Bisdom Haarlem-Amsterdam












Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Extra Actie Kerkbalans

Wederopbouw in tijd van versoepeling

gepubliceerd: dinsdag, 1 juni 2021

In de afgelopen corona­tijd hebben kerken op inventieve wijze invulling gegeven aan samen kerk­zijn. Creatieve en digitale oplos­singen voor vie­rin­gen en ‘omzien naar elkaar’ heeft finan­cieel veel van kerken gevraagd. Met ver­soe­pe­lingen van de corona­maat­re­ge­len in zicht, start Actie Kerk­ba­lans een extra actie om pa­ro­chies te helpen weer op te bouwen onder het motto ‘Houd elkaar vast’.

Veer­kracht en creativi­teit

“Het omzien naar elkaar is onder kerk­gan­gers een van de be­lang­rijk­ste waarde van kerk-zijn”, zegt Anna Kruse, woord­voer­der van Actie Kerk­ba­lans. “Onze pa­ro­chies en ge­meen­ten hebben ongekende veer­kracht en creativi­teit laten zien om die waarde ook op afstand invulling te geven. Op allerlei manieren is contact gezocht met kerk­le­den om hen pas­to­raal en waar nodig diaco­naal te steunen in de crisis­tijd.”

Extra kosten

Creatieve en digitale vormen van kerk-zijn brachten extra kosten met zich mee, die pa­ro­chies zon­der aarzelen voor hun reke­ning namen. Tege­lijk kwam er bijna an­der­half jaar lang juist min­der geld binnen omdat er niet ge­col­lec­teerd kon wor­den tij­dens vie­rin­gen. Daarbij vielen ook in­kom­sten uit bij­voor­beeld zaalverhuur weg. Daarom onder­steunt Actie Kerk­ba­lans vanaf 1 juni 2021 de kerk­ge­meen­schap met een extra fondsen­wer­vingsactie. Onder het thema ‘Houd elkaar vast’ wor­den kerk­le­den gevraagd een extra bijdrage te geven voor hun eigen plaat­se­lijke kerk. Met deze finan­ciële steun kunnen kerken de on­der­lin­ge nabij­heid invulling blijven geven.

Com­mu­ni­ca­tiepakket

Actie Kerk­ba­lans biedt kerken een com­mu­ni­ca­tiepakket met kant-en-klare ma­te­ri­alen waar­mee zij leden kunnen bena­de­ren met het verzoek om een bijdrage. Denk bij­voor­beeld aan berichten voor web­si­tes, kerk­bla­den, social media en online vie­rin­gen. Anna Kruse: “We willen pa­ro­chies en ge­meen­ten het hiermee zo mak­ke­lijk moge­lijk maken. We hopen dat kerk­le­den royaal gaan bijdragen zodat kerk­ge­meen­schappen hun leden vast kunnen blijven hou­den, de finan­ciële achterstand inlopen en weer op volle kracht vooruit kunnen.”

Meer in­for­ma­tie

 

Extra Actie Kerkbalans


Gerelateerde nieuwsberichten

vrijdag, 19 januari 2024‘Vrijwilligers zijn de olie van de Kerk’
zaterdag, 14 januari 2023Actie Kerkbalans 2023
vrijdag, 21 januari 2022Kerkgangers missen vooral fysiek samenzijn
zaterdag, 15 januari 2022Actie Kerkbalans 2022 van start
woensdag, 13 januari 2021Actie Kerkbalans
vrijdag, 5 juni 2020Extra campagne Actie Kerkbalans
vrijdag, 31 januari 2020‘Hier liggen kansen, grijp ze aan’
vrijdag, 17 januari 2020Naar elkaar omzien, gastvrij zijn en inspirerende vieringen
donderdag, 9 januari 2020Peiling Actie Kerkbalans
woensdag, 2 oktober 2019Actie Kerkbalans peiling
vrijdag, 18 januari 2019Uitslag fotowedstrijd Actie Kerkbalans
donderdag, 17 januari 2019Vijf tips voor een AVG-proof KerkBalans
maandag, 17 december 2018Inzendtermijn verlengd
donderdag, 15 november 2018Weer fotowedstrijd Actie Kerkbalans
donderdag, 11 oktober 2018Actie KerkBalans houdt peiling
zaterdag, 20 januari 2018Winnaars fotowedstrijd Actie Kerkbalans Video
woensdag, 10 januari 2018Start Actie Kerkbalans
vrijdag, 22 december 2017Fotowedstrijd Actie Kerkbalans verlengd
donderdag, 9 november 2017Kerkbalans fotowedstrijd
zaterdag, 8 oktober 2016Ontwerp de beste Kerkbalansfolder



Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose