Bisdom Haarlem-Amsterdam


H. Blasius

Een van de 14 Noodhelpers

gepubliceerd: vrijdag, 21 april 2023
foto: Dr. H Hertel/Vierzehnheiligen
H. Blasius

Van de heilige Blasius is niet veel bekend anders dan door latere legen­den. Hij zou bis­schop geweest zijn van de Armeense stad Sebaste. Tijdens de christen­ver­vol­gingen onder keizer Licinius (311-323) zou hij opgepakt zijn, terwijl hij zich verstopte in een bos. Hij stierf rond 316 de mar­tel­dood door onthoof­ding.

Blasius is vooral bekend als bescherm­hei­lige van hen die lij­den aan keel­aan­doe­ningen (als angina, de hik, de bof of astma). Kort voor zijn mar­tel­dood genas Blasius een jongetje, dat door een visgraat in zijn keel dreigde te stikken. Dit verhaal is moge­lijk de basis voor de Blasius­ze­gen. Het gebruik van kaarsen bij de Blasius­ze­gen is gebaseerd op een andere legende. Tijdens zijn verblijf in een grot, in een andere versie in gevangen­schap, werd Blasius dage­lijks bezocht door een vrome vrouw, die hem eten gaf en een kaars. Hij zou haar gevraagd hebben dit ook na zijn dood te blijven doen, waardoor zij tegen ziekten beschermd zou zijn.

H. Blasius wordt als bis­schop afge­beeld en houdt twee bran­dende kaarsen in zijn hand. Hij wordt aan­ge­roe­pen bij hals- en keelziekten. Hij is patroon van artsen en van blaasmuzi­kanten, maar wordt ook aan­ge­roe­pen over het vee en aller­hande dieren. Zijn gedenk­dag is 3 februari (in de Orthodoxe Kerken op 11 februari).

Speciale kaarsenhouder t.b.v. de Blasiuszegen

Blasius­ze­gen

Op 3 februari wordt na de Mis de Blasius­ze­gen gegeven. Hierbij houdt de diaken of pries­ter twee tij­dens Maria Licht­mis (2 februari) gewijde kaarsen kruiselings voor iemands keel en spreekt de volgende zegen uit: Moge God u op voor­spraak van de heilige Blasius bevrij­den van keelziekten en andere kwalen in de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.

SamenKerk

De beschrij­ving van dit heiligenleven maakt onder­deel uit van een serie in bisdom­blad SamenKerk. Het afgelopen jaar hing er één woord continue in de lucht: crisis... energie­cri­sis, woning­markt­cri­sis, asiel­op­vang­cri­sis, klimaat­cri­sis, stikstof­cri­sis, enzo­voort. Crises maken mensen onzeker over de toe­komst. Waar gaat het heen? En omdat de ver­wach­ting is dat het dit jaar niet anders zijn: Hebben we anno 2023 de hulp van deze Noodhelpers niet nodig?


Gerelateerde nieuwsberichten

zaterdag, 21 oktober 2023Schitterende reis naar de Noodhelpers
donderdag, 28 september 2023Fotoserie en video Vierzehnheiligen
zondag, 24 september 2023Prachtige lezersreis naar Vierzehnheiligen Fotoreportage
dinsdag, 29 augustus 2023Lezersreis naar Vierzehnheiligen
dinsdag, 29 augustus 2023H. Joris
dinsdag, 29 augustus 2023H. Margaretha
dinsdag, 29 augustus 2023H. Pantaleon
dinsdag, 29 augustus 2023H. Vitus
dinsdag, 8 augustus 2023Gedachtenis Veertien Heilige Noodhelpers
zaterdag, 24 juni 2023H. Eustachius
zaterdag, 24 juni 2023H. Erasmus
zaterdag, 24 juni 2023H. Egidius
zaterdag, 24 juni 2023H. Dionysius
vrijdag, 21 april 2023H. Cyriacus
vrijdag, 21 april 2023H. Catharina
vrijdag, 21 april 2023H. Christoffel
donderdag, 23 februari 2023H. Barbara
donderdag, 23 februari 2023H. Achatius
donderdag, 19 januari 2023Ontstaansgeschiedenis Noodhelpers
donderdag, 19 januari 2023Veertien NoodhelpersBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose