiers en jagers,  een grote dele­ga­tie uit Aruba, o.l.v. Ds. Gert Pennen­kamp, de motor­bede­vaart-gan­gers, een grote groep veteranen, zieken en gewon­den, onder­steund door het korps aal­moe­ze­niers met leger­bis­schop Mgr. Jozef Punt en onder­steund door het bestuur van de stich­ting mili­tai­re Lourdes­bede­vaart. Daar­naast waren er een aantal geno­dig­den, waar­on­der een prach­tig zingende tenor, win­naar van Holland got talent uit 2010.

In Lourdes was er een in­druk­wek­kend pro­gram­ma met inter­na­tio­nale vie­rin­gen, zoals de massale ope­nings- en slui­tings­cere­mo­nies. Daar­naast had elk land eigen bij­een­komsten en gebeds­vie­ringen.  Deze natio­nale vie­rin­gen had­den een intiem karakter. Hier werd stil gestaan voor de eigen gedachten en intenties. Ook de grote en kleine kruis­weg­vie­ringen op de Calvarie­berg waren in­druk­wek­kend en mensen wer­den er geraakt! Mede door de per­soon­lijke ge­tui­ge­nissen van mili­tai­ren werd de kruis­weg actueel.

Lourdes is ook een plaats van ont­moe­ting met mensen. Dit is mis­schien wel het grootste won­der van Lourdes. Mensen zijn als pelgrim onderweg en als een familie met elkaar verbon­den. Er was voldoende tijd voor een goed gesprek, voor ontspan­ning, voor een concert, samen onderweg te zijn naar het hei­lig­dom, of in de stad te genieten van een terrasje of een bezoek aan een van de vele souvenir­win­keltjes. Lourdes heeft voor elk wat te bie­den. Daar­naast was er een uitstapje naar de Gavarnie in de Pyreneeën. Met name voor de dele­ga­tie uit Aruba was dit een speciale erva­ring. Zij had­den nog nooit sneeuw gezien. In de Gavarnie ligt eeuwige sneeuw op de bergtoppen: een in­druk­wek­kend natuurschoon.

Het is moei­lijk om precies uit te leggen wat er in Lourdes gebeurt. Het is meer een spi­ri­tu­ele erva­ring op je eigen pelgrimsweg in het leven.  Voor mij­zelf kan ik spreken dat ik aan­geraakt ben door deze bij­zon­dere plaats. Vooral de plaats bij de grot. De vrede en rust van het gebed van vele duizen­den pelgrims was tast­baar op die plaats en raakte mijn hart. Ik kon mij­zelf gees­te­lijk opla­den en ben anders thuisge­ko­men van Lourdes dan dat ik ver­trok. Ik kan als aal­moe­ze­nier ie­der­een van harte aanbevelen volgend jaar mee te gaan naar Lourdes en ik hoop dat er weer vele mili­tai­ren zijn die zullen mee­gaan en zich willen laten aanraken door het mysterie van Lourdes.

Maarten Schriks, aal­moe­ze­nierGerelateerde nieuwsberichten

woensdag, 8 januari 2020Militaire bedevaart naar lourdes
woensdag, 6 november 2019Jaarlijkse korpsdagen
zondag, 3 november 2019Ontroerende nationale Requiemviering Video
zondag, 22 september 2019Requiemmis voor overleden defensiepersoneel
maandag, 10 juni 2019Militaire bedevaart naar Lourdes
woensdag, 7 november 2018Niemand leeft voor zichzelf
vrijdag, 21 september 2018Requiemmis overleden defensiepersoneel
maandag, 28 mei 2018Zestigste militaire bedevaart naar Lourdes Video
maandag, 6 november 2017Grote belangstelling herdenkingsviering Defensiepersoneel
maandag, 22 mei 2017Militaire Bedevaart naar Lourdes
maandag, 24 oktober 2016Jaarlijkse Requiemviering overleden militairen
maandag, 25 april 201658e Militaire bedevaart naar Lourdes
woensdag, 11 november 2015Nationaal Militair Requiem
dinsdag, 12 mei 201557e Militaire bedevaart naar Lourdes
woensdag, 8 oktober 2014Nationale Militaire Requiemviering
maandag, 5 mei 2014Mgr. Punt naar 56e internationale militaire bedevaart
dinsdag, 8 november 2011Plechtige herdenkingsdienst voor overleden Defensiepersoneel VideoBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose