Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Speciale jubileum erepenning

50 Jaar Actie Kerkbalans

gepubliceerd: woensdag, 25 oktober 2023

Actie Kerk­ba­lans bestaat dit jaar 50 jaar! Daar gaan we ook in de campagne voor 2024 volop aan­dacht voor vragen! Omdat Actie Kerk­ba­lans niet kan bestaan zon­der al die vrij­wil­li­gers die de actie in hun eigen lokale ge­meen­te of pa­ro­chie tot een succes maken, willen we vooral hen in het zonnetje zetten.

Daarom bie­den wij u de gelegen­heid om een erepen­ning aan te vragen voor uw vrij­wil­li­gers! Waar­de­ring en erken­ning voor hun inzet: dat is waar de erepen­ning symbool voor staat. Vaak zien vrij­wil­li­gers hun taak in en voor de kerk als iets van­zelf­spre­kends. Maar dat is het niet. Reden genoeg om deze vrij­wil­li­gers in het zonnetje te zetten! Want zon­der vrij­wil­li­gers, geen Actie Kerk­ba­lans.

Wie komt er in aanmer­king voor een erepen­ning?

Vrij­wil­li­gers die zich al jarenlang inzetten voor Actie Kerk­ba­lans, komen in aanmer­king voor de erepen­ning. Dat kan tien jaar zijn, vijf­tien jaar of meer. Zij ont­van­gen de erepen­ning voor hun ja­ren­lan­ge inzet voor de kerk van morgen! - Ook beginnende vrij­wil­li­gers maken kans. Wie met op­val­lend veel en­thou­sias­me, creativi­teit en een grote inzet zich sterk maakt voor Actie Kerk­ba­lans, kan een erepen­ning krijgen bij wijze van aan­moe­di­ging. Zo iemand maakt een goed begin met hope­lijk nog heel veel jaren van vrij­wil­lige inzet voor de boeg.

Hoe kunt u de erepen­ning(en) aan­vra­gen?

De erepen­ning kan aan­ge­vraagd wor­den via onderstaand formulier. U kunt in dit formulier ook aan­ge­ven of u het leuk vindt wanneer wij vanuit Actie Kerk­ba­lans de erepen­ning aan uw vrij­wil­li­gers komen uitreiken. Let op: vul het formulier zo snel moge­lijk want de erepen­ningen kunnen wor­den aan­ge­vraagd tot en met 30 no­vem­ber 2023.

Maak er een feestje van

Van het uitreiken van de erepen­ning kunt u een bij­zon­der moment maken! Combineer het bij­voor­beeld met het start­mo­ment voor de vrij­wil­li­gers, of het uitrol­mo­ment van Actie Kerk­ba­lans voor de hele pa­ro­chie of ge­meen­te. De uit­rei­king van de erepen­ningen levert ook mooie nieuws­waarde op! Nodig daarom de lokale media uit om de uit­rei­king mee te maken en zo de ‘win­naars’ bekend te maken, maar ook in het nieuws te brengen dat Actie Kerk­ba­lans is gestart.

Let op: het idee is dat de ont­van­ger van de erepen­ning niet van te voren weet dat hij of zij deze krijgt. Het moet dus geheim blijven.
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose