Bisdom Haarlem-Amsterdam


58e Militaire bedevaart naar Lourdes

Vrijdag 20 t/m zondag 22 mei 2016

gepubliceerd: maandag, 25 april 2016
foto: Viron / militairebedevaart.nl
Groepsfoto militaire bedevaart 2015
Groepsfoto militaire bedevaart 2015

Al meer dan een halve eeuw wordt jaar­lijks een mili­tai­re bede­vaart naar Lourdes geor­ga­ni­seerd door de Rooms Katho­lie­ke gees­te­lij­ke ver­zor­ging van het Mili­tai­re Or­di­na­ri­aat.

In de tijd van de dienstplicht von­den jaar­lijks zo’n 800 tot 1300 deel­ne­mers de weg naar Lourdes. Veelal gebeurde dit met een speciale trein. Te­gen­woor­dig gaat het om een aanzien­lijk kleiner gezel­schap, zo’n 200 personen – en wordt gereisd per vliegtuig, bus en op de motor. Een enkeling loopt soms of komt op de fiets.

Dit jaar gaat - net als vorig jaar - Mgr. A. Wool­derink, vica­ris-generaal van het Militair Or­di­na­ri­aat, met de mili­tai­re bede­vaart mee.

Pro­gram­ma

Hier­on­der de hoogte­pun­ten uit het pro­gram­ma:

Dins­dag 17 t/m don­der­dag 19 mei

Heenreis per nachtbus, vliegtuig en motor

Vrij­dag 20 mei

06.45 uur - Neder­landse Eucha­ris­tie­vie­ring bij de grot
16.00 uur - Inter­na­tio­nale ope­ning
21.00 uur - Sacra­ments­pro­ces­sie en Zieken­ze­gening

Zater­dag 21 mei

09.00 uur - Neder­landse Eucha­ris­tie­vie­ring in de kapel van Sint Jozef
16.30 uur - Inter­na­tio­nale dodenher­den­king
21.00 uur - Licht­pro­ces­sie

Zondag 22 mei

10.00 uur - Inter­na­tio­nale Eucha­ris­tie­vie­ring in de Pius X basiliek
14.00 uur - Inter­na­tio­nale afscheids­vie­ring in de Pius X basiliek
16.30 uur - Neder­landse afscheids­vie­ring in de kapel van J.M. Vianney

Maan­dag 23 t/m don­der­dag 26 mei

Terugreis per nachtbus, vliegtuig en motor

In­for­ma­tie

Uit­ge­breide in­for­ma­tie is te vin­den op de web­si­te:


Gerelateerde nieuwsberichten

woensdag, 8 januari 2020Militaire bedevaart naar lourdes
woensdag, 6 november 2019Jaarlijkse korpsdagen
zondag, 3 november 2019Ontroerende nationale Requiemviering Video
zondag, 22 september 2019Requiemmis voor overleden defensiepersoneel
maandag, 10 juni 2019Militaire bedevaart naar Lourdes
woensdag, 7 november 2018Niemand leeft voor zichzelf
vrijdag, 21 september 2018Requiemmis overleden defensiepersoneel
maandag, 28 mei 2018Zestigste militaire bedevaart naar Lourdes Video
maandag, 6 november 2017Grote belangstelling herdenkingsviering Defensiepersoneel
maandag, 22 mei 2017Militaire Bedevaart naar Lourdes
maandag, 24 oktober 2016Jaarlijkse Requiemviering overleden militairen
woensdag, 11 november 2015Nationaal Militair Requiem
dinsdag, 12 mei 201557e Militaire bedevaart naar Lourdes
woensdag, 8 oktober 2014Nationale Militaire Requiemviering
maandag, 2 juni 201456e Militaire Bedevaart Lourdes 2014
maandag, 5 mei 2014Mgr. Punt naar 56e internationale militaire bedevaart
dinsdag, 8 november 2011Plechtige herdenkingsdienst voor overleden Defensiepersoneel VideoBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose