Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

H. Vitus

gepubliceerd: dinsdag, 29 augustus 2023
foto: Dr. H. Hertel
H. Vitus
H. Vitus

Heilige Vitus leefde in de derde eeuw en is afkoms­tig van het Ita­li­aanse eiland Sicilië. Zijn vader was senator. Als zeven- of twaalf­ja­rig kind werd hij christen en liet hij zich in het geheim dopen.

Zijn vader trachtte hem op allerlei manieren van het geloof af te brengen. Vitus werd naar Rome gestuurd. Daar gelukte het hem de krank­zin­nig gewor­den zoon van keizer Diocletianus te genezen. Als christen viel hij ten prooi aan de christen­ver­vol­gingen van Maximianus en Diocletianus en stierf de mar­tel­dood (eerst werd hij voor de leeuwen gegooid, later in kokende olie).

H. Vitus wordt afge­beeld als jonge marte­laar met een ketel kokende olie of met leeuwen. Zijn gedenk­dag is 15 juni (zowel in de katho­lie­ke als Orthodoxe Kerken). Hij wordt aan­ge­roe­pen tegen zenuwaandoe­ningen (zoals epilepsie of hysterie) maar ook tegen Sint-Vitusziekte of -dans (een in de mid­del­eeuwen bekende aandoe­ning die be­schre­ven werd als de zieke­lijke aan­drang om te dansen, een zeldzame neuro­lo­gische aandoe­ning). Hij is bescherm­hei­lige van de dansers en zan­gers en bij hon­den- en slangenbeten.

Veel kerken in ‘t Gooi zijn naar de H. Vitus genoemd: Blaricum, Bussum, Hilversum en Naar­den. De ver­kla­ring hier­voor is dat ‘t Gooi van 968 tot 1806 eigendom was van het sticht Hoog Elten, nabij Emmerik. Sint-Vitus was een van de patroon­hei­ligen van deze abdij.

H. Vitus - Noodhelper

Vitus­kerk Hilversum

De prach­tige Vitus­kerk in Hilversum heeft prominent bij de hoofd­in­gang een fraai beeld van de Heilige Vitus. Tussen de mach­tige houten toegangsdeuren met uitbun­dig versierde scharnieren staat hij op flinke hoogte de kerk­gan­gers gade te slaan.

SamenKerk

De beschrij­ving van dit heiligenleven maakt onder­deel uit van een serie in bisdom­blad SamenKerk. Het afgelopen jaar hing er één woord continue in de lucht: crisis... energie­cri­sis, woning­markt­cri­sis, asiel­op­vang­cri­sis, klimaat­cri­sis, stikstof­cri­sis, enzo­voort. Crises maken mensen onzeker over de toe­komst. Waar gaat het heen? En omdat de ver­wach­ting is dat het dit jaar niet anders zijn: Hebben we anno 2023 de hulp van deze Noodhelpers niet nodig?


Gerelateerde nieuwsberichten

zaterdag, 21 oktober 2023Schitterende reis naar de Noodhelpers
donderdag, 28 september 2023Fotoserie en video Vierzehnheiligen
zondag, 24 september 2023Prachtige lezersreis naar Vierzehnheiligen Fotoreportage
dinsdag, 29 augustus 2023Lezersreis naar Vierzehnheiligen
dinsdag, 29 augustus 2023H. Joris
dinsdag, 29 augustus 2023H. Margaretha
dinsdag, 29 augustus 2023H. Pantaleon
dinsdag, 8 augustus 2023Gedachtenis Veertien Heilige Noodhelpers
zaterdag, 24 juni 2023H. Eustachius
zaterdag, 24 juni 2023H. Erasmus
zaterdag, 24 juni 2023H. Egidius
zaterdag, 24 juni 2023H. Dionysius
vrijdag, 21 april 2023H. Cyriacus
vrijdag, 21 april 2023H. Catharina
vrijdag, 21 april 2023H. Christoffel
vrijdag, 21 april 2023H. Blasius
donderdag, 23 februari 2023H. Barbara
donderdag, 23 februari 2023H. Achatius
donderdag, 19 januari 2023Ontstaansgeschiedenis Noodhelpers
donderdag, 19 januari 2023Veertien NoodhelpersBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose