Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Schitterende reis naar de Noodhelpers

gepubliceerd: zaterdag, 21 oktober 2023

Deze jaargang besteed­den we in SamenKerk aan­dacht aan de Veer­tien Noodhelpers. Wie waren zij? En waarom ontstond deze devotie in het mid­den van de vijf­tien­de eeuw? En heeft deze groep mar­te­la­ren uit voor­na­me­lijk de tweede t/m vijfde eeuw ons vandaag nog wat te ver­tellen?

Eind sep­tem­ber maakte een groep lezers uit alle delen van ons bisdom een prach­tige lezers­reis naar Vierzehn­hei­ligen in het noor­den van Beieren, Duits­land. Daarbij werd op de heenreis Fulda bezocht en Kevelaer op de terugreis. Ook wer­den er uitstapjes gemaakt naar Coburg en Bamberg.

Het was een mooie reis. Niet in de laatste plaats van­wege het stralende nazomerweer. Zater­dag 23 sep­tem­ber reis­den we naar Fulda. Daar vier­den we de eucha­ris­tie, welke we afsloten met het uit­spre­ken van onze ge­loofs­be­lij­de­nis bij het graf van de H. Boni­fa­tius en met een zegen met een reliekh­ou­der. Na een heer­lijke maal­tijd in Fulda kwamen we in het donker aan bij ons hotel ‘Sonnenblick’.

Vierzehn­hei­ligen

Die zon­dag verbleven we de hele dag in het hei­lig­dom Vierzehn­hei­ligen. Het is Duits­lands derde grote bede­vaarts­plaats (na Kevelaer en Altötting). We namen deel aan de hoog­mis van half elf in een over­volle basiliek, waar we als groep heel harte­lijk wer­den welkom geheten. Na een lunch van Bratwurst en Sauerkraut was er een gebeds­vie­ring rond de Veer­tien Noodhelpers. Trunk, de bier­brouwerij geves­tigd naast de bede­vaart­kerk, werd door een aantal snel gevon­den. Het was er goed toeven in de Biergarten. Ook was er aan het eind van de mid­dag nog een benefiet­con­cert in de kerk van orgel en trompet, harp en alp­hoorn. Met een heer­lijk buffet in het hotel sloten we deze bij­zon­dere dag af.

Coburg en Bamberg

Op de maan­dag en dins­dag ston­den twee uitstapjes op het pro­gram­ma. Onze dag in Coburg begon bij ‘Veste Coburg’, een grote burcht uitkijkend over de stad. Het bezoeken waard. We kon­den de woonver­trek­ken bekijken van de familie Von Sachen Coburg und Gotha (die tot 1918 eige­naar waren), prach­tige schil­derijen met vooral Bijbelse voor­stel­lingen, koetsen en wapengek­let­ter. In 1530 verbleef Maarten Luther zo’n zes maan­den in deze burcht. Hij moest zich daar schuil­hou­den, omdat hij door de autori­teiten gezocht werd. De kamers waar hij verbleef, zijn nog steeds te bezoeken. Daarna kon ieder op eigen gelegen­heid het stads­cen­trum verkennen.

De andere dag bezochten we na een prach­tige busrit door het mooie Duitse land­schap de Abdij Maria Frie­den, waar moe­deroverste ons gastvrij ont­ving en ver­telde over haar klooster. Daarna maakte - ieder op z’n eigen tempo - een stads­wan­de­ling door Bamberg, een prach­tige stad, waar een bezoek aan de Dom en de pas gerestaureerde Sint-Martinus­kerk hoogte­pun­ten waren. Het ka­the­drale museum naast de Dom genoot ook belang­stel­ling. En niet te vergeten de winkels.

Terug naar huis

Op onze laatste avond bezochten we nogmaals de kerk van de Veer­tien Noodhelpers voor een eigen gebeds­vie­ring. Als je stuk voor stuk hun levens­ver­halen leest, vraag je je af waarom we geloof hechten aan deze ‘hemelse verzeke­ringspolis’. Het is een echte mid­del­eeuwse devotie, niks voor ons, moderne mensen. Zo is er van geen enkele van deze heiligen hun bestaan met zeker­heid vast te stellen. Maar als je de verhalen óver hen leest, dan blijken er toch wijze lessen in te schuilen voor ons ge­loofs­le­ven. En daarom vroegen wij om hun voor­spraak voor al onze intenties.

Als laatste bekeken we de ster onder het monu­ment, dat de plek aangeeft waar het Kind in de weide lag en de her­ders­jongen aansprak, zoals de legende verhaalt. De ster is een kopie van de ster in de Geboorte­kerk in Beth­le­hem. Op beide plaatsen op aarde heeft het Christus­kind gelegen. We kon­den daarom ook maar moei­lijk van het kribje schei­den. Toch moesten we afscheid nemen om op woens­dag 27 sep­tem­ber huis­waarts te keren. We sloten onze SamenKerk lezers­reis in Kevelaer af met een mooie vie­ring en een gezellige maal­tijd.


Gerelateerde nieuwsberichten

donderdag, 28 september 2023Fotoserie en video Vierzehnheiligen
zondag, 24 september 2023Prachtige lezersreis naar Vierzehnheiligen Fotoreportage
dinsdag, 29 augustus 2023Lezersreis naar Vierzehnheiligen
dinsdag, 29 augustus 2023H. Joris
dinsdag, 29 augustus 2023H. Margaretha
dinsdag, 29 augustus 2023H. Pantaleon
dinsdag, 29 augustus 2023H. Vitus
dinsdag, 8 augustus 2023Gedachtenis Veertien Heilige Noodhelpers
zaterdag, 24 juni 2023H. Eustachius
zaterdag, 24 juni 2023H. Erasmus
zaterdag, 24 juni 2023H. Egidius
zaterdag, 24 juni 2023H. Dionysius
vrijdag, 21 april 2023H. Cyriacus
vrijdag, 21 april 2023H. Catharina
vrijdag, 21 april 2023H. Christoffel
vrijdag, 21 april 2023H. Blasius
donderdag, 23 februari 2023H. Barbara
donderdag, 23 februari 2023H. Achatius
donderdag, 19 januari 2023Ontstaansgeschiedenis Noodhelpers
donderdag, 19 januari 2023Veertien NoodhelpersBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose