Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Noodhelpers

Gedurende een grote pandemie en vele crises in Europa in de Mid­del­eeuwen ontstond in 1445-1446 de devotie tot de Veer­tien Heilige Helpers, ook wel de Veer­tien Noodhelpers genoemd. Hun ker­ke­lijke feest­dag is op 8 au­gus­tus. In het Duitse plaatsje Vierzehn­hei­ligen is er, op de plaats waar de her­ders­jongen zijn visioen had, een bede­vaarts­plaats, die jaar­lijks door zo’n vijf­tien­dui­zend pelgrims wordt bezocht. Het afgelopen jaar hing er één woord continue in de lucht: crisis... energie­cri­sis, woning­markt­cri­sis, asiel­op­vang­cri­sis, klimaat­cri­sis, stikstof­cri­sis, enzo­voort. Crises maken mensen onzeker over de toe­komst. Waar gaat het heen? En omdat de ver­wach­ting is dat het dit jaar niet anders zijn: Hebben we anno 2023 de hulp van deze Noodhelpers niet nodig? Daarom een nadere kennis­ma­king met deze heiligen.


Ontstaansgeschiedenis Noodhelpers
nieuws - donderdag, 19 januari 2023
Het ontstaan van de devotie in de Zuid-Duitse bedevaartsoord Vierzehnheiligen gaat terug op een verschijningsverhaal uit 1445. Dit is de reden waarom op die plek de basiliek van Vierzehnheiligen is gebouwd.
Veertien Noodhelpers
nieuws - donderdag, 19 januari 2023
Gedurende een grote pandemie en vele crises in Europa in de Middeleeuwen ontstond in 1445-1446 de devotie tot de Veertien Heilige Helpers, ook wel de Veertien Noodhelpers genoemd. Hun kerkelijke feestdag is op 8 augustus. In het Duitse plaatsje Vierzehnheiligen is er, op de plaats waar de herdersjongen zijn visioen had, een bedevaartsplaats, die jaarlijks door zo’n vijftienduizend pelgrims wordt bezocht.Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose