Bisdom Haarlem-Amsterdam


H. Joris

Een van de 14 Noodhelpers

gepubliceerd: dinsdag, 29 augustus 2023
foto: Dr. H. Hertel
Heilige Joris
Heilige Joris

Sint Joris is een bekende marte­laar en heilige. Maar heeft hij ooit geleefd? De eerste vermel­dingen over de heilige Joris (of George) zijn hon­der­den jaren na zijn mar­tel­dood, op 23 april 303, opgetekend.

Hij zou rond 280 zijn geboren in een chris­te­lijke familie in de Romeinse provincie Syrië-Palestina. Hij werd militair en bracht het tot officier in het leger van keizer Diocletianus. Toen deze keizer per decreet een christen­ver­vol­ging verordon­neerde, wei­gerde Joris dit bevel uit te voeren, waarop hij werd gefolterd (op een rad met tweesnij­dende messen, in een ketel met kokende olie gegooid en hij moest een beker gif drinken) maar hij liep geen letsel op. Daarop werd hij op de toren van de stadsmuur ont­hoofd. Joris is vooral bekend door het verhaal dat hij een draak zou hebben gedood: De stad werd door een draak getiranniseerd. Dage­lijks verslond hij twee schapen, die de bevol­king de draak steeds kwamen brengen. Dan hield hij zich rus­tig. Toen de laatste schapen gegeten waren, eiste de draak mensenoffers. Hierbij viel het lot ook op de dochter van de koning. In bruidskleren trad zij haar dood tegemoet. Maar Joris viel de draak met een lans aan en verwondde het beest. Hij beloofde de koning en het volk dat hij de draak zou doden als ie­der­een zich door hem zou laten dopen. En zo geschiedde. Op­val­lend is dat Sint George populair werd in Engeland (zelfs hun patroon). In Joris vallen name­lijk mythen rond Koning Arthur en zijn draken dodende rid­ders samen met de chris­te­lijke heiligen­ver­ering.

H. Joris wordt afge­beeld als rid­der met een draak (symbool voor het hei­dendom). Hij wordt aan­ge­roe­pen als patroon­hei­lige van de rid­ders en soldaten, maar ook van zadelmakers, sme­den, boeren, padvin­ders en verkenners en voor paar­den. Zijn gedenk­dag is 23 april.

Medaille van H. Joris

Medaille

Er zijn diverse medailles in de handel met een afbeel­ding van Sint Joris, zoals hiernaast als soldaat en rid­der op een paard in volle wapenuitrus­ting; met een kruis op de borst of op zijn schild; met zijn lans doorboort hij de draak. Soms zijn ook het prinsesje dat de prooi moest wor­den van de draak. Ook wordt H.Joris afge­beeld met wiel en gifbeker als mar­tel­werktuigen.

SamenKerk

De beschrij­ving van dit heiligenleven maakt onder­deel uit van een serie in bisdom­blad SamenKerk. Het afgelopen jaar hing er één woord continue in de lucht: crisis... energie­cri­sis, woning­markt­cri­sis, asiel­op­vang­cri­sis, klimaat­cri­sis, stikstof­cri­sis, enzo­voort. Crises maken mensen onzeker over de toe­komst. Waar gaat het heen? En omdat de ver­wach­ting is dat het dit jaar niet anders zijn: Hebben we anno 2023 de hulp van deze Noodhelpers niet nodig?


Gerelateerde nieuwsberichten

zaterdag, 21 oktober 2023Schitterende reis naar de Noodhelpers
donderdag, 28 september 2023Fotoserie en video Vierzehnheiligen
zondag, 24 september 2023Prachtige lezersreis naar Vierzehnheiligen Fotoreportage
dinsdag, 29 augustus 2023Lezersreis naar Vierzehnheiligen
dinsdag, 29 augustus 2023H. Margaretha
dinsdag, 29 augustus 2023H. Pantaleon
dinsdag, 29 augustus 2023H. Vitus
dinsdag, 8 augustus 2023Gedachtenis Veertien Heilige Noodhelpers
zaterdag, 24 juni 2023H. Eustachius
zaterdag, 24 juni 2023H. Erasmus
zaterdag, 24 juni 2023H. Egidius
zaterdag, 24 juni 2023H. Dionysius
vrijdag, 21 april 2023H. Cyriacus
vrijdag, 21 april 2023H. Catharina
vrijdag, 21 april 2023H. Christoffel
vrijdag, 21 april 2023H. Blasius
donderdag, 23 februari 2023H. Barbara
donderdag, 23 februari 2023H. Achatius
donderdag, 19 januari 2023Ontstaansgeschiedenis Noodhelpers
donderdag, 19 januari 2023Veertien NoodhelpersBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose