Bisdom Haarlem-Amsterdam


H. Christoffel

Een van de 14 Noodhelpers

gepubliceerd: vrijdag, 21 april 2023
foto: Dr. H Hertel/Vierzehnheiligen
H. Christoffel

Heilige Christoffel of Chris­to­pho­rus (Grieks voor ‘Christus­dra­ger’) is een alge­meen bekende heilige, maar over de his­to­rische Christoffel is weinig bekend.

Een legende verhaalt van ene Reprobus, die zo arrogant was dat hij zijn diensten alleen wilde aanbie­den aan het aller­hoog­ste gezag. Zo trad hij in dienst bij een koning, maar die was onder­ge­schikt aan de keizer. Daarom trad hij in dienst bij de keizer. Maar die was weer onder­ge­schikt aan de duivel. Toen bood hij zijn diensten aan de duivel aan. Die was onder­ge­schikt aan Christus en Reprobus besloot Christus te gaan dienen. Dat deed hij, op advies van een kluize­naar, door mensen op zijn brede rug een rivier over te dragen. Op zekere dag moest hij een klein kind de rivier over tillen. Terwijl hij door het water liep, werd het kind echter zwaar­der en zwaar­der, want het kind, Christus, droeg de lasten van de wereld. Aan de over­kant het kind zich als Christus zelf en doopte Hij Reprobus in de rivier. Zijn doop­naam werd Christoffel.

H. Christoffel wordt afge­beeld met een kind op zijn rug en een staf in zijn hand, die uitloopt in groene takken (symbool van het nieuwe leven). Hij wordt aan­ge­roe­pen bij de pest, maar ook bij een onvoor­ziene dood (d.w.z. zon­der de laatste sacra­menten sterven). Meer bekend is hij de patroon­hei­lige van reizi­gers, ver­keers­deel­ne­mers, pelgrims en schippers, bij hagel en noodweer en als red­der uit waters­nood. Zijn gedenk­dag is 24 juli (in de Orthodoxe Kerken op 9 mei). De paro­chie­kerk in Schagen uit 1883 is gewijd aan Sint Chris­to­pho­rus.

Christoffelmagneet voor het dashboard van de auto

Christoffelmagneet

Het is een mooi gebruik dat gelo­vi­gen een magneet of medaille van de Heilige Christoffel bij zich dragen tij­dens het reizen. Een mooi voor­beeld is de Christoffelmagneet die een mooi plaatsje kan krijgen op het dashboard van de auto.

SamenKerk

De beschrij­ving van dit heiligenleven maakt onder­deel uit van een serie in bisdom­blad SamenKerk. Het afgelopen jaar hing er één woord continue in de lucht: crisis... energie­cri­sis, woning­markt­cri­sis, asiel­op­vang­cri­sis, klimaat­cri­sis, stikstof­cri­sis, enzo­voort. Crises maken mensen onzeker over de toe­komst. Waar gaat het heen? En omdat de ver­wach­ting is dat het dit jaar niet anders zijn: Hebben we anno 2023 de hulp van deze Noodhelpers niet nodig?


Gerelateerde nieuwsberichten

zaterdag, 21 oktober 2023Schitterende reis naar de Noodhelpers
donderdag, 28 september 2023Fotoserie en video Vierzehnheiligen
zondag, 24 september 2023Prachtige lezersreis naar Vierzehnheiligen Fotoreportage
dinsdag, 29 augustus 2023Lezersreis naar Vierzehnheiligen
dinsdag, 29 augustus 2023H. Joris
dinsdag, 29 augustus 2023H. Margaretha
dinsdag, 29 augustus 2023H. Pantaleon
dinsdag, 29 augustus 2023H. Vitus
dinsdag, 8 augustus 2023Gedachtenis Veertien Heilige Noodhelpers
zaterdag, 24 juni 2023H. Eustachius
zaterdag, 24 juni 2023H. Erasmus
zaterdag, 24 juni 2023H. Egidius
zaterdag, 24 juni 2023H. Dionysius
vrijdag, 21 april 2023H. Cyriacus
vrijdag, 21 april 2023H. Catharina
vrijdag, 21 april 2023H. Blasius
donderdag, 23 februari 2023H. Barbara
donderdag, 23 februari 2023H. Achatius
donderdag, 19 januari 2023Ontstaansgeschiedenis Noodhelpers
donderdag, 19 januari 2023Veertien NoodhelpersBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose