Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

H. Erasmus

Een van de 14 Noodhelpers

gepubliceerd: zaterdag, 24 juni 2023
Heilige Erasmus
Heilige Erasmus

H. Erasmus van Formia werd circa 240 in Antiochië (nu Syrië) geboren en stierf de mar­tel­dood in Formia (Italië) in 303. Zijn naam is in de loop van de tijd door Ita­li­aanse en Spaanse zeelui verbasterd tot Eramo, Ermo of Elmo.

Er is weinig over het leven van deze heilige bekend. Door christen­ver­vol­gingen onder keizer Diocletianus vluchtte hij van Antiochië naar de berg Libanon, waar hij meer dan zeven jaar op een hoge top geleefd zou hebben, en - zo ver­telt het verhaal - een raaf hem dage­lijks van voedsel voorzag. Nadat een engel hem de bood­schap bracht om naar huis terug te keren, deed hij dat. Maar Erasmus werd in Antiochië direct gevangen­ge­no­men en gefolterd. Weer wist hij te ontsnappen, ditmaal naar Italië. De reis ging over zee en er kwam een storm opzetten. Blauwe vuurtongen dansten over het schip maar Erasmus spreidde zijn armen en het onweer ging liggen. Een won­der!

Aange­ko­men in de landstreek rond Napels ves­tigde hij zich in Formia (een kust­plaatsje aan de Mid­del­landse Zee hal­ver­wege Rome en Napels). Echter, zijn ver­vol­gers achterhaal­den hem tenslotte en hij stierf de mar­tel­dood op een pijn­bank, waarbij zijn buik werd opgesne­den. Zijn been­de­ren zijn in de negende eeuw over­ge­bracht naar het nabij gelegen Gaeta, waar ze in de ka­the­draal bewaard wor­den.

H. Erasmus wordt afge­beeld als bis­schop met mijter en staf met daarbij een windas, zoals die gebruikt werd in havens. Door een ver­keerde in­ter­pre­ta­tie werd dit in de icono­­gra­fie gezien als zijn mar­tel­werktuig (met zijn darmen eromheen gewikkeld). Hij wordt aan­ge­roe­pen bij darmziekten en pijn in onderlijf. Hij is patroon van de zeelie­den en -reizi­gers, schoenmakers en draai­bank­wer­kers en van de huisdieren. Zijn gedenk­dag is 2 juni.

Sint-Elmsvuur

Sint-Elmsvuur rond een Boeing 747‘Sint-Elmsvuur’ ver­wijst naar deze Noodhelper. Het is een lichtver­schijn­sel dat zich voordoet wanneer grote ladingsverschillen wor­den opge­bouwd voordat de ontla­ding komt. Vooral bij uitstekende voorwerpen als antennes, scheepsmasten en bij vliegtuigen komt dit voor. Het heeft een groen- of blauw/witte kleur.

SamenKerk

De beschrij­ving van dit heiligenleven maakt onder­deel uit van een serie in bisdom­blad SamenKerk. Het afgelopen jaar hing er één woord continue in de lucht: crisis... energie­cri­sis, woning­markt­cri­sis, asiel­op­vang­cri­sis, klimaat­cri­sis, stikstof­cri­sis, enzo­voort. Crises maken mensen onzeker over de toe­komst. Waar gaat het heen? En omdat de ver­wach­ting is dat het dit jaar niet anders zijn: Hebben we anno 2023 de hulp van deze Noodhelpers niet nodig?


Gerelateerde nieuwsberichten

zaterdag, 21 oktober 2023Schitterende reis naar de Noodhelpers
donderdag, 28 september 2023Fotoserie en video Vierzehnheiligen
zondag, 24 september 2023Prachtige lezersreis naar Vierzehnheiligen Fotoreportage
dinsdag, 29 augustus 2023Lezersreis naar Vierzehnheiligen
dinsdag, 29 augustus 2023H. Joris
dinsdag, 29 augustus 2023H. Margaretha
dinsdag, 29 augustus 2023H. Pantaleon
dinsdag, 29 augustus 2023H. Vitus
dinsdag, 8 augustus 2023Gedachtenis Veertien Heilige Noodhelpers
zaterdag, 24 juni 2023H. Eustachius
zaterdag, 24 juni 2023H. Egidius
zaterdag, 24 juni 2023H. Dionysius
vrijdag, 21 april 2023H. Cyriacus
vrijdag, 21 april 2023H. Catharina
vrijdag, 21 april 2023H. Christoffel
vrijdag, 21 april 2023H. Blasius
donderdag, 23 februari 2023H. Barbara
donderdag, 23 februari 2023H. Achatius
donderdag, 19 januari 2023Ontstaansgeschiedenis Noodhelpers
donderdag, 19 januari 2023Veertien NoodhelpersBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose